Škola ponúka svoje cukrárenské výrobky širokej verejnosti

girl-s-hand-applying-flour-raw-cookies

Škola ponúka svoje cukrárenské výrobky širokej verejnosti

475 03 mar 2023

Dnes by sme vám radi predstavili školu SOŠ hotelových služieb a obchodu z Jabloňovej 1351, vo Zvolene. Táto škola ponúka svoje cukrárenské výrobky aj širokej verejnosti. Ako sa im darí si môžete prečítať v dnešnom rozhovore.

Ako dlho sa venuje Vaša škola aj cukrárenskej výrobe ktorú ponúkate pre verejnosť?
Naša škola ponúka vzdelávanie v odbore cukrár už dlhé roky. Od roku 1991, keď sa škola presťahovala do nových priestorov vybudovala sa pre tento odbor samostatná cukrárska dielňa, začali sme ponúkať naše služby, resp. produkty cukrárskej dielne aj širokej verejnosti. Do roku 1991 vykonávali žiaci odborný výcvik u rôznych zamestnávateľov.

Pociťujete v oblasti pečenia a varenia zmenu, ktorú prinášajú dnešné trendy? (pečenie bez lepku, menej cukru, alternatívne sladenie, raw koláče a pod.)
Áno, novodobé trendy sledujeme najmä čo sa týka jedál, keďže sme škola, ktorá pripravuje budúcich kuchárov. V ponuke jedálneho lístka ( možnosť výberu z 3 jedál) sú zaradené jedlá nových trendov. Pri varení používame hlavne bezlepkové múky , rôzne iné strukovinové náhrady múky a uprednostňujeme rôzne zeleninové prílohy.

Ak áno, snažíte sa prispôsobiť Vašu výrobu práve týmto požiadavkám, alebo zostáva ponuka verná klasickým punčovým rezom a veterníkom?
Hlavná ponuka zostáva pri klasike, samozrejme venujeme sa aj pečeniu zákuskov podľa nových trendov a ponúkame okrem klasiky aj tieto koláče. Na želanie zákazníka pripravíme akékoľvek bezlepkové produkty.

Je cukrárenská výroba prepojená s Vašou školskou jedálňou, alebo sú to dve od seba oddelené a úplne nezávislé zložky?
Cukrárska výroba je samostatná a nezávislá zložka, nie je prepojená so školskou jedálňou.

Majú žiaci u Vás niekedy to šťastie, že sa im ujde ku obedu aj nejaký zákusok?
Bohužiaľ nie, nakoľko to neumožňujú nielen normy, resp. finančný limit stravnej jednotky, ale ani odporúčania odborníkov na výživu. Avšak žiaci si s obľubou nakupujú koláče v školskom bufete, ktorý, okrem iného, ponúka každý deň všetky čerstvo napečené výrobky z cukrárskej dielne.

Dnes je počuť veľa hlasov, ktoré hovoria o tom, že „je ťažko“. Ako sa Vám darí udržať si v tejto dobe pozitívnu energiu a chuť pracovať?
Mladí ľudia dnes nechcú ťažko manuálne pracovať. A práca v školskej kuchyni je veľmi náročná. Je to ale vždy a všetko, ako sa vraví o „ľuďoch“. Našťastie máme zamestnankyne, ktoré svoju prácu robia aj srdcom a to je pre stravníkov veľký bonus pre.

Je podľa Vášho názoru pečenie zákuskov priamo školskou jedálňou cesta, ktorou by sa mohli vybrať jedálne, aby si zlepšili svoje postavenie?
Určite nie, nakoľko cukrárska výroba je veľmi náročná a špecifická. V školskej jedálni nemá svoje opodstatnenie a musela by spĺňať ďalšie náročné kritéria, ktoré sa vyžadujú pri tejto výrobe.

Venujú sa cukrárenskej výrobe pre zákazníkov u Vás aj žiaci, alebo táto časť je len v rukách odborníkov?
V cukrárskej dielni pracujú majstri odbornej výchovy a pod ich vedením pripravujú žiaci všetky produkty, ktoré sa následne distribuujú, či už ku klientom, ktoré si naše služby objednajú alebo do odberateľských reštaurácií a iných zariadení. Majstri odbornej výchovy pripravujú žiakov aj na rôzne národne a medzinárodné súťaže, na ktorých dosahujú veľmi úspešné umiestnenia. Žiaci odboru cukrár chodia už vyše 15 rokov na zahraničnú odbornú stáž do nemeckého mesta Jena, kde získavajú cenné skúsenosti a odborné zručnosti.

Aké sú ohlasy na Vašu tvorbu?
Vždy nás poteší, keď sa nám klienti poďakujú, pochvália nás a lebo odporúčajú ďalším zákazníkom. Ohlasy máme skutočne veľmi pozitívne, o čom svedčia mnohé poďakovania a uznania.

Privítali by ste v oblasti školského stravovania nejakú zmenu, ktorá by pre Vás mala pozitívny dopad?
Určite áno, uvítali by sme navýšenie dávky mäsa u žiakov SŠ tak, ako pre zamestnancov, nakoľko títo žiaci sú už dospelí ľudia avšak stále vo fyzickom vývoji a 90g mäsa v surovom stave je z nášho pohľadu neskutočne málo.

V súčasnosti ide vývoj neskutočne dopredu. Na trhu sú nové zariadenia a spotrebiče, ktoré dokážu nielen uľahčiť prácu v kuchyni, ale aj prispieť k tomu, aby sa varilo zdravo. Tieto spotrebiče sú finančne veľmi náročné. Vážime si nášho zriaďovateľa –banskobystrický samosprávny kraj, ktorý nám vychádza v ústrety a snaží sa byť nám v tomto smere nápomocný.

 

Ďakujeme pani riaditeľke PaedDr. Helene Hrnčiarovej za rozhovor a prajeme celej škole veľa ďalších úspechov.

Júlia Székely

 

Zdroj obrázku: https://img.freepik.com/free-photo/close-up-person-s-hand-preparing-cookies_23-2148044551.jpg?w=996t=st=1677821906~exp=1677822506~hmac=5c803f8ba9f8032962bc9c26406073609ab541c7dab458811205ffa8df27e741

dateviewstitle_copy

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
Zdravýživka
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Granuldisk
LogIQ
Irinox
Kema
Scanbox
Metos
Espik
K-Ten
Kobra kefy
HACCP Bakošová
Maso z lúky
Pán Zemiak
Ryba Handlová
Savencia
Thuries Academy
Pomôžeme vám nájsť článok