+421 905 030 096 info@jedalne.sk
INFORMAČNÝ PORTÁL O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ

Školský výlet

Odpoveď JEDÁLNE.sk
JEDÁLNE.sk 28.8.2019

Školský výlet a stravovanie
Podľa usmernenia MŠVVaŠ SR v Pedagogicko-organizačných pokynoch pre rok 2019/2020 je možné vo výnimočných prípadoch počas školských výletov podať ako hlavné jedlo suchú stravu pre deti a žiakov. Aj táto strava musí byť pripravená zo zdravotne bezpečných potravín so zodpovedajúcou energetickou a biologickou hodnotou. Školský výlet je jednou z aktivít výchovno-vzdelávacej činnosti, pri ktorej má dieťa, ak odoberie obed, nárok na poskytnutie dotácie na stravu podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách.

Sú vyprážané rezne a chlieb vhodnou náhradou hlavného jedla?
Pre zabezpečenie zdravotnej bezpečnosti pripravovaných a vydávaných pokrmov je školská jedáleň podľa §9 vyhlášky č. 533/2007 Z.z. o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania povinná postupovať podľa zásad správnej výrobnej praxe, dodržiavať pracovné postupy, v rámci ktorých je teplotný reťazec veľmi kritickým kontrolným bodom. Hotové pokrmy pri preprave - tepelne upravené mäso a výrobky studenej kuchyne (kusové chlebíčky a bagety) - možno uchovávať len pri teplote od 0°C do 4°C, to znamená v chladiacom zariadení. V prípade, že by bolo umožnené poskytovať do suchého balíčka akékoľvek tepelne upravované mäso alebo mäsové výrobky (šunky, salámy) z distribučnej siete bez dodržania teplotného reťazca, hrozí epidemiologické riziko a vznik alimentárnych ochorení.

Ako pripraviť suchý balíček na školský výlet bez použitia chladničky?
Prijateľnou alternatívou pre dodržanie zdravotnej bezpečnosti suchej stravy na školskom výlete bez použitia chladiaceho zariadenia je navrhované zloženie balíčka podľa MSN:
3.015 sladké pečivo z distribučnej siete
1.024 stolová voda balená
2.301 cereálna tyčinka
2.200 ovocie

školský výlet
vedúca888 8.7.2019
Dobrý deň Chcela by som sa opýtať * keď základná škola ide na školský výlet môže žiadať suchý balíček od šj. a môže jej byť poskytnutý a hradený z dotácie. ---Ak áno ako to potom normujete.---
Naši partneri