Prečo realizovať školský mliečny program v školách?

mléko

Prečo realizovať školský mliečny program v školách?

1094
30 sep 2020

30. september 2020 je Svetový deň mlieka v školách.

Tento deň zaviedla v roku 2000 Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) a pripadá vždy na poslednú stredu v septembri.

Cieľom Svetového dňa mlieka v školách je upozorniť na svetovej úrovni aj na Slovensku na pozitíva distribúcie mlieka a výrobkov z neho medzi školákov.

Svetový deň mlieka v školách - DNES

O školskom mlieku sa už toho v poslednom čase popísalo naozaj dosť. Školám a školským zariadeniam bol poskytnutý celý rad oznámení, usmernení a pokynov, ktoré ešte stále nekončia. Dúfajme len, že dotknuté ministerstvá dospejú ku konsenzu a školám ponúknu „návod“ ako realizovať školské programy v súlade s prijatou legislatívou. Program distribúcie mlieka v školách súvisí so všeobecným cieľom EÚ vytvoriť zdravšiu a telesne zdatnejšiu Európu. Cieľom EÚ je podnietiť deti k väčšej spotrebe mliečnych výrobkov, popri mlieku i jogurtov a syrov, čo im napomôže osvojiť si lepšie stravovacie návyky.

Vlády viacerých krajín zaviedli program mlieka v školách po druhej svetovej vojne. V tom čase išlo o to, aby sa podporila výživa obyvateľstva, zlepšila výchova v tejto oblasti a v neposlednom rade, aby sa rozvíjal priemysel súvisiaci s výrobou mlieka a mliečnych výrobkov. Najmä európske krajiny nasledovali príklad Francúzska, v ktorom "pohár mlieka v škole" presadil politik Pierre Mendes France v roku 1954, teda pred vyše 60 rokmi.

Lekári a špecialisti na výživu zdôrazňujú, že mlieko obsahuje výživné a stavebné látky nevyhnutné pre stavbu tela a rast v detskom veku človeka. Má látky dôležité pre energetické zabezpečenie existencie organizmu, je zdrojom minerálov, vitamínov, enzýmov. Navyše obsahuje základné živiny s vysokou využiteľnosťou a esenciálne látky, ktoré si organizmus nevie vyrobiť sám. Pritom v mlieku sa vyskytujú v dostatočnom množstve a vo vyváženom pomere.

Mlieko je prvou potravou, s ktorou sa stretávame po narodení a sprevádza nás celý život. Je jednou zo základných potravín pre všetky vekové skupiny populácie z pohľadu nezastupiteľného významu biologickej hodnoty mlieka pri zabezpečení správnej výživy obyvateľstva.

Okrem bielkovín, mliečneho cukru, vitamínov je významnou zložkou mlieka aj 14 minerálnych látok, spomedzi ktorých sú najdôležitejšími vápnik a fosfor. Oba prvky sú v ľudskej výžive nenahraditeľné pri tvorbe kostí a zubov.

Koľko ho treba vypiť každý deň?

Odporúčané dávky potravín uvádzajú 220 litrov mlieka a mliečnych výrobkov na priemerného obyvateľa Slovenska za rok. Epidemiologické štúdie však potvrdili, že len 44 percent detí pije mlieko denne, 15 percent ho nepije vôbec a ostatné len nepravidelne. Ešte nižšia je konzumácia u mladistvých – denne ho pije len 42 percent chlapcov a 32 percent dievčat, mlieko nepije takmer štvrtina dospievajúcej generácie.

Priemerná denná konzumácia u detí, ktoré pili mlieko pravidelne, je len dva a pol až tri decilitre denne, odporúčané množstvo je však aspoň päť až šesť decilitrov mlieka za deň doplnených kyslomliečnymi výrobkami a syrmi. Dlhodobejší nedostatok mlieka a mliečnych výrobkov v strave detí sa môže prejaviť poruchami vo vývoji celkového telesného rastu, deficitnou kalcifikáciou kostry a zubov. Pri mlieku a mliečnych výrobkoch pritom nejde o vysoký, ale o častý a najmä pravidelný príjem.

Do svetového dňa mlieka sa každoročne zapájajú školy a školské zariadenia formou rôznych hravých, tvorivých a vzdelávacích aktivít. Najväčší dôraz mu venujú školské jedálne, ktoré v tomto období vytvárajú zaujímavé a originálne prezentácie, či ochutnávky mlieka a mliečnych výrobkov pre deti a žiakov.

Čo ste si vy pripravili pre vašich stravníkov vo vašom zariadení? Dajte nám vedieť, inšpirujte nás svojou prácou.

