+421 905 030 096 info@jedalne.sk
INFORMAČNÝ PORTÁL O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ

Odmeňovanie zamestnancov

Do akej triedy
Danica 30.5.2019
Dobrý deň, prosím Vás chcem sa opýtať do akej triedy by som mala byť zaradená ako vedúca, ktorá splňa školu a mám ŠJ pri ZŠ jeden sklad a evidencia a ŠJ v MŠ to mám mimo samostatná evidencia. Popri tom Domov dôchodcov, ktorý evidujem v škole , ale na samostatnom liste a v nepretržitej prevádzke. Ďakujem Dana.
do akej triedy
silvia tokárová 30.5.2019
Pani vedúca, Spôsob zaraďovania zamestnancov do nových platových tried od 1. januára 2019 v nadväznosti na to, do ktorej platovej triedy boli zaradení do 31.12.2018, je ustanovený v prechodnom ustanovení zákona č. 553/2003 Z.z. a to v § 32f zákona. (7) Zamestnanec zaradený podľa § 5 ods. 1 k 31. decembru 2018 do 10. platovej triedy sa od 1. januára 2019 považuje za zamestnanca zaradeného do 7. platovej triedy. (8) Zamestnanec zaradený podľa § 5 ods. 1 k 31. decembru 2018 do 11. platovej triedy sa od 1. januára 2019 považuje za zamestnanca zaradeného do 8. platovej triedy. Aj od 1. januára 2019 naďalej platí, že zamestnávateľ zaradí zamestnanca do platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti z hľadiska jej zložitosti, zodpovednosti, fyzickej záťaže a psychickej záťaže, ktorú má vykonávať podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve, a podľa splnenia kvalifikačných predpokladov, ktoré sú potrebné na jej vykonávanie. Zamestnávateľ môže zamestnancovi určiť tarifný plat aj zo 14. platového stupňa, aj keď zamestnanec ešte nezískal viac ako 40 rokov započítanej praxe potrebných na zaradenie do 14. platového stupňa. Vzhľadom na špecifikum Vášho zariadenia, rozsah pracovanej činnosti by som odporučila Vás zaradiť podľa najnáročnejšie vykonávanej pracovnej činnosti , ktorá je uvedená v 5PT a 14 stupeň (upravený v KZ alebo vnútornom usmernení) + aplikovať aj výkonnostný príplatok 5%+ príplatok za riadenie + OP.
odmeňovane nepedagogických z-cov v školstve
znechutená zamestnankyňa ZŠ vrátane ŠKD, MŠ a ŠJ 30.5.2019
Dobrý deň! Všetko v školstve je nespravodlivé! Pedagógovia sa neustále "starajú" o svoje platy a čiastočne dosahujú svoje - kedykoľvek prinesú, prepáčte mi za výraz, "zdrap papiera", že si urobili ďalšie vzdelávanie (ktoré im aj tak vyplýva zo zákona - neustále prehlbovanie si vedomostí, rozšírovanie vedomostí..,. pre mňa to znamená "ísť s dobou", využívať moderné vyučovacie techniky a postupy a pod., majú prilepšenie k platu. Nám - v ŠJ, ekonómky, účtovníčky, mzdárky, ... menia naši úžasní zákonodarcovia zákony kedykoľvek, akokoľvek, Absolvujeme množstvo školení, na kt. sa v poslednej dobe dozviete málo konkrétneho, nemáme žiadne prilepšenie, žiadne zvýšenie platu.. NIČ, LEN MNOŽSTVO ĎALŠEJ a žiaľ často zbytočnej práce navyše... a hlavne, kedy štrajkovali alebo sa inak zaujímali aj o nás? - a prepáčte, tie zmeny, ktoré by mali nastať od septembra v ŠJ... a zmeny platov - zasa len učiteľom a od nového roka opäť.. hľadám inú prácu a dúfam, že už v živote nie v školstve (som v školstve 11 rokov) - hlavne, keď naozaj, a to si úprimne vážim každú NEPEDAGOGICKÚ silu, majú porovnateľný plat ako ja - ekonómka (VŠ II.st.-ekonomika, manažmenť, personálny manažmenť a všetky, skutočne všetky, papiere robím úplne sama, Ved. ŠJ len doklady ohľadom stravy, stravníkov, zástupkyne len ohľadom žiakov. Ďakujem za úžasné rozmýšľanie predstaviteľov nášho štátu - no, možno by stačilo, keby sa sem tam vyskytnú v bežnom živote, v bežných zamestnaniach, potom by videli, koľko ich bludov sú naozaj bludy!
