KDE sa stratila nová vyhláška upravujúca podmienky organizácie prevádzky zariadení školského stavovania?

otázky

KDE sa stratila nová vyhláška upravujúca podmienky organizácie prevádzky zariadení školského stavovania?

2296 21 jan 2022

Navrhovaná úprava hovorí o platnosti od 1. januára 2022.  Ako to s tou našou vyhláškou dopadlo?

 

Vážená redakcia JEDÁLNE.sk.

Pracujem ako vedúca školskej jedálne a som Vašou stálou čitateľkou. Teším sa, že redakcia Jedálne.sk sa venuje problematike školského stravovania a z diskusných odpovedí sa dozvedám riešenia problémov, ktoré neobchádzajú ani našu školskú jedáleň. Zaujal ma Váš článok z decembra 2021 o pripravovaných zmenách vo vyhláške o zariadeniach školského stravovania. Súhlasím s tým, že zrušením prílohy „Odporúčaného počtu zamestnancov“ v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni sa naši zamestnávatelia, v snahe ušetriť už aj tak chýbajúce financie, rozhodnú hľadať rezervy práve u zamestnancov v školských jedálňach. Mimochodom tie počty sú už aj teraz poddimenzované. Pracujeme za mizerný plat pod úrovňou životného minima, boríme sa so zastaralým kuchynským vybavením a s obsadzovaním miest zamestnancov, či už nových alebo na „záskok počas choroby“. Našu prácu sa snažíme robiť dobre, dodržiavame príkazy - zákazy, znesieme aj vrtochy našich stravníkov, lebo ju máme radi.

A teraz moja otázka: Ako to s tou našou vyhláškou dopadlo? Navrhovaná úprava hovorí o platnosti od 1. januára 2022. Ďakujem

Naša čitateľka sa v úvode odvoláva na náš článok z 9.12.2021 PRIPRAVOVANÉ ZMENY V ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ..., kde sme Vás informovali o návrhu novej Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o školských účelových zariadeniach s účinnosťou od 1.1.2022. Vzhľadom k tomu, že navrhovaná vyhláška v procese medzirezortného pripomienkovania neprešla, a to vďaka množstvu podaných zásadných pripomienok od profesijných asociácií a združení,  sa jej účinnosť (našťastie) posunula.

V mene zamestnancov školských jedální ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do pripomienkovania, hlavne prvej profesijnej asociácii zamestnancov školského stravovania 1. AŠKOS, ktorá sa zásadne pričinila o to, aby návrh vyhlášky bol vrátený na prepracovanie v súlade so školským zákonom (§142).

Redakcii Jedálne.sk sa podarilo zistiť, že nová vyhláška bude doplnená o prílohu s minimálnym počtom zamestnancov a o normatív kuchynského a stolového vybavenia v zariadení školského stravovania.

Teraz nám len zostáva čakať ako to dopadne. Budeme Vás informovať.

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek.

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
Liebherr
Zdravýživka
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Granuldisk
LogIQ
Irinox
Kema
Scanbox
Metos
Espik
K-Ten
Kobra kefy
HACCP Bakošová
Maso z lúky
Pán Zemiak
Ryba Handlová
Savencia
Thuries Academy
Pomôžeme vám nájsť článok