+421 905 030 096 info@jedalne.sk
INFORMAČNÝ PORTÁL O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ
Máte otázky? Prinesieme Vám odpovede priamo z praxe.

Problematika školskej jedálne je veľmi obsiahla a navyše sa nám v nej stále niečo mení. Ako si s tým poradiť v praxi?
Pripravujeme pre vás odpovede na najčastejšie otázky a situácie, na ktoré v praxi narážate.

Máte otázky ku: navýšeniu porcií mäsa pre dospelých, verejnému obstarávaniu na potraviny alebo na technologické vybavenie jedálne, hygienickým požiadavkám na školskú jedáleň alebo inej oblasti školského stravovania?

Napíšte nám, s čím si nie ste istí, čo Vám nie je jasné, čo Vás trápi a my sa Vám pokúsime priniesť odpovede, a to ako formou workshopov na pripravovaných marcových konferenciách, tak formou online webinárov.

Poslať otázku

Finančné pásma pre školské stravovania s účinnosťou od 1.1.2023

Odpovede na často kladené otázky (FAQ) nájdete TU (zdroj: https://www.minedu.sk/data/att/25175.pdf)

Obchod

Obchod
Jedálne.sk 24.1.2023

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či môžeme ísť ráno do obchodu(pred zač. práce), lebo pani riaditeľka nám to prísne zakázala, že vraj nemôžme prísť do roboty s nákupom, hoci máme o tom bloček. Ďakujem za odpoveď. Monika ved. šj.

Re: Obchod
Jedálne.sk 24.1.2023

Z položenej otázky nie jasné , či sa jedná o nákup súkromný alebo nákup pre školskú jedáleň a dôvod uvedeného zákazu.

1. Pri súkromnom nákupe, Vás zamestnávateľ nemôže obmedzovať v činnostiach, ktoré vykonávate pred začiatkom pracovnej doby, ale ak si to ustanoví v internom predpise, môže kontrolovať donášané a odnášané veci z pracoviska v súlade so zákonníkom práce.

Podľa ustanovenia § 177 ods. 2 Zákonníka práce: Na ochranu svojho majetku je zamestnávateľ oprávnený vykonávať v nevyhnutnom rozsahu kontrolu vecí, ktoré zamestnanci vnášajú na pracovisko alebo odnášajú z pracoviska. Podrobnejšie podmienky za účelom kontroly vecí prinášaných na pracovisko a odnášaných z pracoviska musí určiť zamestnávateľ v pracovnom poriadku (kontrolu tašiek, osobných vecí, osobného odkladacieho priestoru ( šatne, skrinky), osobného automobilu a osobnú prehliadku ). Pri kontrole sa musia dodržať predpisy o ochrane osobnej slobody a nesmie byť ponižovaná ľudská dôstojnosť. Výkon práva zamestnávateľa nesmie byť v nijakom prípade šikanózny a nesmie narušovať súkromie zamestnanca.

Pokiaľ chce zamestnávateľ kontrolovať tašky, skrinky zamestnancom, mal by mať v pracovnom poriadku presne ustanovené za akých okolností, kto a ako sa má takáto kontrola realizovať ( napr.: zamestnanec sa preukáže dokladom o pôvode, nákupe tovaru, ). Kontrola sa vykonáva za prítomnosti zamestnanca a v prítomnosti min. jedného svedka.

2. Pri nákupe pre školskú jedáleň pred začiatkom pracovnej doby, sa cesta posudzuje ako cesta do práce a v prípade úrazu, sa tento úraz nemôže posudzovať ako úraz pracovný.

3. Pri nákupe potravín pre školskú jedáleň v čase začatej pracovnej doby, bez evidencie príchodu na pracovisko sa prípadný úraz, nemôže posudzovať ako úraz pri výkone pracovnej činnosti. Zamestnávateľ, v tomto prípade, oprávnene vyžaduje zaznamenať príchod zamestnanca na pracovisko a až následne začať vykonávať pracovné činnosti ( nákup potravín pre šj).

Naši partneri