Zaradenie pom. kuchárky
Meska 27.2.2019
Dobrý deň, do akej platovej triedy mám zaradiť pomocnú kuchárku, ktorá je na zastupovanie počas PN jednej kuchárky, keď má úplné stredné vzdelanie s maturitou , škola obchodná akadémia s vyučovacím jazykom maďarským...pracovala doteraz len na dohody a v kuchyni pracovala len pár mesiacov....teraz si robí aj rekvalifikačný kurz cez úrad práce...môžem ju zaradiť po novom do 2. platovej triedy, keď bude vykonávať len pomocné práce? Lebo v katalógu pracovných činností je aj pre PT1 aj pre PT2 tá istá náplň práce výroba a výdaj bežných druhov teplých jedál. Kde ju mám prosím Vás zaradiť? Ďakujem
zaradenie pomocnej kuchárky
silvia tokarova 27.2.2019
Pani vedúca, kuchárku zaradíte podľa popisu pracovnej činnosti, ktorá je v katalógu pracovných činnosti najzložitejšou činnosťou, ktorú bude vykonávať a to je všeobecne 2TT a stupeň podľa toho ako ste si zvolili, či podľa odbornej praxe alebo ako niektorí zriaďovatelia zvolili systém zaraďovania až do 14 stupňa všetkých zamestnancov zariadení školského stravovania. Mimochodom I. AŠKOS pre svojich členov pripravuje metodiku zaraďovania zamestnancov školského stravovania. Ak Ste členkou I. AŠKOS tak sledujte stránku.
Platy ŠJ
mia 29.1.2019
Dobrý deň, vidím, že nie som jediná nad tým čo sa urobilo s platmi zamestnancov ŠJ. U nás všetkých hodili do najvyššieho platového stupňa - super, ale zobrali osobné príplatky. Nevyučená pomocná (má len základné vzdelanie), prax v odbore (stravovanie) 5 rokov a má plat o 38 € nižší ako vyučená kuchárka s 35 ročnou praxou. Nie že by som tej pomocnej nedopriala ale ako to mám vysvetliť ženám, ktoré majú dlhoročnú prax., alebo nastúpi zamestnanec (tento má výučný list v odbore), neodpracuje ani 1 rok a platovo je od hlavnej kuchárky o 25 € nižšie. Kuchárky majú toho dosť, chcú sa vzdať pozície a že dajú sa preradiť ako pomocná sila. Vraj za tie peniaze aj oni budú umývať riad a hlavne nebudú mať žiadnu zodpovednosť. No a mi pani vedúce sme asi dopadli pri platoch „najlepšie“. Dlhoročná prax, vysokoškolské vzdelanie a vraj do 6 nás nemôžu dať lebo katalóg to neumožňuje (a čo tak 01. a 02.). Presne ako opísali dievčatá vyššie jednoducho nedocenené za to čo všetko robíme. Neviem tiež dokedy to budem znášať a zostanem vykonávať túto prácu za také ohodnotenie. Možno by som už bola dávno preč ale to by som nemohla chodiť do jedálne a rozprávať sa s tými drobcami. Tie ich očká keď zahlásia pani vedúca dnes sme mali super obed, a kedy nám uvaríte to alebo to aj to bolo výborné – a to je pre mňa veľké dobitie, ktoré ma posúva v mnohých smeroch a nielen mňa taktiež aj pani kuchárky. Len dokedy tieto dobitia vydržia. Takže ďakujem za vytvorenie úžasnej atmosféry na pracovisku .
