Pripravované zmeny legislatívnych predpisov v školskom stravovaní od 1.januára 2022

court-hammer-books-judgment-law-concept

Pripravované zmeny legislatívnych predpisov v školskom stravovaní od 1.januára 2022

2725
09 dec 2021

Prinášame Vám návrhy vykonávacích predpisov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré vyplývajú zo zákona č.415/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na stránke právneho a informačného portálu Slov-Lex v časti Najnovšie procesy v MPK (Medzirezortné pripomienkové konanie) je predložený návrh Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o školských účelových zariadeniach na skrátené pripomienkové konanie pod číslom LP/2021/751.

Podľa vyjadrenia ministerstva školstva je cieľom návrhu vyhlášky zosúladenie podrobností týkajúcich sa školských účelových zariadení v rámci jedného právneho predpisu a úprava:

 • podrobností o spôsobe organizácie, činností a prevádzky v škole v prírode,
 • podrobností o príprave jedál a výdaji jedál v zariadeniach školského stravovania,
 • podrobností o predaji doplnkových jedál v školských bufetoch,
 • kontroly kvality podávaných jedál v zariadeniach školského stravovania.

Návrh vyhlášky TU

Verejnosť môže pripomienkovať návrh vyhlášky v skrátenom pripomienkovaní do 14.12.2021
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/751

Upozorňujeme Vás na dôležité zmeny v návrhu vyhlášky, ktoré budú mať zásadný dopad na zabezpečenie prevádzky školského stravovacieho zaradenia:

 • vyňatie ustanovenia §8, ktoré určuje počet prevádzkových zamestnancov podľa počtu prijatých stravníkov na odber jedál
 • zrušenie prílohy č. 2, 3 a 4 Odporúčaný počet zamestnancov pre školskú jedáleň a výdajnú školskú jedáleň
 • zrušenie prílohy č. 5 Odporúčané materiálne vybavenie
 • zrušenie prílohy č.6 Odporúčaný zoznam čistiacich prostriedkov
 • zrušenie prílohy č.7 Odporúčaný zoznam ochranných pracovných prostriedkov

Ďalšou dôležitou zmenou je vyňatie ustanovenia §9 Dokumentácia stravovacieho zariadenia, ktorá bude zadefinovaná v navrhovanej Vyhláške Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii.

V pripomienkovom konaní vedená pod číslom LP/2021/739.

Návrh vyhlášky TU

Verejnosť môže pripomienkovať návrh vyhlášky v skrátenom pripomienkovaní do 10.12.2021
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/739

Cieľom návrhu vyhlášky je úprava:

 • zníženia administratívnej záťaže škôl a školských zariadení,
 • sprehľadnenia a zjednodušenia problematiky vedenia pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie, pričom sa z príslušných vyhlášok Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky napr. o materskej škole, o základnej škole, strednej škole, základnej umeleckej škole, jazykovej škole, zariadení školského stravovania vypúšťajú príslušné ustanovenia o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii vedenej v týchto školách,
 • rozsahu pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie.

Zrušením „Odporúčaného počtu zamestnancov“ v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni sa zmarili všetky mnohoročné snahy o zachovanie minimálneho počtu zamestnancov tak, aby bola zabezpečená príprava zdravotne bezpečných jedál a nápojov pri dodržaní zásad správnej výrobnej praxe a hygienických požiadaviek na zariadenia školského stravovania.

Zdroj obrázku: <a href='https://www.freepik.com/photos/wood'>Wood photo created by Racool_studio - www.freepik.com</a>

Diskusia (9x)

napísal/a 24 mar 2022

Dobrý deň, školské mlieko podávame v materskej škole od roku 2005. Prišlo nám upozornenie od dodávateľa, že na základe opakovaných kontrôl z PPA na desiatu a olovrant nemôžeme do školského mlieka pridávať granko, bikávu, frapko a pod. V tomto prípade nám ale deti odmietajú piť čisté mlieko. Čisté mlieko podávame k nátierke medovej, džemovej. Samozrejme puding, ryžu v mlieku a detskú krupicu varíme z komerčného mlieka. Pred rokmi som mala aj ja kontrolu z PPA a nemali výhrady voči ochuteniu mlieka. Prečo teraz?
 

napísal/a 28 mar 2022

Odpoveď Jedálne.sk
Novelou nariadenia vlády č. 200/2019 Z.z. boli v §6 upravené  Práva a povinnosti pri vykonávaní školského programu

