Zvýšenie kapacity v školách môže pomôcť aj jedálňam

money-g71a489e00_1920

Zvýšenie kapacity v školách môže pomôcť aj jedálňam

1791 02 okt 2022

So zvyšovaním cien energií a prakticky všetkého okolo nás netrpezlivo očakávame na vypísanie dotačných výziev, ktoré pomôžu modernizáciám školských jedální.

Tá 100% pravá výzva práve pre jedálne zatiaľ stále nie je.

Možno ale niektorým jedálňam môže pomôcť jedna z vypísaných výziev, a to na zvýšenie kapacity materských či základných škôl. Celkom je na obe výzvy alokované viac ako 100 miliónov eur.

Hlavným cieľom tu musí vždy byť vybudovanie či rozšírenie kapacity školy minimálne o 10 miest súčasne s úsporou potreby primárnej energie v rozsahu minimálne 30% v súlade so zákonom č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov, až ako vedľajší cieľ môže byť dobudovanie infraštruktúry ako je jedáleň či telocvični opäť súčasne s úsporou potreby primárnej energie v rozsahu minimálne 30%.

Miera pomoci je až 100% oprávnených nákladov, ale výzva platí iba pre vybrané lokality. Pre materské školy je podmienkou kolaudácia do 31.10.2025, pre základné školy kolaudácia do 30.4.2026

Oprávnené výdavky v rámci výzvy sú najmä:
• realizácia nových objektov školy, rekonštrukcia a modernizácia budov školy, prístavby, nadstavby, stavebné úpravy školy
• výstavba, rekonštrukcia a modernizácia školskej jedálne alebo výdajnej školskej jedálne, vrátane vnútorného zariadenia,
• stavebno-technické úpravy vonkajších priestorov školy
• stavebný dozor, odborný autorský dohľad,
• nákup stavieb – nákup budov, objektov alebo ich častí, ktoré sú nevyhnutné v súvislosti s realizáciou projektu,
• projektová dokumentácia – vypracovanie projektovej štúdie a projektovej dokumentácie (pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačná dokumentácia), výdavky na vypracovanie energetického certifikátu a projektového energetického hodnotenia,
• nákup interiérového vybavenia školy
• nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadenia vrátane prvého zaškolenia obsluhy (ak relevantné) (napr. vybavenie a zariadenie školskej jedálne, výdajne školskej jedálne, a pod.),
• nákup pozemkov nevyhnutných pre realizáciu projektu
• mzdové výdavky priamo súvisiace s riadením projektu (manažér pre verejné obstarávanie, projektový manažér, finančný manažér),spracovanie energetického certifikátu budovy,
• daň z pridanej hodnoty (DPH nie je oprávneným výdavkom s výnimkou prípadov, keď nie je vymáhateľná podľa vnútroštátnych právnych predpisov o DPH),
• rezerva na nepredvídané výdavky (dodatočné výdavky na stavebné práce)
• všeobecné služby (len služby spojené so zabezpečením informovanosti a komunikácie – výroba a osadenie dočasného pútača a stálej tabule alebo plagátu.

Pokiaľ chcete čakať na tú pravú výzvu, je dobré sa vopred pripraviť.
Nenechajte si ujsť konferenciu 28. a 29.11., kde načerpáte všetky potrebné informácie.

Ak chcete rozširovať kapacity svojej školy a potrebujete poradiť alebo pomôcť. Kontaktujte nás. Podelíme s Vami o všetko, čo vieme, prípadne sprostredkujeme pomoc niektorého z našich partnerov.

Chcem podporu

Podrobnejšie informácie na stiahnutie:
Výzva MŠ
Lokality MŠ

Výzva ZŠ
Lokality ZŠ

 

Zdroj obrázku: Fotka od <a href="https://pixabay.com/cs/users/nattanan23-6312362/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=2696229">Nattanan Kanchanaprat</a> z <a href="https://pixabay.com/cs//?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=2696229">Pixabay</a>

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Thuries Academy
Granuldisk
LogIQ
Gastro Mach
Scanbox
Metos
Espik
Bidfood
Kema
Lawex
Gastma
Gastrolux
Rubbermade
Pomôžeme vám nájsť článok