Aké opatrenia platia a kde hľadať dôležité informácie? Máte v tom zmätok?

otázky

Aké opatrenia platia a kde hľadať dôležité informácie? Máte v tom zmätok?

1186 08 nov 2020

Napriek tomu, že sledujete aktuálne spravodajstvo aj tlačové konferencie, neviete zorientovať v množstve informácií? Aké opatrenia vlastne platia, čo sa chystá a na čo sa máte pripraviť?

Neexistuje jednoduchý recept ako sa zorientovať v širokej spleti informácií.

Tlačové konferencie, reportáže, články, videá, názory odborníkov i laikov. K tomu množstvo dezinformácií na sociálnych sieťach a hoaxov, ktoré číhajú doslova na každom kroku. Ako sa vyznať v množstve opatrení, nariadení a rozhodnutí, ktoré sú neraz protichodné, chaotické, neúplné alebo nedomyslené? Navyše, veľmi rýchlo sa menia?

Máme pre vás jednoduché odporúčanie:
Sledujte len finálne znenie nariadení a hľadajte overené odpovede a usmernenia príslušného ministerstva, ktoré nariadenie vydalo.
„Zaručene dobrá“ rada na sociálnej sieti nie je nad zlato!

Dnes vám predstavíme ďalšie nariadenie vlády, pri ktorom vznikajú pre zariadenia školského stravovania ďalšie nezodpovedané otázky.

NARIADENIE VLÁDY  Slovenskej republiky č. 301/2020 Z.z. z 28. apríla 2020, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“).

Toto nariadenie vlády ustanovuje opatrenia v oblasti poskytovania  dotácií, teda aj dotácií na podporu k stravovacím návykom detí a žiakov, v čase krízovej situácie.

Vyberáme  z § 2:

Ods. 1)

„Ak je z dôvodu krízovej situácie prerušená výchovno-vzdelávacia činnosť v materskej škole alebo prerušené vyučovanie v základnej škole a dieťa odobralo obed alebo iné jedlo, podmienka účasti na výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovaní v základnej škole podľa § 4 ods. 6 zákona sa považuje za splnenú.“

Z uvedeného ustanovenia nám vychádza, že ak je prerušené vyučovanie, dieťa môže odobrať obed, na ktorý  má poskytnutú dotáciu (dotácia na obedy zadarmo).

Ale má to háčik. Minister školstva, vedy, výskumu a športu rozhodol, že účinnosťou od 26. októbra 2020 až do odvolania sa v prevádzke zariadení školského stravovania neumožňuje konzumácia a výdaj jedál a nápojov pre žiakov  v základných školách v piatom až deviatom ročníku, v špeciálnych základných školách v piatom až desiatom ročníku, v stredných a stredných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

To znamená, že títo žiaci síce majú dotáciu, ale podľa rozhodnutia ministra si obed nemôžu odobrať.

Pýtame sa, ktoré dieťa alebo žiak môže odobrať obed v čase prerušenia výchovno-vzdelávacej činnosti v škole? Dieťa materskej školy a žiak základnej školy prvého stupňa?

Je potrebné brať do úvahy aj rozhodnutie vlády, ktoré sa týka zákazu vychádzania?

Ods.2)

„Ak je z dôvodu krízovej situácie školská jedáleň zatvorená a dieťa sa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole, podmienka odobratia stravy dieťaťom podľa § 4 ods. 6 zákona sa považuje za splnenú a zriaďovateľ vyplatí poskytnutú dotáciu rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu.“

 

Môžeme konštatovať, že školy a školské jedálne, aj napriek výpadku zamestnancov z dôvodu ochorenia alebo povinnej karantény, deťom a žiakom, ktorí sa zúčastnili na vyučovaní v škole  zabezpečovali stravovanie, či už v obmedzenom režime formou suchej stravy alebo dovozom stravy z iného zariadenia. 

Naša otázka znie:

V prípade uzatvorenia školskej jedálne komu môže zriaďovateľ vyplatiť dotáciu? Len deťom a  žiakom, ktorí sa zúčastnili vyučovania v škole alebo aj žiakom, ktorí absolvujú  výchovno-vzdelávací proces dištančnou formou?

No a nakoniec posledná nezodpovedaná otázka:

Ak je z dôvodu krízovej situácie prerušená výchovno-vzdelávacia činnosť v materskej škole alebo prerušené vyučovanie v základnej škole a dieťaťu, ktoré  vyžaduje diétne stravovanie, nevie zriaďovateľ zabezpečiť diétne jedlo, považuje sa podmienka účasti na výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovaní v základnej škole podľa § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010Z.z. za splnenú? Môže zriaďovateľ vyplatiť dotáciu?“

Pýtame sa vás. Naše otázky zasielame na:

Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny
P
racovná oblasť, rodiny s deťmi, nezamestnaní, seniori, sociálne služby, hmotná núdza.

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
Liebherr
Zdravýživka
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Granuldisk
LogIQ
Irinox
Kema
Scanbox
Metos
Espik
K-Ten
Kobra kefy
HACCP Bakošová
Maso z lúky
Pán Zemiak
Ryba Handlová
Savencia
Thuries Academy
Pomôžeme vám nájsť článok