Prvé skúsenosti so stravovaním ukrajinských detí v slovenských školských jedálňach

výdej

Prvé skúsenosti so stravovaním ukrajinských detí v slovenských školských jedálňach

635
27 apr 2022

Štát sľúbil ukrajinským deťom obedy zadarmo, no zaplatiť ich sa neponáhľal.

Počet detí a žiakov z Ukrajiny neustále pribúda. Doposiaľ školy zaradili do tried okolo štyritisíc ukrajinských detí a žiakov, čím pre školy vznikli zvýšené náklady. Aj školským jedálňam za posledný mesiac pribudli noví stravníci, ktorým štát prisľúbil bezplatnú stravu.

Poznámka redakcie: O podmienkach prijatia stravníkov do zariadenia školského stravovania sme písali v článku dňa 28.3.2022.

Musia ukrajinské deti platiť za školské stravovanie?

​„Ukrajinci dostali informáciu, že budú mať obedy zdarma, no nie je to tak.“ Deťom cudzincov s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky, deťom žiadateľov o udelenie azylu a Slovákov žijúcich v zahraničí sa poskytuje výchova a vzdelávanie, ubytovanie a stravovanie v školách podľa školského zákona za tých istých podmienok ako občanom SR.

Z čoho ich stravovanie hradiť?
  • Možnosti úhrady nákladov na potraviny pre ukrajinské deti v režime školského stravovania:
  • Zákonný zástupca dieťaťa -niektoré ukrajinské rodiny sú schopné si obedy pre deti zaplatiť sami.
  • Peňažná zbierka – na niektorých školách už prebiehajú neoficiálne finančné zbierky medzi zamestnancami školy a rodičmi žiakov na úhradu potravín.
  • Sociálny príspevok – dotácia na podporu stravovacích návykov pre deti a žiakov v hmotnej núdzi za rovnakých podmienok ako u slovenských rodín.
  • Zvláštny príspevok zriaďovateľa – podmienky úplného odpustenia príspevku, resp. podmienky zníženia sú vecou určenia zriaďovateľom školy a školského zariadenia (obec a samosprávny kraj ich určujú VZN). V tomto prípade musia platiť rovnaké podmienky aj pre slovenských žiakov z rodín v hmotnej núdzi. Tieto príspevky uhradí školskej jedálni zriaďovateľ z vlastných zdrojov.
  •  
Zriaďovatelia škôl či predškolských zariadení sa dočkali a štát im vyplatí preddavky na obedy pre ukrajinské deti

Finančná dotácia sa podľa ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny zabezpečí formou mimoriadneho doplatku pre žiadateľa, ktorým je zriaďovateľ materskej alebo základnej školy, s cieľom poskytnutia dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa na dieťa odídenca z Ukrajiny.

Týka sa to detí, ktorým sa v súvislosti s krízovou situáciou poskytuje dočasné útočisko alebo detí, ktorých zákonným zástupcom sa poskytuje dočasné útočisko, ako aj tých, ktoré v súvislosti s krízovou situáciou sú žiadateľmi o azyl alebo doplnkovú ochranu, alebo ktoré získali prechodný pobyt.

Nariadením vlády č. 131/2022 Z. z. s účinnosťou od 13.4.2022 sa ustanovuje na obdobie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny poskytnutie mimoriadneho doplatku dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.

Prechodným ustanovením sa upravuje možnosť poskytnutia mimoriadneho doplatku dotácie spätne za obdobie od 1. marca 2022, odkedy boli prvé deti začlenené do výchovno-vzdelávacieho procesu a vyučovania.

Výška dotácie na stravu je 1,30 eura na deň a dieťa. Zatiaľ je evidovaných 2402 detí odídencov z Ukrajiny, na ktoré bude poskytnutá dotácia na stravu od 1. marca do 31. augusta, čo predstavuje približne päť mesiacov, keďže niektoré deti navštevujú materskú školu, čo je možné aj počas júla a augusta, a niektoré deti navštevujú základnú školu, čo je možné maximálne do júna.

Ak žiadateľ o dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa doručí do 10. mája 2022 zoznam detí, ktoré sú osobou s osobitnou ochranou, alebo detí, ktorých rodičom alebo zákonným zástupcom je osoba s osobitnou ochranou, ktoré v období od 1. marca 2022 spĺňajú podmienku poskytnutia dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa § 4 ods. 3 písm. b) alebo c) zákona, mimoriadny doplatok dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytne do 25. mája 2022 na obdobie odo dňa, keď zmena nastala, do 31. augusta 2022.

Pokračovanie v druhej časti článku ... na budúci týždeň.

Diskusia (2x)

Marcela Rohárová napísal/a 20 máj 2022

Presne tak. My tiež stravujeme od marca 7 žiakov v ZŠ a 5 žiakov v MŠ. Čakali sme trpezlivo, kým si zvyknú a začnú niečo jesť, ale nedočkali sme sa doteraz. Takmer všetko ide do odpadu. Sú medzi nimi možno 2 - 3 deti, ktoré jedia pomerne dobre, ale inak - no je to hrozné. Polievok sa ani nedotknú, nátierky desiatové - ani nezahryznú, dokonca ani chlieb s maslom neochutnajú. A z hlavných jedál - tiež veľmi málo, 90% z im podaných jedál sa vyhadzuje. Nechcem ich hodnotiť, bohvie, ako by sme si zvykali my v ich situácii, ale je to veľká škoda pri týchto drahých potravinách. Práve dnes sme im navrhli, nech deti poodhlasujú zo stravy, keď to nejedia, lebo nám, ako personálu, ktorý sa nezastaví počas celej pracovnej doby sa to zdá veľké plytvanie ako psychickou tak aj pracovnou silou. Zle sa na to pozerá, keď vaša práca končí v "koši".

Anna napísal/a 04 máj 2022

Je pravdou, že ukrajinské deti nie sú absolútne zvyknuté na našu stravu. V našej jedálni sme si hneď od začiatku nad tým lámali hlavu, a až nám bolo do plaču, keď nám ukrajinský chlapec priniesol celé, ani nedotknuté jedlo do pomyj. Ani polievka, ani žiadne iné hlavné jedlo. Skúšali sme potom s kuchárkami hľadať jedlá, ktoré pripomínajú tie ukrajinské, ale vôbec. Odpoveďou nám je jednoducho "ja to nemám rád/nechutí mi to". Už ho nabádali aj učitelia a aj spolužiaci, nech aspoň skúsi. Nič. Doslova tam prepadáva práca kuchárok a aj tá dotácia, na ktorú má nárok. Fakt vyhodené peniaze po koša.

Pridať komentár k článku

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Granuldisk
LogIQ
Irinox
Kema
Scanbox
Metos
Espik
K-Ten
Kobra kefy
HACCP Bakošová
Maso z lúky
Pán Zemiak
Ryba Handlová
Savencia
Thuries Academy
Pomôžeme vám nájsť článok