+421 905 030 096 info@jedalne.sk
INFORMAČNÝ PORTÁL O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ

Viac úspechov za menej driny

345 12.3.2021

Pri vedení školskej jedálne zažívate úspechy i nezdary. Rovnako tak v osobnom živote. Chcete sa mať lepšie? Chcete zažívať častejšie úspech a ocenenie a menej ťažkostí a sklamanie?

happy-woman

Tu je v bodoch osvedčená manažérska technika, ktorá môže vaše výsledky výrazne zlepšiť. Ide o jednoduché postupy, ktoré vám hneď od ďalšieho dňa skvalitnia váš život.

K Vášmu úspechu musíte aktívne smerovať - ​​tu je stručný návod:

Úlohy - všetko si zapisujte:

1 / Zapíšte si svoje dôležité životné role (napr. člen rodiny, vedúca školskej jedálne ...), ale naozaj len tie dôležité!
2 / Pre každú rolu si zapíšte 1-2 dôležité hlavné ciele, ktoré chcete dosiahnuť do 1-5 rokov.
3 / Pre každý hlavný cieľ si zapíšte 1-2 dôležité podciele, ktoré možno splniť do 3 mesiacov a ktoré smerujú k splneniu vašich hlavných cieľov.
4 / Vyberte max. 5 najdôležitejších podcieľov, na ktorých vám práve teraz najviac záleží.
5 / Pozrite sa do svojho diára, čo budete robiť budúci týždeň, čo smeruje k týmto piatim podcieľom?
6 / Čo všetko vynecháte z toho, čo ste pôvodne chceli robiť? (Čo nesmeruje k vašim cieľom?)

Zhrnutie - úspešní ľudia:

 • Vedia, aké dôležité úlohy zastávajú.
 • Vedia, čo je v týchto úlohách pre nich dôležité a prečo.
 • Vždy majú pripravené kroky, ktoré vedú na splnenie ich cieľov.
 • Robia len to, čo je pre nich dôležité.
 • Ostatným činnostiam sa aktívne vyhýbajú.

Keď tvoríte cieľ pre skupinu, je potrebné ho dobre popísať:

7 / Vyberte si 1 cieľ, ku ktorého splneniu potrebujete súhlas a spoluprácu svojej skupiny aj ďalších ľudí.
8 / Dajte mu výstižný názov.
9 / Spíšte aspoň 3 hlavné dôvody, prečo chcete tento cieľ naplniť.
10 / Sú tam hodnotné dôvody pre každého člena skupiny?
11 / Je tam aj nejaký hodnotný dôvod, ktorý je spoločný pre všetkých členov skupiny?
12 / Povedzte tento cieľ a dôvody svojmu susedovi.
13 / Ktoré dôvody ho najviac zaujali? Čomu nerozumel?

Zhrnutie - úspešní ľudia:

 • Majú svoje ciele spísané.
 • Vždy vedia, čo chcú urobiť, čo chcú dosiahnuť.
 • Vedia tiež, prečo to chcú.
 • A dbajú aj na to, aby aj ostatní členovia skupiny vedeli, prečo je pre nich dôležité prispieť k splneniu spoločného cieľa.

Spoločný cieľ ďalej písomne ​​uveďte:

14 / Vymedzte presnejšie pravidlá a podmienky, za akých budete cieľ realizovať.
15 / Zasnite sa a popíšte, čo bude, až ciele dosiahnete (napr. formou rozprávania alebo krátkym novinovým článkom).
16 / Dajte váš zámer prečítať inému susedovi. Rozumie mu?, Páči sa? Čo nie je jasné?

Zhrnutie - pre dosiahnutie spoločných cieľov je dôležité:

 • Vždy písomne ​​definujte, čo chcete urobiť, prečo to chcete, vymedzte podmienky, za akých to urobíte a popíšte svoj sen, čo bude, až sa to všetko podarí.
 • Presnosť, zrozumiteľnosť a príťažlivosť cieľov si overte u kamarátov, členov rodiny.
 • Svoju definíciu upravujte tak dlho, až je každému jasná a príťažlivá.

A teraz si heslovite naplánujte, čo potrebujete k realizácii:

17 / Aké hlavné kroky (úlohy) musíme splniť pre realizáciu cieľov?
18 / Náročnejšie kroky rozpíšte podrobnejšie tak, aby išli splniť max. za 1 deň.
19 / Ku každému kroku určite zodpovednú osobu a termín, do kedy musí byť splnený.
20 / Napíšte zoznam ľudí a u každého počet hodín k realizácii.
21 / Napíšte zoznam, čo všetko je potrebné nakúpiť a predpokladanú cenu.
22 / Napíšte, ako budete sledovať a hodnotiť vašu cestu k cieľu.
23 / Napíšte, ako sa budete za čiastkové úspechy odmeňovať.

Záverečné poznámky - ako ďalej:

 • Váš projekt konzultujte s viacerými ľuďmi.
 • Vynechajte všetko nepodstatné.
 • Zjednodušte a vyjasnite všetky formulácie.
 • Získajte pre váš projekt spojencov.
 • Choďte a žiadajte o peniaze a podporu riaditeľa, starostu ...
 • Dobre spísaný projekt na 1 liste papiera výrazne zvyšuje vašu šancu na úspech.
 • Nehľadajte dôvody, prečo to nejde - hľadajte cesty, aby to šlo.
 • Nehľadajte chyby a nedostatky u druhých - hľadajte, ako vy to môžete spravit, vylepšiť, prerobiť ...

Chcete viac?
Opýtajte sa nás na možnosti manažérskych školení pre vedúcich školskej jedálne.

Zdroj obrázku: <a href='https://www.freepik.com/photos/hand'>Hand photo created by diana.grytsku - www.freepik.com</a>

Naši partneri