Nevenujme pozornosť tomu, čo bude, ale tomu, čo chceme.

20220524_101136

Nevenujme pozornosť tomu, čo bude, ale tomu, čo chceme.

503 29 máj 2022

Máte pocit, že sa na nás v poslednom čase valí jedna zlá informácia, za druhou?

Doba je akási zvláštna, ale sú v nej aj svetlé momety, ktorých sa dá chytiť, držať sa ich a postupne začať cestu „tým jasnejším“ smerom. Aj takýto pocit, pomysleného svetla, bolo cítiť na konferencii 1.AŠKOS v Košiciach.

Tá sa uskutočnila 24.05. 2022, v priestoroch hotela Congress Centrum v Košiciach. Na odbornej konferencii a valnom zhromaždení 1.AŠKOS si mali možnosť prítomní návštevníci vypočuť prezentácie týkajúce sa:

  • aktuálnej situácie v oblasti metrológie v školskom stravovaní,
  • dotácií v školskom stravovaní,
  • zostavovania jedálnych lístkov podľa aktuálnych noriem,
  • verejného obstarávania potravín.

Jednotlivé prednášky boli doplnené aj prednáškami a kratšími vstupmi zo strany spoluúčastníkov a partnerov podujatia:

- OZ Skutočne zdravá škola, ktoré prezentovalo projekt, do ktorého sú momentálne zapojení,

- VIS Slovensko s prezentáciou ohľadne aktuálnych aplikácií v oblasti školského stravovania,

- Jedálne.sk s prezentáciou aktuálne pripravovanej konferencie.

Pomedzi prednášky mali účastníci možnosť klásť otázky, z ktorých vznikli zaujímavé diskusie a práve tie vniesli do celej atmosféry to pomyslené svetlo.

Objavila sa otázka týkajúca sa „zdravých potravín”, ktorá podnietila k zamysleniu, prečo sa vôbec tieto dva výrazy dávajú dohromady. Zdravá potravina by mala byť samozrejmým základom a nie otázkou. Miesto otázky, či je potravina zdravá, by sme si mali klásť otázku, či je potravina bezpečná a to taktiež len z hľadiska jej trvanlivosti.

Potraviny, ktoré sú našim deťom, ale aj dospelým, ponúkané, zdravé byť jednoducho musia. Je to ten najzákladnejší princíp, potrebný pre dobré fungovanie organizmu. Zdravá voda, zdravé jedlo, zdravý vzduch, toto by malo byť v dnešnom svete samozrejmosťou a nie otázkou.

Ako, povedala pani Oľga Ľuptáková: „Nevenujme pozornosť tomu, čo bude, ale tomu, čo chceme.“ Ak skutočne chceme, aby mali potraviny zdravý základ, venujme tejto oblasti energiu, láskavý prístup, vzdelávajme deti, ako aj samých seba v tejto oblasti a pestujme v sebe radosť z jedla, jeho prípravy, stolovania, ako aj radosť z bežných každodenných vecí. Pri príprave jedál berme ohľad aj na osobitosť vlastného regiónu, vlastné receptúry a podporu konzumácie lokálnych potravín.

Verím, že aj v týchto ťažkých časoch sa nájde viac a viac takýchto „svetlých momentov“, ktoré nás dokážu pozdvihnúť a pomôžu nám prekonať momentálnu zložitú situáciu.

Prajeme veľa síl.

Júlia Szekely a redakcia portálu

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Thuries Academy
Granuldisk
LogIQ
Gastro Mach
Scanbox
Metos
Espik
Bidfood
Kema
Lawex
Gastma
Gastrolux
Rubbermade
Pomôžeme vám nájsť článok