zmena tried
Dominika 28.1.2019
Mňa dali do 4tej triedy. Odvovodnením bolo to, že vraj neplatím faktúry (platí ich účtovníčka) a neuzatváram zmluvy s dodávateľmi (podpisuje ich riaditeľka školy). Vraj nemám vysokú školu aby som patrila do 5tr. :) Myslíte si že je to ok? Mám hotelovú akadémiu, akú školu by mi ešte trebalo urobiť? :-D
zmena tried
Daniela 28.1.2019
Dobrý deň, nedá mi nereagovať na tento dotaz. Na zaradenie do 5. triedy sa vyžaduje úplné stredné vzdelanie nie vysoká škola. Tá platí pre 6. triedu. Treba si pozrieť katalóg pracovných činností a v bode 05.01. je Koordinovanie a organizovanie stravovacej jednotky s plne hmotnou zodpovednosťou, starostlivosť o zamestnancov v stravovacej jednotke...... 05.19. Zabezpečovanie a organizovanie výkonu prác spojených s hospodárskou prevádzkou (zásobovanie, skladové hospodárstvo, upratovanie). Mzdová účtovníčka by vám mala dať k nahliadnutiu tento katalóg a vysvetliť zaradenie podľa činností.
príplatok za riadenie
Jani 17.1.2019
Dobrý deň prajem, vie mi niekto napísať aký má byť príplatok za riadenie, keď mám 2 škôlky. III. - vedúci zamestnanec, ktorý riadi viac útvarov, 6-20 alebo IV. - vedúci zamestnanec, ktorý priamo riadi prácu podriadených zamestnancov. 3-20
Vedúce šk.jedálni-zmena triedy
Dominika 10.1.2019
Pekný deň prajem, chcela by som sa Vás vedúce šk.jedáln spýtať do ktorej triedy Vás preradili. Ďakujem pekne :)
Vedúce Šk J - zmena triedy
Jana 10.1.2019
Dobrý den, po novom do 5. plat. triedy . O 3 triedy nižšie....Takže žiadne tak ospevované krásne platy sa nekonajú....Aj tak sme nedocenené, nezaplatené za to všetko čo robíme a akú máme zodpovednosť !
Vedúce šk.jedálni-zmena triedy
Sisa 10.1.2019
Dobrý deň, ako vidím, nie som sama, ktorá zostala rozčarovaná. A tak pre porovnanie... Upratovačka pred dôchodkom (zodpovednosť nulová, čistá hlava po pracovnej dobe) je na tom po novom lepšie ako ved. školskej jedálne v produktívnom veku (povedzme 40 rokov), alebo administratívna pracovníčka. Nebudem ani hovoriť o zodpovednosti, bezsenných nociach a večnom uháňaní, termínoch, ktoré treba dodržať... Je to celé na zamyslenie.
odmeňovanie zamestnancov
tatiana 10.1.2019
Dobrý deň , vysvetlí mi prosím niekto z kompetentných či je normálne aby hl. kuchárka bola zaradená v rovnakej platovej triede ako kuchárka ? Máte aj vy ostatné takú skúsenosť? ďakujem
Platy od 1.1.2019
Daniela 10.1.2019
Dobrý deň, zmeny v odmeňovaní od 1.1.2019 nás pobúrili. Som zvedavá, kto bude od setembra 2019 pracovať v školských jedálňach pri takejto motivácii. Je výhodnejšie pracovať ako upratovačka, veď za našu zodpovednú prácu s potrebným vzedaním a zodpovednosťou dostaneme na výplatu viac od upatovačiek v čistom o 10 €. Zároveň započítanie praxe je nespravodlivé. Upatovačke bez vzdelania započítaju celu dobu, ale kuchárkam iba roky odpracované ako kuchárka. Je to výsmech kuchárom, ktorý sa starajú o zdravú stravu naších detí. Nech sa nad tým zamyslia tvorcovia zákona..
zmena triedy
tatiana 10.1.2019
Dobrý deň, podľa nových platových taríf je hl.kuchárka na úrovni kuchára a pomaly aj pracovníčky v prevádzke. Je to podľa mňa nespravodlivé a nemotivujúce. Hl. kuchárka má predsa zodpovednosť ale ostatní pracovníci nie. Na druhej strane je správne ohodnotiť aj pomocné sily, a je treba zohľadniť výkony práce, na to sa podľa mňa pri tvorbe plat.taríf nemyslelo.
Naši partneri