+421 905 030 096 info@jedalne.sk
INFORMAČNÝ PORTÁL O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ

AKO DOPADLA PRVÁ ODBORNÁ KONFERENCIA „OBEDY ZADARMO“?

VZN - obedy zadarmo
Iri 7.1.2019
Dobrý deň, chcela by som sa informovať : 1., či bude treba spraviť dodatok k VZN z dôvodu obedov zadarmo? 2. Štát nám bude poskytovať 1,20 € na stravníka, máme stravnú jednotku v 3. finančnom pásme, čo znamená finančné náklady na nákup potravín 1,19 € a 0,10 € máme schválené VZN na režijné náklady na výrobu a výdaj jedál. Ak nám ÚPSV a R poskytne 1,20 € z tejto sumy sa môžu uhradiť aj náklady na prevádzku ? V našom prípade 0,01 € za režijné náklady. Ak áno tak potom si 0,09/odobratá strava môžeme žiadať od rodičov, resp. ak nie tak 0,10 €/odobratá strava ? Ďakujem za radu
VZN
sillvia tokárová 7.1.2019
Podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR je dotácia vo výške 1,20 EUR určená na stravovanie, prednostne na obed alebo iné jedlo. Ak sa využijú všetky uvedené možnosti a aj tak Vám zostávajú finančné prostriedky z dotácie, tieto je možné využiť aj na úhradu režijných nákladov ale len pre školskú jedáleň ! Ak z uvedených dôvodov nastanú zmeny vo výške príspevku zákonného zástupcu na stravovanie, tak je potrebné prijať nové VZN.
Dotácia obedov zdarma
Jarka 4.1.2019
Dobrý deň, kde by som našla nejaké usmernenie k uctovaniu obedov zdarma. Ďakujem
Odklad
Gaba 28.12.2018
Ak bude mať terajší predškolák odložený nástup do 1.ročníka, bude máť nárok na dotáciu aj v novom školskom roku?
odklad
silvia tokárová 28.12.2018
Aj predškolák s odloženou školskou dochádzkou má v nasledujúcom šk. roku opätovne nárok na dotáciu na stravovanie podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR.
Nárok na dotáciu
Jedálne.sk 18.12.2018

Nárok na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom majú len deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Za dieťa, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky sa považuje dieťa, ktoré dovŕšilo vek piatich rokov najneskôr 31.augusta 2018.  Evidenciu vedie riaditeľ škôlky. Je potrebná vzájomná spolupráca a komunikácia.

Nárok na dotáciu
Petra 18.12.2018
Dobrý deň, zaujímalo by ma či budú mať nárok na stravu zadarmo deti, ktoré dovršia 6 rokov v septembri, a pravdepodobne nastúpia do školy v šk.roku 2019/2020, čo však bude isté az po zápise detí do ZŠ. Dakujem za odpoved
Nárok na dotáciu
Jedalne.sk 18.12.2018
Nárok na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom majú len deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Za dieťa, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky sa považuje dieťa, ktoré dovŕšilo vek piatich rokov najneskôr 31.augusta 2018. Evidenciu vedie riaditeľ škôlky. Je potrebná vzájomná spolupráca a komunikácia.
Dotácia na ,,obedy zadarmo,,
Dominika 18.12.2018
Pekný deň, chcem sa len spýtať či účtovanie obedov zadarmo bude také ako pri hmotnej núdzi. ĎAKUJEM pekne
Naši partneri