Kedy budú nové finančné pásma?

mzda

Kedy budú nové finančné pásma?

1726
27 sep 2022

Z čoho a čo máme v školskej jedálni variť? Chce nám pomôcť obec, ako to správne urobiť?

Môžeme použiť režijné príspevky na nákup potravín?

Toto sú najčastejšie otázky, ktoré aktuálne rezonujú v školských jedálňach. Už v prechádzajúcom vydaní článku (zo dňa 28.2.2022) sme hovorili o potrebe zvýšenia finančných pásiem z dôvodu neustáleho nárastu cien jednotlivých potravinových komodít. Od začiatku kalendárneho roka sme zaznamenali v priemere 25%-tný nárast cien základných potravín - mlieka a mliečnych výrobkov, mlynských výrobkov, chleba, pečiva a niektorých druhov mäsa.

Pri aktuálnych cenách potravín a nedostatočnom finančnom limite na nákup potravín nie je možné zabezpečiť základné úlohy školského stravovania: „systém plnohodnotnej výživy pre deti a žiakov, uskutočňovať výrobu jedál a nápojov z čerstvých surovín, používať potravinové komodity najvyššej kvality“.

Školské jedálne, za účelom nezvyšovania „dlhu“ na stravnom, pristúpili k úprave jedálnych lístkov a to obmedzením podávania hlavných mäsitých jedál, zaraďovaním jedál „lacnejších“, znížili frekvenciu podávania ovocia, kyslomliečnych výrobkov, obmedzili prípravu zeleninových šalátov z čerstvej zeleniny, čo má samozrejme vplyv na neplnenie odporúčaných výživových dávok. Aj pri týchto obmedzeniach však majú denne prečerpaný finančný limit na nákup potravín a dostávajú sa do platobnej neschopnosti svojich záväzkov voči dodávateľom potravín.

Prečo teda nenavýšiť finančný limit na nákup potravín?

Podľa §140 ods.13) zákona č. 245/2008 Z. z. zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov: „Finančné pásma určujúce rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie zverejňuje ministerstvo školstva na svojom webovom sídle.“

Ministerstvo školstva stanovuje rozpätie finančných pásiem s finančnými limitmi na prípravu doplnkových a hlavných jedál (raňajky, desiata , obed, olovrant , večera) podľa veku stravníkov za účelom dodržania primeranej ceny školských jedál v jedálňach na území celého Slovenska.

Zamestnanci školských jedální sú nespokojní s nečinnosťou ministerstva školstva vo veci finančných pásiem na nákup potravín a už niekoľkokrát vyzvali rezort školstva na úpravu finančných pásiem tak, aby zohľadňovali súčasnú situáciu nárastu cien potravín, z ktorých sa jedlo vyrába. Zriaďovatelia vyzývajú na protest, sľubujú uzatvorenie jedální.

Minister školstva (už bývalý) sa prostredníctvom médií viackrát vyjadril, že v rámci pásiem, ktoré zverejňuje ministerstvo školstva pre školské jedálne, majú pripravený návrh, pričom pridali ďalšie dve pásma. „Celý tento návrh je odkomunikovaný či už s metodičkami, alebo jednotlivými odborníkmi“. Dokonca vo vyjadreniach k školskému stravovaniu padli aj termíny „začiatok školského roka, najneskôr 5. september“. Škoda len, že sme sa nedozvedeli v ktorom roku.

Podľa našich informácií metodici pre školské stravovanie pri regionálnych úradoch vypracovali už v poradí tretí návrh na „nové“ finančné pásma, ktoré by mali v súčasnej dobe zohľadniť výšku cien potravín a výživové potreby detí a žiakov.

Predložený návrh a termín účinnosti ostáva v rukách „NOVÉHO“ ministra školstva.

Môže obec zvýšiť finančný limit na nákup potravín?

„Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj, určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením“ (školský zákon § 140 ods.10).

Výšku príspevku, ktorý uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín nemôže obec alebo samosprávny kraj určiť v nesúlade s finančnými pásmami vydanými ministerstvom školstva

Môžeme použiť režijné príspevky na nákup potravín?

Zákonný zástupca prispieva na úhradu režijných nákladov, ak tak určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením. Príspevok na režijné náklady je účelovo určený príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výrobou jedál (napr. energie, bežné výdavky a pod.).

Chce nám pomôcť obec, ako to správne urobiť? Môže nám prispieť na nákup potravín obec?

Problém nie je v tom, kto potraviny zaplatí (rodičia alebo obec), problém je v danej výške finančného limitu na nákup potravín. Hypoteticky: Ak zriaďovateľ z vlastného rozpočtu uhradí nákup vybraných potravín a školská jedáleň tieto prijme na sklad s nulovou hodnotou, zníži tým náklady na čerpanie finančného limitu.

V očakávaní nových zvýšených finančných pásiem veríme, že zriaďovatelia školských jedální nebudú musieť pristúpiť k radikálnym riešeniam pre udržanie školského stravovania, školské jedálne už nebudú musieť kúzliť ako pripraviť za lacný peniaz obed, že deti, žiaci a zamestnanci v čase pobytu v škole si zaslúžia plnohodnotný obed.

Diskusia (2x)

edita borš napísal/a 27 sep 2022

Dobrý den, zaujímalo by ma kto je atorom týchto opotrebovaných blábolov,konajte už,či máme ísť pred palác štrajkovať,alebo prestať variť,abslolútna arogancia voči pracovníkom šj a Vašim deťom

Jedálne.sk napísal/a 30 sep 2022

Podľa najnovších získaných informácií, navrhované „NOVÉ“ finančné schválila školská pracovná skupina a budú predložené na podpis novému ministrovi školstva. Len aby sme už nejakého mali.

Z príspevku cítiť spravodlivé rozhorčenie kolegyne zo školskej jedálne a súhlasíme s navrhovaným štrajkom. Avšak jeden štrajk za finančné pásma „červených tričiek“ už prebehol a koľko školských jedální sa za svoju prácu do neho zapojilo? Cca 7% z celej SR. Nestačí len čakať. Redakcia Jedálne.sk Vám prináša aktuálne informácie, nemôže „konať“ za zamestnancov školských jedální.

Pridať komentár k článku

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Thuries Academy
Granuldisk
LogIQ
Gastro Mach
Scanbox
Metos
Espik
Bidfood
Kema
Lawex
Gastma
Gastrolux
Rubbermade
Pomôžeme vám nájsť článok