Koniec obedov zadarmo? Výsledok je stále neistý.

1,2€

Koniec obedov zadarmo? Výsledok je stále neistý.

1707 13 nov 2020

Čítajte dokonca, v závere vám odpovieme na otázky z minulého vydania článku.

Ktoré deti majú nárok na vyplatenie dotácie?

Tento týždeň viaceré internetové denníky zverejnili informáciu týkajúcu sa poskytovania dotácie na podporu stravovacích návykov dieťaťa . Podľa vyjadrenia ministerstva práce dotáciu na stravu, tak ako ju poznáme dnes, možno vláda nakoniec ponechá. Rokovania o zrušení plošného dotovania obedov „zadarmo“ stále neskončili.

Ešte v polovici júla tohto roka bola v médiám poskytnutá informácia, že sa od začiatku budúceho roka sa zrušia obedy zadarmo a namiesto toho sa zdvojnásobí daňový bonus na dieťa do 15 rokov.

Legislatívny návrh na zrušenie obedov "zadarmo" sa mal schvaľovať koncom septembra tohto roka. Úprava dotácie na stravu bola vyňatá zo schváleného materiálu a bude riešená v súvislosti s pripravovanou pomocou pre rodiny vo forme daňového bonusu.

Návrh, ktorý vláda vypustila z novely zákona o dotáciách ministerstva práce, hovoril o ukončení plošného dotovania obedov v materských a základných školách od začiatku budúceho roka. V súčasnosti štát sumou 1,20 eura dotuje každý obed pre dieťa navštevujúce posledný ročník materskej školy alebo základnú školu. Zrušením dotácie, resp. úpravou sa od začiatku budúceho roka majú na školách dotovať len obedy pre deti v hmotnej núdzi. Štátna dotácia na jeden obed sa má pritom zvýšiť o 10 centov na 1,30 eura. Touto sumou sa má pokryť najvyššie finančné pásmo na nákup potravín na druhom stupni vyučovania v základných školách, ktoré je vo výške 1,30 eura za jeden obed.

Návrh na zdvojnásobenie daňového bonusu pre deti do 15 rokov je už súčasťou spoločnej správy k vládnemu návrhu novely zákona o dani z príjmov, návrh na zrušenie plošných štátnych dotácií na obedy sa v parlamente zatiaľ nenachádza.

K danej téme stále prebiehajú rokovania na úrovni koaličných partnerov. O ich výsledku budeme včas informovať.

Vyplácanie dotácie

V minulotýždňovom vydaní článku sme vás informovali o novele nariadenia vlády č.103/2020, kde doplnené ustanovenia vytvorili priestor na množstvo dotazov a pripomienok, ktoré ste zasielali do našej redakcie.

Prinášame vám odpovede z Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny SR:

1. „Ak je z dôvodu krízovej situácie prerušená výchovno-vzdelávacia činnosť v materskej škole alebo prerušené vyučovanie v základnej škole a dieťa odobralo obed alebo iné jedlo, podmienka účasti na výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovaní v základnej škole podľa § 4 ods. 6 zákona sa považuje za splnenú.“

V zmysle tohto ustanovenia nariadenia sa upúšťa od podmienky účasti dieťaťa na výchovnovzdelávacej činnosti v materskej škole alebo na vyučovaní na základnej škole s cieľom poskytnúť dotáciu na stravu vydanú týmto deťom v čase krízovej situácie. Dôvodom prijatého ustanovenia bola skutočnosť, že v čase „prvej vlny pandémie“ bolo opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR umožnené v zariadeniach školského stravovania vydávať stravu pre všetky deti.

  • V súčasnosti platí, ak je z dôvodu krízovej situácie prerušená výchovno-vzdelávacia činnosť v materskej škole alebo prerušené vyučovanie v základnej škole, zariadenie školského stravovania nezabezpečuje stravovanie detí a žiakov s prerušeným vyučovaním.

2. „Ak je z dôvodu krízovej situácie školská jedáleň zatvorená a dieťa sa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole, podmienka odobratia stravy dieťaťom podľa § 4 ods. 6 zákona sa považuje za splnenú a zriaďovateľ vyplatí poskytnutú dotáciu rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu.“

  • Dotáciu je možné vyplatiť deťom MŠ a žiakom I. stupňa, ktorí sú prítomní v škole, ak je školská jedáleň z dôvodu rozhodnutia príslušného RÚVZ uzatvorená.
  • Dotáciu je možné vyplatiť deťom MŠ a žiakom I. stupňa s osobitným stravovaním, ktorí sú prítomní v škole, ak školská jedáleň nezabezpečuje diétne stravovanie.
  • Dotácia sa nevypláca deťom a žiakom počas dištančného vzdelávania, ktorým bolo prerušené vyučovanie v škole.
  • Dotácia sa nevypláca deťom a žiakom s osobitným stravovaním počas dištančného vzdelávania, ktorým bolo prerušené vyučovanie v škole.

 

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Granuldisk
LogIQ
Irinox
Kema
Scanbox
Metos
Espik
K-Ten
Kobra kefy
HACCP Bakošová
Maso z lúky
Pán Zemiak
Ryba Handlová
Savencia
Thuries Academy
Pomôžeme vám nájsť článok