Pripravované zmeny legislatívnych predpisov v školskom stravovaní od 1.januára 2022

court-hammer-books-judgment-law-concept

Pripravované zmeny legislatívnych predpisov v školskom stravovaní od 1.januára 2022

2537
09 dec 2021

Prinášame Vám návrhy vykonávacích predpisov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré vyplývajú zo zákona č.415/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na stránke právneho a informačného portálu Slov-Lex v časti Najnovšie procesy v MPK (Medzirezortné pripomienkové konanie) je predložený návrh Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o školských účelových zariadeniach na skrátené pripomienkové konanie pod číslom LP/2021/751.

Podľa vyjadrenia ministerstva školstva je cieľom návrhu vyhlášky zosúladenie podrobností týkajúcich sa školských účelových zariadení v rámci jedného právneho predpisu a úprava:

 • podrobností o spôsobe organizácie, činností a prevádzky v škole v prírode,
 • podrobností o príprave jedál a výdaji jedál v zariadeniach školského stravovania,
 • podrobností o predaji doplnkových jedál v školských bufetoch,
 • kontroly kvality podávaných jedál v zariadeniach školského stravovania.

Návrh vyhlášky TU

Verejnosť môže pripomienkovať návrh vyhlášky v skrátenom pripomienkovaní do 14.12.2021
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/751

Upozorňujeme Vás na dôležité zmeny v návrhu vyhlášky, ktoré budú mať zásadný dopad na zabezpečenie prevádzky školského stravovacieho zaradenia:

 • vyňatie ustanovenia §8, ktoré určuje počet prevádzkových zamestnancov podľa počtu prijatých stravníkov na odber jedál
 • zrušenie prílohy č. 2, 3 a 4 Odporúčaný počet zamestnancov pre školskú jedáleň a výdajnú školskú jedáleň
 • zrušenie prílohy č. 5 Odporúčané materiálne vybavenie
 • zrušenie prílohy č.6 Odporúčaný zoznam čistiacich prostriedkov
 • zrušenie prílohy č.7 Odporúčaný zoznam ochranných pracovných prostriedkov

Ďalšou dôležitou zmenou je vyňatie ustanovenia §9 Dokumentácia stravovacieho zariadenia, ktorá bude zadefinovaná v navrhovanej Vyhláške Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii.

V pripomienkovom konaní vedená pod číslom LP/2021/739.

Návrh vyhlášky TU

Verejnosť môže pripomienkovať návrh vyhlášky v skrátenom pripomienkovaní do 10.12.2021
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/739

Cieľom návrhu vyhlášky je úprava:

 • zníženia administratívnej záťaže škôl a školských zariadení,
 • sprehľadnenia a zjednodušenia problematiky vedenia pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie, pričom sa z príslušných vyhlášok Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky napr. o materskej škole, o základnej škole, strednej škole, základnej umeleckej škole, jazykovej škole, zariadení školského stravovania vypúšťajú príslušné ustanovenia o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii vedenej v týchto školách,
 • rozsahu pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie.

Zrušením „Odporúčaného počtu zamestnancov“ v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni sa zmarili všetky mnohoročné snahy o zachovanie minimálneho počtu zamestnancov tak, aby bola zabezpečená príprava zdravotne bezpečných jedál a nápojov pri dodržaní zásad správnej výrobnej praxe a hygienických požiadaviek na zariadenia školského stravovania.

Zdroj obrázku: <a href='https://www.freepik.com/photos/wood'>Wood photo created by Racool_studio - www.freepik.com</a>

Diskusia (9x)

napísal/a 24 mar 2022

Dobrý deň, školské mlieko podávame v materskej škole od roku 2005. Prišlo nám upozornenie od dodávateľa, že na základe opakovaných kontrôl z PPA na desiatu a olovrant nemôžeme do školského mlieka pridávať granko, bikávu, frapko a pod. V tomto prípade nám ale deti odmietajú piť čisté mlieko. Čisté mlieko podávame k nátierke medovej, džemovej. Samozrejme puding, ryžu v mlieku a detskú krupicu varíme z komerčného mlieka. Pred rokmi som mala aj ja kontrolu z PPA a nemali výhrady voči ochuteniu mlieka. Prečo teraz?
 

napísal/a 28 mar 2022

Odpoveď Jedálne.sk
Novelou nariadenia vlády č. 200/2019 Z.z. boli v §6 upravené  Práva a povinnosti pri vykonávaní školského programu

