Je personál vašej jedálne ústretový a nad vecou?

kuchař (15)

Je personál vašej jedálne ústretový a nad vecou?

1153 18 júl 2021

Stravník sa stretáva s personálom jedálne v rade situácií - v kancelárii pri platení, pri výdaji stravy, počas stravovania s určeným dozorom, vedúcu jedálne môže stretnúť na chodbe školy.

Vo všetkých týchto situáciách na stravníka pracovníci jedálne nejako pôsobia.

Ak si chceme stravníkov získať a udržať, musíme sa k nim správať slušne a ústretovo. Nič na tom nemôže zmeniť skutočnosť, že oni sa k nám slušne a ústretovo vždy nesprávajú. Musíme sa rozhodnúť, či chceme získavať nových stravníkov alebo či chceme bojovať s tými menej disciplinovaným.

Slušne a ústretovo neznamená, že si necháme všetko páčiť. Ide o to byť slušný a ústretový vo všetkých neutrálnych aj mierne negatívnych situáciách - sú to deti a nad ich drobnými prehreškami je lepšie sa len pousmiať a spomenúť si, čo sme robili v ich veku my.

Ak budeme dôsledne a na všetkých frontoch v bežných situáciách aspoň o trochu milší a ústretovejší, ako stravník čaká, po určitej dobe sa nám to vráti v tom, že priemerná disciplína stravníkov sa zvýši. Musíme sa ale obrniť trpezlivosťou - táto zmena sa prejaví až za niekoľko mesiacov, niekedy aj rokov. Je to ťažké s úsmevom zdraviť malé dieťa ako prvý, aj keď mu to opakovane nedochádza ... keď to ale skúsite, zistíte, že väčšine detí to raz dôjde. A bez kriku, bez kritických poznámok alebo výčitiek. Len je treba vydržať.

A samozrejme musíme byť pripravení aj na extrémne prejavy negatívneho správania. Tu už nemusíme byť milí a ústretoví, ale vždy musíme zachovať pokojnú hlavu a s využitím asertívnych techník zvládnuť konflikt tak, aby sme nevyvolali zlý dojem u ostatných stravníkov a previnilca aby sme dostali tam, kam potrebujeme. Spravidla máte v kolektíve pracovníkov, ktorí pozitívnu komunikáciu majú vrodenú - a tiež určite máte tie, ktorým to veľmi nejde. Robte spoločné porady a diskutujte o možných riešeniach jednotlivých praktických situácií. Tí skúsení ostatným určite poradia.

 

PS: V prípade záujmu si u nás môžete objednať pre vašich pracovníkov špeciálny komunikačný seminár.

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Thuries Academy
Granuldisk
LogIQ
Gastro Mach
Scanbox
Metos
Espik
Bidfood
Kema
Lawex
Gastma
Gastrolux
Rubbermade
Pomôžeme vám nájsť článok