Odsek 8), ktorý znie:
„(8) Škola môže zmluvným žiakom v rámci školského programu distribuovať spolu s jedlami poskytovanými v zariadení školského stravovania. Takto distribuované školské mliečne výrobky alebo školské ovocie a zelenina sa zmluvným žiakom neposkytujú v rámci školského stravovania.“
Z novely nariadenia vyplýva, že školské mliečne výrobky alebo školské ovocie a zeleninu nemožno deťom a žiakom poskytovať v rámci školského stravovania, to znamená z finančného limitu na nákup potravín v školskom stravovaní. Školské mlieko nie je možné podávať ako súčasť doplnkového jedla, ako nápoj k jedlu podávanému na desiatu, obed, či olovrant.
Školské mlieko a školské podávané pre deti a žiakov v škole  sa podáva mimo školského stravovania, mimo jedál z jedálneho lístka, za úhradu rodiča mimo stravného. Distribúciu môže zabezpečovať školská jedáleň nad rámec školského stravovania.  V praxi to znamená - pre deti v MŠ môže školská jedáleň poskytnúť školské mlieko bez úpravy! ( len prihriať) napr. ako raňajky , pre žiakov ZŠ na desiatu. Upozorňujeme, že nárok na školské mlieko a ovocie majú všetci žiaci školy, nielen stravníci šj. 
​Odsek 16): Škola, ktorej boli pre zmluvných žiakov dodané školské mliečne výrobky alebo školské ovocie a zelenina , nesmie tieto školské mliečne výrobky alebo toto školské ovocie a zeleninu do ich distribuovania jej zmluvným žiakom upraviť spôsobom, v dôsledku ktorého by tieto školské mliečne výrobky alebo toto školské ovocie a zelenina neboli oprávnenými mliečnymi výrobkami alebo oprávneným ovocím a zeleninou.
Podávané školské  mlieko a výrobky a školské ovocie nie je možné dochucovať, upravovať a používať na varenie.​

Livia napísal/a 28 mar 2022

Doby den som v pozici veducej skolskej jedalne nova.Prosim vas chcem sa spytat na skolsky program ovocie a mlieko.Ked chcem zahrnut do jedalneho listka MS a ZS mlieko z tohto programu mozem ho dat k hlavnemu jedlu ako napoj a oznacit hviezdickou? Ci musim dat k jedlu napr stolovu vodu a mlieko im mozem dat len mimo obedy? Na ZS deti nemaju desiatu len obed.Niekde som citala ze na ZS ho mozem dat len raz do tyzdna ,len neviem ci napr. K hlavnemu mucnemu jedlu mozem dat toto mlieko alebo tam musi byt napr voda a toto len ako navyse doplnok a v MS kazdy den na D alebo olovrant.A dobre chapem ze na program skolske mlieko a ovocie maju narok vsetky deti nie len tie co chodia na obed?Dakujem za odpoved

napísal/a 31 mar 2022

Odpoveď Jedálne.sk

Na Vaše otázky ste si aj správne podali odpovede.
Áno podľa nariadenia vlády, ktoré upravuje podmienky poskytovania "školského mlieka  a ovocia" toto mlieko a ovocie sa poskytuje v škole, nad rámec školského stravovania, nárok na tieto  dotované výrobky  majú všetky deti a žiaci školy (nie len stravníci).  Ak sa v ZŠ tieto výrobky podávajú k obedu len stravníkom jedálne, ostatní žiaci sú diskriminovaní. Je úplne jedno kedy tieto výrobky podávate, dokonca si tieto môžu deti a žiaci zobrať so sebou, pokiaľ tieto výrobky nie sú hradené z finančného limitu na stravné.  Keďže cieľom školského programu bolo poskytnúť deťom a žiakom tieto výrobky navyše, nad rámec stravovania, rodič si musí za tieto výrobky zaplatiť navyše, nad rámec stravného. Je ťažké uveriť , že by deti v MŠ pili školské mlieko denne na desiatu  alebo olovrant, vzhľadom k tomu, že toto mlieko sa nesmie  upravovať, čiže osladiť, dochutiť, podávať ako kakao, granko, bielu kávu a pod...

alena napísal/a 15 dec 2021

dobre že idem do dôchodku, po 35 rokoch čo robím v školstve ako vedúca ŠJ sa nič k lepšiemu nezmenilo, len k horšiemu a po novej legislatívnej úprave sa už nebudeme mať o čo oprieť čo sa týka čistiacich prostriedkov, osobných pracovných prostriedkov a čo sa týka kuchárok a pomocných síl ani nehovorím. Zriadovatelia si budú robiť čo chcú. Teraz už musíme o všetko bojovať, o platoch ani nehovorím, robíme za základné platy,ale len dovtedy kým neodídu posledné kuchárky do dôchodku. Ľudia, ktorí tu pracujú 40 rokov budú mať minimálne dôchodky a podlomené zdravie, ale aj tak sa do dôchodku tešia, lebo stále chýbajú pracovné sily a musia zastupovať. Stále sa prikladá len práca. 35 rokov počúvam ako sa musia upraviť platy nepedagogických zamestnancov a stále nič. Aj môj dôchodok bude na plač aj tak sa teším!