Zdroj obrázku: https://www.freepik.com/free-photo/pouring-milk-out-glass_4866286.htm

Diskusia (3x)

Marcela napísal/a 02 okt 2020

My sme v minulom školskom roku poňali Deň mlieka dosť netradične. V predchádzajúcich rokoch sme robili ochutnávky mliečnych výrobkov, rôzne ochutených mliek , nátierok. Mali sme aj besedy, kvízy, premietania náučných dokumentov vhodných pre žiakov školy. Deti to na chvíľu zaujalo – najedli sa do sýtosti, rozdali sme im termixy, jogurty a iné výrobky, ktoré sme získavali sponzorsky. Po akcii sa rozišli a na druhý deň si ani nespomenuli čo sa dialo. Nebolo to pre nich nič výnimočné, pretože všetky tieto jedlá a nápoje poznajú dokonale, nakoľko ich podávame každý deň v rámci mliečnej desiaty. Už dlhšiu dobu som mala takú myšlienku, ktorú sa nám za výdatnej pomoci pani učiteľky, ktorá sa venovala v škole „zdravej výžive“ podarilo zrealizovať. Rozhodli sme sa, že žiakom ukážeme, ako sa jednotlivé mliečne výrobky vyrábajú. Akcia sa konala v piatok – počas celého týždňa nám miestny farmár dodával mlieko, ktoré sme podľa toho, čo sme mali v pláne, spracovali, aby sa výrobky dali vyrobiť. V deň akcie sa žiaci zhromaždili v telocvični – posadali si do stredu na lavičky a deky a okolo nich boli stanovištia so zamestnancami školy, kde sa na každom z nich vyrábal iný mliečny výrobok. Na prvom sme im ukázali, ako sa dá vyrobiť maslo – samozrejme len z čerstvo nadojeného mlieka – nie z obchodu, ktoré nemá potrebný tuk. Nerobili sme to ručne, ale na šľahači – ale výsledkom bolo po niekoľkých minútach krásne žlté a chutné maslo. Na druhom stanovišti sme im ukázali, ako sa pomocou syridla dá vyrobiť domáci ovčí, či kravský syr. Na ukážku sme mali prinesený už aj hotový, po odkvapkaní prebytočnej tekutiny. Mali sme pripravený aj už skysnutý syr a z toho sa na ďalšom stanovisku vyrábala bryndza. Ďalším stanoviskom bola domáca výroba jogurtov. Mlieko a jogurty na túto výrobu sme samozrejme mali z obchodnej siete. Každý žiak si mal doniesť malý pohárik s menom – a za pomoci zamestnancov si mohol každý z nich vyskúšať ako sa dá doma urobiť jogurt. Dali si do pohárika lyžičku jogurtu, doliali mlieko, zamiešali a potom sme to zabalili do deky do druhého dňa. Toto sa nám celkom nevydarilo, lebo bolo v ten deň chladno - tie, čo sme dali do jogurtovačov podonášaných z domu sa jogurt vydaril. Ďalším stanoviskom bola výroba tvarohu – tam po odvarení tvarohu zostala srvátka a žiaci mohli vidieť, čo vlastne obsahuje srvátkový nápoj, ktorý im podávame za obedom. No a naozaj veľmi zaujímavé bolo sledovať aj výrobu oštiepkov a pareníc. Myslím, že ani mnohé pani učiteľky to ešte nevideli na vlastné oči. Všetky tieto „výroby“ sme vedeli zabezpečiť pomocou našich šikovných, ochotných zamestnancov /aj bývalých/, ktorí sa takýmto prácam venujú doma. Pri ďalších stanovištiach si mohli vyskúšať namiešať rôzne nátierky. Postupne po triedach pod dozorom svojich triednych učiteľov sa žiaci po nich presúvali. Od sponzorov sme zohnali maslá, syry, tvaroh, bryndzu, zeleninu aj ostatné suroviny, každý dostal jednorázové mištičky, miešadlá a suroviny, ktoré patrili do nátierok a mohol si každý namiešať vlastnú nátierku- aj viac druhov, kto si na čo trúfol. Sponzori nám dodali aj pečivo, na ktoré si mohli nátierky natierať a tak vyskúšať , čo si „navarili“. Na záver sme rozdali za vykonanú prácu aj pár mliečnych výrobkov. Túto akciu hodnotím ako veľmi vydarenú, poučnú pre všetkých zúčastnených. Hoci bolo v telocvični možno 130 žiakov a možno že aj všetci zamestnanci – odhadujem, bolo tam pomerne ticho. Žiaci so záujmom sledovali ako postupne po stanoviskách pred ich očami vznikali výrobky, ktoré vidia len keď prídu z obchodu zabalené v krásnych obaloch. Myslím, že cieľ mojej myšlienky bol splnený.

ľudmila napísal/a 08 okt 2020

ďakujem kolegynke za skutočne dobrý nápad ako sa dá krásne zrealizovať propagácia mlieka a mliečnych výrobkov

Ľudmila napísal/a 20 okt 2020

Obdivuhodná akcia všetkých zúčastnených, pretože veľa záleží od ľudí ako pristupujú k takýmto možnostiam prezentácie.

Pridať komentár k článku

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Thuries Academy
Granuldisk
LogIQ
Gastro Mach
Scanbox
Metos
Espik
Bidfood
Kema
Lawex
Gastma
Gastrolux
Rubbermade
Pomôžeme vám nájsť článok