Odsek 8), ktorý znie:
„(8) Škola môže zmluvným žiakom v rámci školského programu distribuovať spolu s jedlami poskytovanými v zariadení školského stravovania. Takto distribuované školské mliečne výrobky alebo školské ovocie a zelenina sa zmluvným žiakom neposkytujú v rámci školského stravovania.“
Z novely nariadenia vyplýva, že školské mliečne výrobky alebo školské ovocie a zeleninu nemožno deťom a žiakom poskytovať v rámci školského stravovania, to znamená z finančného limitu na nákup potravín v školskom stravovaní. Školské mlieko nie je možné podávať ako súčasť doplnkového jedla, ako nápoj k jedlu podávanému na desiatu, obed, či olovrant.
Školské mlieko a školské podávané pre deti a žiakov v škole  sa podáva mimo školského stravovania, mimo jedál z jedálneho lístka, za úhradu rodiča mimo stravného. Distribúciu môže zabezpečovať školská jedáleň nad rámec školského stravovania.  V praxi to znamená - pre deti v MŠ môže školská jedáleň poskytnúť školské mlieko bez úpravy! ( len prihriať) napr. ako raňajky , pre žiakov ZŠ na desiatu. Upozorňujeme, že nárok na školské mlieko a ovocie majú všetci žiaci školy, nielen stravníci šj. 
​Odsek 16): Škola, ktorej boli pre zmluvných žiakov dodané školské mliečne výrobky alebo školské ovocie a zelenina , nesmie tieto školské mliečne výrobky alebo toto školské ovocie a zeleninu do ich distribuovania jej zmluvným žiakom upraviť spôsobom, v dôsledku ktorého by tieto školské mliečne výrobky alebo toto školské ovocie a zelenina neboli oprávnenými mliečnymi výrobkami alebo oprávneným ovocím a zeleninou.
Podávané školské  mlieko a výrobky a školské ovocie nie je možné dochucovať, upravovať a používať na varenie.​

Livia napísal/a 28 mar 2022

Doby den som v pozici veducej skolskej jedalne nova.Prosim vas chcem sa spytat na skolsky program ovocie a mlieko.Ked chcem zahrnut do jedalneho listka MS a ZS mlieko z tohto programu mozem ho dat k hlavnemu jedlu ako napoj a oznacit hviezdickou? Ci musim dat k jedlu napr stolovu vodu a mlieko im mozem dat len mimo obedy? Na ZS deti nemaju desiatu len obed.Niekde som citala ze na ZS ho mozem dat len raz do tyzdna ,len neviem ci napr. K hlavnemu mucnemu jedlu mozem dat toto mlieko alebo tam musi byt napr voda a toto len ako navyse doplnok a v MS kazdy den na D alebo olovrant.A dobre chapem ze na program skolske mlieko a ovocie maju narok vsetky deti nie len tie co chodia na obed?Dakujem za odpoved

napísal/a 31 mar 2022

Odpoveď Jedálne.sk

Na Vaše otázky ste si aj správne podali odpovede.
Áno podľa nariadenia vlády, ktoré upravuje podmienky poskytovania "školského mlieka  a ovocia" toto mlieko a ovocie sa poskytuje v škole, nad rámec školského stravovania, nárok na tieto  dotované výrobky  majú všetky deti a žiaci školy (nie len stravníci).  Ak sa v ZŠ tieto výrobky podávajú k obedu len stravníkom jedálne, ostatní žiaci sú diskriminovaní. Je úplne jedno kedy tieto výrobky podávate, dokonca si tieto môžu deti a žiaci zobrať so sebou, pokiaľ tieto výrobky nie sú hradené z finančného limitu na stravné.  Keďže cieľom školského programu bolo poskytnúť deťom a žiakom tieto výrobky navyše, nad rámec stravovania, rodič si musí za tieto výrobky zaplatiť navyše, nad rámec stravného. Je ťažké uveriť , že by deti v MŠ pili školské mlieko denne na desiatu  alebo olovrant, vzhľadom k tomu, že toto mlieko sa nesmie  upravovať, čiže osladiť, dochutiť, podávať ako kakao, granko, bielu kávu a pod...

alena napísal/a 15 dec 2021

dobre že idem do dôchodku, po 35 rokoch čo robím v školstve ako vedúca ŠJ sa nič k lepšiemu nezmenilo, len k horšiemu a po novej legislatívnej úprave sa už nebudeme mať o čo oprieť čo sa týka čistiacich prostriedkov, osobných pracovných prostriedkov a čo sa týka kuchárok a pomocných síl ani nehovorím. Zriadovatelia si budú robiť čo chcú. Teraz už musíme o všetko bojovať, o platoch ani nehovorím, robíme za základné platy,ale len dovtedy kým neodídu posledné kuchárky do dôchodku. Ľudia, ktorí tu pracujú 40 rokov budú mať minimálne dôchodky a podlomené zdravie, ale aj tak sa do dôchodku tešia, lebo stále chýbajú pracovné sily a musia zastupovať. Stále sa prikladá len práca. 35 rokov počúvam ako sa musia upraviť platy nepedagogických zamestnancov a stále nič. Aj môj dôchodok bude na plač aj tak sa teším!

