Čo je nové v školskom stravovaní? FINANČNÉ PÁSMA NA NÁKUP POTRAVÍN

mzda

Čo je nové v školskom stravovaní? FINANČNÉ PÁSMA NA NÁKUP POTRAVÍN

2661 18 nov 2022

„Od 1. januára 2023 budú platiť na prípravu teplého jedla v školách väčšie príspevky“ oznámil po rokovaní vlády minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký.

Školské jedálne už od začiatku roka avizovali, že finančné limity vydané v roku 2019 sú nepostačujúce na prípravu jedál v súlade s požiadavkami pre stravovanie detí a žiakov z dôvodu výrazného zvyšovania cien potravín.

Finančné pásma pre školské stravovanie určujúce rozpätie finančných limitov na nákup potravín nájdete TU . Zverejnené sú na webovom sídle ministerstva školstva v časti „školské stravovanie“.

Finančné pásma a ich úprava

MŠVVaŠ SR pre určenie výšky príspevku na stravovanie vydalo finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a skupín stravníkov:

Finančné pásma A pre bežné stravovanie a zvýšené Finančné pásma B pre diétne stravovanie, stravovanie športovcov, celoročné stravovanie a stravovanie zamestnancov školy, školských zariadení a iných fyzických osôb.

V rámci Slovenskej republiky sú rozdielne cenové relácie potravinových komodít, z ktorých sa strava v zariadeniach školského stravovania pripravuje, preto pre možnosť výberu podľa potrieb školských jedální a jednotlivých zriaďovateľov sa pôvodné 3 stupne finančných pásiem rozšírili na 5.stupňov pásiem určujúcich finančný limit na nákup potravín pre jednotlivé vekové kategórie stravníkov.

Finančné pásma A stanovujú finančný limit pre deti materskej školy, žiakov základnej a strednej školy v bežnom režime stravovania.

Finančné pásma B stanovujú finančný limit pre deti materskej školy, žiakov základnej a strednej školy s potrebou diétneho stravovania, pre žiakov v športových triedach, pre žiakov v zariadeniach s celoročnou prevádzkou a pre dospelých stravníkov.

Tieto finančné limity sú oproti bežnému stravovaniu navýšené z dôvodu vyšších cien potravín na prípravu diétnych jedál, a pre športovcov a „celoročných“ na navýšenie energetickej a nutričnej hodnoty jedál.

Zmena finančných pásiem pre dospelých stravníkov

Zmena nastala pri finančných pásmach pre dospelých stravníkov na základe opakovaných požiadaviek zamestnancov škôl a školských zariadení a „cudzích“ dospelých stravníkov na úpravu - zvýšenie hmotnosti porcie mäsových jedál. Zamestnancom školy a školského zariadenia a iným fyzickým osobám sa určuje stupeň finančného pásma pre vekovú kategóriu stravníkov 15-19 ročných podľa Finančného pásma B. Pri príprave hlavných jedál pre zamestnancov školy alebo školského zariadenia a iné fyzické osoby je v normovaní prípustná tolerancia navýšenia hmotnosti mäsa o 30%.

Hmotnosť mäsa je možné navýšiť u hlavných jedál z pokrmovej skupiny mäsových pokrmov:

  1. Pokrmy z hovädzieho mäsa
  2. Pokrmy z bravčového mäsa
  3. Pokrmy z teľacieho mäsa
  4. Pokrmy z hydiny
  5. Pokrmy z rybieho mäsa
  6. Pokrmy z králika
  7. Pokrmy z vnútorností
  8. Pokrmy z mletého mäsa a polomäsité pokrmy

Určenie finančného pásma

V školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti miestnej štátnej správy v školstve (regionálny úrad školskej správy) určí výšku príspevku vo výške nákladov na nákup potravín, resp. stupeň finančného pásma, riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia.

Výšku príspevku alebo stupeň finančného pásma vo výške nákladov na nákup potravín v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj, určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.

Pre zariadenie školského stravovania sa určuje jednotný stupeň finančného pásma pre všetky kategórie stravníkov!

Príklad: Ak pre deti a žiakov určí zriaďovateľ finančný limit v 1. pásme skupiny A aj pre dospelých stravníkov určí finančný limit v 1. pásme skupiny B.

V zariadení školského stravovania pri základnej škole s materskou školou alebo pri spojenej škole môže byť určené finančné pásmo pre deti materskej školy o jeden stupeň vyššie ako pre žiakov základnej školy.

Finančné pásma určujúce rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov platné od 1.1.2023 je potrebné určiť najneskôr do 28.2.2023.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať, radi Vám odpovieme.

Máme pre Vás odpovede na často kladené otázky (FAQ) TU.

 

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Granuldisk
LogIQ
Irinox
Kema
Scanbox
Metos
Espik
K-Ten
Kobra kefy
HACCP Bakošová
Maso z lúky
Pán Zemiak
Ryba Handlová
Savencia
Thuries Academy
Pomôžeme vám nájsť článok