Materiálno – spotrebné normy a receptúry pre diétne stravovanie

gluten-free-food-various-pasta-bread-snacks-wooden-background-from-top-view-healthy-diet-c

Materiálno – spotrebné normy a receptúry pre diétne stravovanie

993 06 aug 2023

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR) s cieľom zabezpečiť pre deti a žiakov, pri ktorých podľa posúdenia ošetrujúceho lekára si zdravotný stav žiaka alebo dieťaťa vyžaduje osobitné stravovanie, vydalo podľa § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 01. 09. 2023

Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre diétne stravovanie (revízia 2023) č.2023/12087:1-A2100.

MŠVVaŠ SR vydanými receptúrami poskytuje možnosť stravovania detí a žiakov so zdravotnými obmedzeniami v zariadeniach školského stravovania tak, aby ich pobyt v školách a školských zariadeniach počas výchovno-vzdelávacieho procesu bol rovnocenný s ostatnými deťmi a žiakmi.

Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre diétne stravovanie sú rozdelené do 3 skupín diétnych receptúr na základe 3 druhov diét:

  • šetriaca - pri choreniach tráviaceho traktu, pri obezite,
  • diabetická - pri zvýšenej hladine krvného cukru – cukrovke,
  • bezgluténová (bezlepková) – pri poruche vstrebávania lepku – celiakii.

 

Materiálno-spotrebné normy a receptúry a Informácie k príprave diétneho stravovania sú zverejnené na webovom sídle ministerstva školstva.

Zariadenie školského stravovania pripravuje diétne jedlá a nápoje so súhlasom zriaďovateľa školy a školského zariadenia. Diétne stravovanie sa poskytuje pre deti a žiakov podľa lekárom určenej diagnózy (lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria alebo lekár so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore), ktorá si vyžaduje osobitné stravovanie a to v čase ich pobytu v škole, podľa odporúčaných výživových dávok, materiálno-spotrebných noriem pre diétne stravovanie, podľa vekových skupín stravníkov, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov a finančných príspevkov na nákup potravín podľa finančného pásma B.

Zariadenie školského stravovania, ktoré poskytuje diétne stravovanie pre deti a žiakov má:

  • vydané rozhodnutie MŠVVaŠ SR o zaradení školského zariadenia do siete škôl a školských zariadení SR;
  • zriaďovaciu listinu vydanú zriaďovateľom;
  • vypracovaný prevádzkový poriadok;
  • stanovené finančné pásmo na nákup potravín pre diétne stravovanie;
  • zabezpečené vhodné materiálnotechnické podmienky;
  • dostatočný počet vyškolených zamestnancov.

Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre diétne stravovanie (revízia 2023) majú záväzný charakter pre zariadenia školského stravovania, ktoré rozhodnutím zriaďovateľa poskytujú diétne stravovanie a garantujú prípravu zdravotne bezpečných pokrmov pre potreby osobitného stravovania detí a žiakov.

 

Informácie k príprave diétneho stravovania

Normy na stiahnutie nájdete TU.

 

Zdroj obrázku:  <a href="https://www.freepik.com/free-photo/gluten-free-food-various-pasta-bread-snacks-wooden-background-from-top-view-healthy-diet-concept_10249076.htm#query=gluten-free%20diet&position=1&from_view=search&track=ais">Image by master1305</a> on Freepik

 

 

 

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
Liebherr
Zdravýživka
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Granuldisk
LogIQ
Irinox
Kema
Scanbox
Metos
Espik
K-Ten
Kobra kefy
HACCP Bakošová
Maso z lúky
Pán Zemiak
Ryba Handlová
Savencia
Thuries Academy
Pomôžeme vám nájsť článok