Zlepšenie vybavenia školskej jedálne - rozvojový projekt

20200619_092857 1

Zlepšenie vybavenia školskej jedálne - rozvojový projekt

1151 17 feb 2021

Konečný termín na predloženie žiadostí na rozvojový projekt je 28. 02. 2021 do 23:59 hod.

Kvalitnejšie a zdravšie stravovanie pre žiakov. To je cieľom finančnej podpory, ktorú sa rozhodlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyčleniť pre školské jedálne v základných a stredných školách.

Kým v minulom roku bolo na zlepšenie vybavenia školských jedální rozdelených 750-tisíc eur. Teraz budú podporené celkovou sumou 2 milióny eur na modernizáciu zariadení.

https://www.minedu.sk/vyzva-na-rp-zlepsenie-vybavenia-skolskej-jedalne-v-zs-a-ss/

Pre koho je výzva určená

O podporu sa môžu uchádzať školské jedálne pri základných a stredných školách, vrátane špeciálnych škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, samosprávneho kraja, okresného úradu, súkromného a cirkevného zriaďovateľa. Podmienkou je zaradenie školy a školského zariadenia do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.


Ako postupovať pri spracovaní žiadosti

Žiadosť podáva riaditeľ školy alebo školského zariadenia online cez stránku ministerstva školstva prostredníctvom svojich prihlasovacích údajov (EDUID riaditeľa školy).

Formulár žiadosti TU.

Údaje o školskej jedálni a škole budú prevzaté z Registra škôl a školských zariadení a indentifikačné údaje sa vyplnia sa automaticky.

V prípade problémov so zaregistrovaním žiadosti je k dispozícii poradenské Call centrum MŠVVaŠ SR v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 16.00 hod. na bezplatnom telefónnom čísle 0800 138 033 alebo e-mailovej adrese helpdesk@iedu.sk .

V samotnej žiadosti uvedie žiadateľ pravdivé údaje o materiálno-technickom vybavení školskej jedálne.

Účel poskytnutia finančných prostriedkov

Finančné prostriedky projektu sú účelovo určené na nákup vybavenia školských jedální (konvektomat, umývačka riadu, chladnička, varný kotol, profesionálny robot, teplovzdušná rúra, ohrevný pult, škrabka na zemiaky, digestor a pod).

Novinkou je možnosť prostredníctvom projektu požiadať aj o finančné prostriedky na zaobstaranie elektronického systému na registráciu stravníkov a odobratých jedál (tzv. čipový systém).

Výber konkrétnych typov produktov a značiek je ponechaný na zvážení žiadateľov.

V rámci rozvojového projektu je možné požiadať o finančné prostriedky na kapitálové výdavky (cena jednej položky vrátane spoluúčasti vyššia ako 1700,-Eur s DPH) a na bežné výdavky (do 1700,-€) spolu v max. výške 5 000,-€. Vo formulári žiadosti sa uvádzajú oddelene.

Pri samotnej realizácii projektu nie je možné presúvať finančné prostriedky medzi bežnými a kapitálovými výdavkami. Je však možné presúvať finančné prostriedky medzi jednotlivými položkami, ktoré boli naplánované v rámci kapitálových alebo bežných výdavkov. Preto je veľmi dôležité zistiť si vopred nákupné ceny plánovaných zariadení.

Výhodou je, že spoluúčasť žiadateľa pri zadávaní projektu nie je podmienkou. To znamená, že žiadateľ sa v určitom pomere môže podieľať, ale nemusí na časti oprávnených výdavkov projektu.

Zaslanie žiadosti

Po vyplnení údajov, pred odoslaním žiadosti, odporúčame si vyplnenú žiadosť uložiť a vytlačiť.

Termín odoslania žiadosti je 28. 02. 2021 do 23:59 hod.

Po odoslaní žiadosti cez formulár, je žiadateľ informovaný o úspešnom odoslaní. Rezort školstva následne zabezpečí, aby okresné úrady v sídle kraja dostali potrebné informácie o podaných žiadostiach. Žiadateľ nezasiela žiadosť na OÚ v sídle kraja.

Na stránke ministerstva školstva sa nachádza aj vypracovaný vzorový formulár žiadosti a zoznam odpovedí na najčastejšie otázky.

V prípade ďalších otázok je potrebné kontaktovať jedalne@minedu.sk .

Na začiatku správy je potrebné uviesť EDUID školy (alebo školskej jedálne) začínajúci číslicou 1.

Našu redakciu Jedálne.sk, ktorá sa zaoberá problémami a dianím v školskom stravovaní, teší takáto výrazná finančná podpora školských jedální.

Veríme, že budete úspešní a získate finančné prostriedky na obnovu kuchynského strojného zariadenia, čo prispeje k zjednodušeniu náročnej práce zamestnancov školských jedální a kvalite prípravy pokrmov.

Dúfame, že ministerstvo školstva bude naďalej podporovať rozvoj školských jedální, vrátane aj školských jedální pri materských školách.

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Thuries Academy
Granuldisk
LogIQ
Gastro Mach
Scanbox
Metos
Espik
Bidfood
Kema
Lawex
Gastma
Gastrolux
Rubbermade
Pomôžeme vám nájsť článok