+421 905 030 096 info@jedalne.sk
INFORMAČNÝ PORTÁL O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ

Dlhoočakávaná revízia Materiálno-spotrebných noriem pre školské stravovanie je na svete.

Uvidíme v praxi, čo nám priniesla.


Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo podľa § 140 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie (revízia 2021), Register 2021 a Metodika k MSN 2021 s účinnosťou od 01. 09. 2021.

Revidované MSN sú zverejnené na webu ministerstva školstva:  https://www.minedu.sk/materialno-spotrebne-normy-a-receptury-pre-skolske-stravovanie-revizia-2021-s-ucinnostou-od-1-9-2021/

Metrológia

Kalibrácia teplomerov
Rudolf Košťál 21.7.2020
Text obsahuje niekoľko mylných informácií. Kalibrovať povinne kalibrované meradlá nemusí len Slovenský metrologický ústava a Slovenská legálna metrológia ale ktorákoľvek organizácia, ktorá je na túto činnosť akreditovaná,. Takých je vioacero, napr. Pyrotherm, Metrologia Holding, SRMi a mnohé ďalšie. Omylom je aj informácia, že je kalibračný interval uvedený v kalibračnom liste. Norma EN 17025 nedovoľuje akreditovaným kalibračným laboratóriám určovať kalibračný interval.
Odpoveď Jedalne.sk
Jedalne.sk 8.8.2019

Vzorové tlačivá pre vedenie správnej výrobnej praxe sú v prílohe č. 1 Príručky systému HACCP pre zariadenia školského stravovania. Vypracovanie príručky a vedenie tejto evidencie je záväzné pre všetky zariadenia školského stravovania.

Príručka HACCP je zverejnená na stránke ministerstva školstva ako Zásady správnej výrobnej praxe (e-model HACCP a prevádzkový poriadok – revízia 2013).

Nech sa páči link na stránku: https://www.minedu.sk/8009-sk/skolske-stravovanie/

Tabulky
Andrea Hirschnerova 8.8.2019
Dobry deň mala by som k Vám otázku prosbu kde na internete môžem nájsť na stiahnutie tabuľky na zapisovanie skladových teplôt odpadu a na zapisovanie sanitacie jednotlivých úsekov v školskej kuchyne ďakujem veľmi krasne
Meterológia
vedúca ŠJ 8.8.2019
Pokiaľ máte vypracovanú príručku HACCP, tak nie je o čom hovoriť-písať
Naši partneri