+421 905 030 096 info@jedalne.sk
INFORMAČNÝ PORTÁL O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ
Máte otázky? Prinesieme Vám odpovede priamo z praxe.

Problematika školskej jedálne je veľmi obsiahla a navyše sa nám v nej stále niečo mení. Ako si s tým poradiť v praxi?
Pripravujeme pre vás odpovede na najčastejšie otázky a situácie, na ktoré v praxi narážate.

Máte otázky ku: navýšeniu porcií mäsa pre dospelých, verejnému obstarávaniu na potraviny alebo na technologické vybavenie jedálne, hygienickým požiadavkám na školskú jedáleň alebo inej oblasti školského stravovania?

Napíšte nám, s čím si nie ste istí, čo Vám nie je jasné, čo Vás trápi a my sa Vám pokúsime priniesť odpovede, a to ako formou workshopov na pripravovaných marcových konferenciách, tak formou online webinárov.

Poslať otázku

Finančné pásma pre školské stravovania s účinnosťou od 1.1.2023

Odpovede na často kladené otázky (FAQ) nájdete TU (zdroj: https://www.minedu.sk/data/att/25175.pdf)

Režijné náklady

Režijné náklady
Jedálne.sk 24.1.2023

Dobrý deň, poprosím vás, o radu. Sme ZŠ s MŠ a máme jedáleň. Zamestnávateľ prispieva zamestnancovi 55 percent z ceny jedla, v čom sú už zahrnuté režíjne náklady. Náš zriaďovateľ žiada, aby si každý zamestnanec platil naviac ešte 0,30 eur tak ako žiaci. Je to prosím vás oprávnené?

Viera

Re: Režijné náklady
Jedálne.sk 24.1.2023

Podmienky stravovania zamestnancov a výšku príspevku na stravovanie ustanovuje Zákonník práce v § 152.

Podľa odseku 3) Zamestnávateľ prispieva na stravovanie v sume najmenej 55% ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Príspevok podľa prvej vety sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor. Okrem toho zamestnávateľ poskytuje príspevok podľa osobitného predpisu.

Celkovú výšku ceny jedla pre zamestnancov a iné fyzické osoby v ŠJ tvorí príspevok na úhradu nákladov na nákup potravín (vo výške určeného finančného pásma B) a príspevok na režijné náklady ( vo výške skutočných nákladov na výrobu jedného jedla).

Ak zamestnávateľ prispieva najmenej 55%, podľa uvedeného zamestnanec prispieva najviac 45% . Úhrada zamestnanca sa môže znížiť o príspevok zamestnávateľa podľa osobitného predpisu (sociálny fond).

Zriaďovateľ školy a školského zariadenia podľa §140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže určiť príspevok na úhradu režijných nákladov pre zákonných zástupcov detí a žiakov ( nie zamestnancov).

V prípade ďalšej úhrady zamestnanca, konkrétne príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov vo výške 0,30€, ktorý zriaďovateľ určil pre zákonných zástupcov detí a žiakov, by zamestnanec prispel na stravovanie vo výške 45% z ceny jedla + 0,30€.

Porušenie ustanovenia §152 ods. 3 zákonníka práce, príspevok zamestnávateľa na stravovanie najmenej 55% z ceny jedla by sa znížil o 0,30€.

Naši partneri