+421 905 030 096 info@jedalne.sk
INFORMAČNÝ PORTÁL O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ

Zlepšenie vybavenia školskej jedálne - na čo dať pozor pred podaním projektu

267 24.2.2021

Najdôležitejšie je, aby boli peniaze vo finále účelne využité,

Obrázok 109

tzn. aby sa zariadenie dalo aj fyzicky dostať do kuchyne až na miesto inštalácie a pripojiť (elektro, plyn, voda, odpad). Treba si to nechať preveriť u miestneho elektrikára / správcu budovy.

Ďalej je dôležité žiadať si veci komplexne, vrátane nutného príslušenstva, bez ktorého stroj nemôže fungovať, tj. napríklad ku konvektomatu aj podstavec, sprchu a umývaciu chémiu alebo k umývačke vstupné a výstupné nerezové stoly + predoplachovú sprchu.

Určite je vhodné, aby si vedúci nevyberali len tak z katalógu/internetu ale s žiadosťou oslovili kvalifikované gastrofirmy, ktoré im odporučia všetko potrebné.

Poznáme mnoho prípadov, keď sa tovar obstará, ale potom ho z technických dôvodov nie je možné pripojiť. Alebo už nie sú ďalšie peniaze na nutné/odporúčané príslušenstvo, bez ktorého je stroj ,,nefunkčný".

Odborná gastro firma by tiež mala poradiť vhodný typ výrobku na danú kapacitu/zaťaženie. Inak bude v prípade preťaženia zariadení trpieť (kaziť sa) a s tým bude trpieť aj zákazník.

TIP PARTNERA:

NAJVIAC UŠETRÍTE SPRÁVNYM NÁVRHOM A SPRÁVNYM VÝBEROM ZARIADENÍ!

Ing. Antonín TOMEČEK, RM Gastro - JAZ s.r.o.

 

 

 

Naši partneri