Ľubica napísal/a 14 dec 2021

Likvidácia ....nič iné nás nečaká

Marcela napísal/a 10 dec 2021

Tu už končí sranda. Teda, ak som to správne pochopila. Čo má spoločné cieľ tohto návrhu vyhlášky s odporúčaným počtom zamestnancov? Čo zamestnanci v kuchyniach majú spoločné so znižovaním administratívy? V kuchyniach sa robí!!!! – nepíše – ak si niekto nevšimol. Prečo a ako sa niekto dopracoval k tomu, že sa ruší „Odporúčaný počet zamestnancov?“ a tiež odporúčané zabezpečenie materiálne, čistiacich prostriedkov, a ochranných pracovných prostriedkov? Na základe vlastnej skúsenosti s prácou v školskej jedálni, o čom si dovolím pochybovať, alebo len tak sa niekto zle vyspal a rozhodol sa. Teraz , v tejto situácii, keď je potrebné robiť toľko práce navyše, budú mať zriaďovatelia v rukách takúto „zbraň“. Tak to ďakujem pekne. Nič, ale naozaj nič za posledné dva roky nespeje k lepšiemu, len čím ďalej horšie. Kto vlastne bude rozhodovať, a podľa čoho, koľko zamestnancov má mať tá ktorá kuchyňa? Už teraz je to na hrane, ženy – väčšinou tesne pred dôchodkom, tam ledva ťahajú nohy za sebou. O čo ide – niekto naozaj pracuje na tom, aby zničil školské stravovanie? Teraz sa naliali veľké peniaze z projektov do zariadení, tak sa pripravuje pôda pre budúcich majiteľov.....? Platy mizerné, zastupovať nemá kto, keď niekto vypadne, čo si tam hore niekto myslí, že sú v kuchyniach otroci, alebo čo ? Celé roky sme potrebovali, aby sa upravilo slovíčko „odporúčaný“ na slovo „predpísaný“ a oni ešte spravia toto? Kde sú zástupcovia odborov, asociácie školského stravovania, že niečo takéto im ujde pomedzi prsty????? Prebehla som si len tak zbežne pripomienky k vyhláške, ale nikde tam nevidím, že by náš odborový zväz pripomienkoval niečo, čo sa týka školského stravovania. A nevidím tam ani, že by niečo pripomienkoval AŠKOS. Možno, že som to len nevidela. Ak je to tak, ospravedlňujem sa. Prosím Vás, skúste mi odpovedať, kto konkrétne o tomto rozhodoval a na akom základe? My sa už absolútne nebudeme mať čím brániť a argumentovať voči rozhodnutiam zriaďovateľov. Samozrejme „skrátené konanie“ .... Teraz sa pri všetkých neprávostiach počíta s tým, že si to nikto kvôli covidu nevšimne a sa rozhoduje o nás bez nás .

Marta napísal/a 14 dec 2021

Plne súhlasím s p. Marcelou, vystihla v tomto príspevku všetko!!!!

Jarmila napísal/a 14 dec 2021

Áno vo všetkom s p. Marcelou súhlasím celé zmeny zle. Nikto ani nepomyslí na dofinancovanie fin. prostriedkov pre nepedagogických zamestnancov, len neviem po koľkých rokoch upravovali mzdovu tabuľku a aj tak smiešnou úpravou, kde plat začínajúceho kuchára s krátkou praxou nemá ani minimálku. Ako chcete konečne zatraktívniť túto pozíciu pre mladých ľudí? Rušíte akési odporúčania a veková skupina našich "kuchárok" starne. Keby nebolo ešte starej gardy nemá kto variť. Žena s 2 deťmi a hypotékou na krku za necelých 600 € a ak ešte odpočitate náklady (cestovné, strava) tak čo Vám zostane. Na jednom školení v ZA p. Tokárova povedala múdru vetu: Buďme hrdí na naše školské jedálne, lebo vo svete ich už nemajú. A časom to príde aj na Slovensko, kde sa bude riešiť biznis a nie zdravie detí. Držme si palce! Máme to náročné!

Pridať komentár k článku

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
Zdravýživka
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Granuldisk
LogIQ
Irinox
Kema
Scanbox
Metos
Espik
K-Ten
Kobra kefy
HACCP Bakošová
Maso z lúky
Pán Zemiak
Ryba Handlová
Savencia
Thuries Academy
Pomôžeme vám nájsť článok