Obedy zadarmo: Otázky rodičov - ako, komu, kedy, koľko?

1,2€

Obedy zadarmo: Otázky rodičov - ako, komu, kedy, koľko?

382 18 apr 2023

Aktuálna zmena je rodičom nápomocná a bude podporovať stravovanie v školských jedálňach formou dotácie. Otázky, ktoré rodičov zaujímali v súvislosti s touto zmenou, sme zhrnuli v nasledovnom článku.

Kedy, koľko, pre koho?

Od mája tohto roka bude poskytovať štát dotáciu na stravu, podľa veku dieťaťa a to nasledovne:

  • pre škôlkara v poslednom ročníku MŠ vo výške 1,40 € na deň, pokiaľ bolo dieťa v škôlke a aj sa tam stravovalo,
  • pre školáka prvého stupňa vo výške 2,00 € na deň, pokiaľ sa dieťa zúčastnilo na vyučovacej aktivite a aj sa v škole stravovalo – týka sa aj individuálneho vzdelávacieho programu, kedy dieťa nie je pravidelne na vyučovaní účastné,
  • školáka druhého stupňa vo výške 2,30 € na deň, pokiaľ sa dieťa zúčastnilo na vyučovacej aktivite a aj sa v škole stravovalo – týka sa aj individuálneho vzdelávacieho programu, kedy dieťa nie je pravidelne na vyučovaní účastné.

Z hľadiska zázemia sa dotácie vzťahujú na všetky deti na Slovensku, ktoré spadajú do vyššie vymenovaných kategórií, nielen na deti v hmotnej núdzi. Dotácie sa netýkajú žiakov stredných škôl a zatiaľ ani osemročných gymnázií.

Dotácia na stravu a daňový bonus

Mnohých rodičov zaujímalo, ako je to v tomto prípade s daňovým bonusom. Je možné uplatniť si daňový bonus aj v prípade poskytnutia dotácie na stravu? Áno, je.

„Od 1. mája 2023 má daňovník nárok na daňový bonus na dieťa aj v prípade, ak sa na dieťa bude poskytovať dotácia na stravovanie. (zdroj: https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=849).“

Ako o príspevok na stravu požiadať?

O príspevok na stravné je možné požiadať formou písomnej žiadosti, priamo školskú jedáleň – školu, kde sa dieťa stravuje. Niektoré školy majú postupy týkajúce sa žiadosti uvedené aj na stránke edupage alebo Strava.sk.

Ako si prepočítať výslednú sumu stravy?

Ak berieme do úvahy výšku dotácie pre MŠ, ktorá je 1,40 € za každý deň, kedy sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu a stravná jednotka v danom zariadení je 2,40 €, od 1. mája sa suma zmení na 1 €, ktoré sa bude platiť za každý deň, kedy bolo dieťa v škôlke a stravovalo sa tam. Teda, rozdiel medzi stravnou jednotkou a dotáciou bude výsledná suma, ktorú bude treba doplatiť.

Pozor na podmienku priznania dotácie, tou je prítomnosť v škole a odobratie stravy.

Júlia Szekely

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Thuries Academy
Granuldisk
LogIQ
Gastro Mach
Scanbox
Metos
Espik
Bidfood
Kema
Lawex
Gastma
Gastrolux
Rubbermade
Pomôžeme vám nájsť článok