Telefon: +421 905 030 096 | E-mail: info@jedalne.sk

Režijné náklady

Režijné náklady jedálne

Andrej  |   25.6.2019
Dobrý deň, ja by som sa chcel opýtať, či je možné, aby nám škola od 1.9.2019 vymerala režijné náklady na jedáleň 15 EUR mesačne. Jedná sa o veľkú školu v Bratislave s +/- 1000 stravníkmi. To znamená vybrané režijné náklady 15 000 EUR mesačne. Z dotácie cca 24 EUR/mesiac tak škola získa 15 EUR, a rodič 9 EUR, Nevadilo by mi keby sa navýšila cena stravnej jednotky a mali by z toho deti kvalitnejšie obedy ale toto mi príde že 2/3 idú škole 1/3 rodičom,
Zareagovat na komentář >

Vyška režie

Babka  |   19.6.2019
Moze sa zvyšit výška RN z 1 eura na 10 eur mesačne od 1.9.2019? Je to reálne? Teda dcera na stravovaní pre vnučku získa iba 50% hodnoty stravovania - obedy zadarmo????
Zareagovat na komentář >

Režijné náklady

Zuzana  |   10.1.2019
Dobrý deň, chcem sa spýtať, že keď starosta obce vyvesí a schváli cenu za stravnú jednotku, môže si jedáleň v škole sama určiť k tomu ešte aj režijné náklady? a to denné? Kto to schvaľuje? Musia to mať niekym odobrené?
Zareagovat na komentář >

režijné náklady

silvia tokarova  |   10.1.2019
Podľa § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní školský zákon) v znení neskorších predpisov výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením. Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ obec alebo samosprávny kraj vo VZN neurčí výšku režijných nákladov školská jedáleň režijné náklady nemôže od zákonných zástupcov požadovať.
Zareagovat na komentář >

režijné náklady

Daniela  |   10.1.2019
Jedáleň si môže zarátať RN , ale musí to ísť cez VZN. My máme 1,00euro na mesiac. Viem, že inde majú aj 3,00 eurá.
Zareagovat na komentář >
Pridať komentár