Ľubica napísal/a 14 dec 2021

Likvidácia ....nič iné nás nečaká

Marcela napísal/a 10 dec 2021

Tu už končí sranda. Teda, ak som to správne pochopila. Čo má spoločné cieľ tohto návrhu vyhlášky s odporúčaným počtom zamestnancov? Čo zamestnanci v kuchyniach majú spoločné so znižovaním administratívy? V kuchyniach sa robí!!!! – nepíše – ak si niekto nevšimol. Prečo a ako sa niekto dopracoval k tomu, že sa ruší „Odporúčaný počet zamestnancov?“ a tiež odporúčané zabezpečenie materiálne, čistiacich prostriedkov, a ochranných pracovných prostriedkov? Na základe vlastnej skúsenosti s prácou v školskej jedálni, o čom si dovolím pochybovať, alebo len tak sa niekto zle vyspal a rozhodol sa. Teraz , v tejto situácii, keď je potrebné robiť toľko práce navyše, budú mať zriaďovatelia v rukách takúto „zbraň“. Tak to ďakujem pekne. Nič, ale naozaj nič za posledné dva roky nespeje k lepšiemu, len čím ďalej horšie. Kto vlastne bude rozhodovať, a podľa čoho, koľko zamestnancov má mať tá ktorá kuchyňa? Už teraz je to na hrane, ženy – väčšinou tesne pred dôchodkom, tam ledva ťahajú nohy za sebou. O čo ide – niekto naozaj pracuje na tom, aby zničil školské stravovanie? Teraz sa naliali veľké peniaze z projektov do zariadení, tak sa pripravuje pôda pre budúcich majiteľov.....? Platy mizerné, zastupovať nemá kto, keď niekto vypadne, čo si tam hore niekto myslí, že sú v kuchyniach otroci, alebo čo ? Celé roky sme potrebovali, aby sa upravilo slovíčko „odporúčaný“ na slovo „predpísaný“ a oni ešte spravia toto? Kde sú zástupcovia odborov, asociácie školského stravovania, že niečo takéto im ujde pomedzi prsty????? Prebehla som si len tak zbežne pripomienky k vyhláške, ale nikde tam nevidím, že by náš odborový zväz pripomienkoval niečo, čo sa týka školského stravovania. A nevidím tam ani, že by niečo pripomienkoval AŠKOS. Možno, že som to len nevidela. Ak je to tak, ospravedlňujem sa. Prosím Vás, skúste mi odpovedať, kto konkrétne o tomto rozhodoval a na akom základe? My sa už absolútne nebudeme mať čím brániť a argumentovať voči rozhodnutiam zriaďovateľov. Samozrejme „skrátené konanie“ .... Teraz sa pri všetkých neprávostiach počíta s tým, že si to nikto kvôli covidu nevšimne a sa rozhoduje o nás bez nás .

Marta napísal/a 14 dec 2021

Plne súhlasím s p. Marcelou, vystihla v tomto príspevku všetko!!!!

Jarmila napísal/a 14 dec 2021

Áno vo všetkom s p. Marcelou súhlasím celé zmeny zle. Nikto ani nepomyslí na dofinancovanie fin. prostriedkov pre nepedagogických zamestnancov, len neviem po koľkých rokoch upravovali mzdovu tabuľku a aj tak smiešnou úpravou, kde plat začínajúceho kuchára s krátkou praxou nemá ani minimálku. Ako chcete konečne zatraktívniť túto pozíciu pre mladých ľudí? Rušíte akési odporúčania a veková skupina našich "kuchárok" starne. Keby nebolo ešte starej gardy nemá kto variť. Žena s 2 deťmi a hypotékou na krku za necelých 600 € a ak ešte odpočitate náklady (cestovné, strava) tak čo Vám zostane. Na jednom školení v ZA p. Tokárova povedala múdru vetu: Buďme hrdí na naše školské jedálne, lebo vo svete ich už nemajú. A časom to príde aj na Slovensko, kde sa bude riešiť biznis a nie zdravie detí. Držme si palce! Máme to náročné!

Pridať komentár k článku

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Thuries Academy
Granuldisk
LogIQ
Gastro Mach
Scanbox
Metos
Espik
Bidfood
Kema
Lawex
Gastma
Gastrolux
Rubbermade
Pomôžeme vám nájsť článok