Telefon: +421 918 660 200 | E-mail: info@jedalne.sk

VIAC FINANCIÍ DO ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA

Mgr. Oľga Koklesová

Upozornenie na pozitívnu zmenu vo financovaní zariadení školského stravovania pre rok 2018

ZUK4d601e_jidlo

Zmeny nastali v dôsledku zmeny zberu údajov pri štatistickom zisťovaní počtu potenciálnych stravníkov a vzhľadom na úpravu, ktorou je motivácia pre obce školské stravovanie zabezpečovať. V praxi to znamená, že obec, ktorá nemá zariadenia školského stravovania nemôže mať príjmy na stravovanie z podielových daní. Tým je uprednostňované, a to je konečne spravodlivé, že obce, ktoré zabezpečujú stravovanie, dostanú zvýšený normatív na každého žiaka ako potenciálneho stravníka.

Vďaka patrí pani JUDr. Mgr. Martine Lubyovej, ministerke školstva, Ing. Silvii Tokárovej a všetkým odborným pracovníkom, ktorí sa na zmene podieľali.

rok 2017

hodnota jednotkového koeficientu na stravovanie 78,87 €

normatív na potenciálneho straníka 1,8 * 78,87=141,96 €

rok 2018

hodnota jednotkového koeficientu na stravovanie 84,17 €

normatív na potenciálneho straníka 1,8 * 84,17=151,50 €

Je na rozhodnutí zriaďovateľa (samosprávy), aké prijme VZN (Všeobecne záväzné nariadenie) vo vzťahu k financovaniu zariadení školského stravovania.

Informácie o financovaní zariadení školského stravovania predstavujú príležitosť pre vedúce ZŠS mať podklady na výpočet finančných zdrojov pre účely školského stravovania.

917   |   14.2.2018
diskusia k článku

Normatív

Terézia Lucia  |   9.3.2018
Dobrý deň, správne je napísané JE NA ROZHODNUTÍ ZRIAĎOVATEĽA. Náš pán starosta sa k všetkému stavia tak, že ON dáva peniaze, z JEHO peňazí. Neuvedomuje si, že ak by nebola ŠJ, neboli by ani peniaze. Keď treba dať, nedá, zníži, skráti,... na otázku: Prečo? Dôvod? Lebo som sa tak rozhodol. Viem, že to nie je len u nás tak. Zriaďovatelia sú nadľudia, na ktorých nič neplatí. Je smutné, že oblasť školstva, od ktorej závisí to, ako bude vyzerať ďalšie smerovanie národa, riadia, alebo majú pod sebou ľudia, ktorí tomu vôbec nerozumejú, ale majú moc. Niekedy bez vzdelania.
Zareagovat na komentář >

zvýšenie jednotkového koeficientu

veduca99  |   19.2.2018
To, že ide do školského stravovania viac financií je isto potešujúce. Pokiaľ sa to neprepočíta na prevádzku aj to dobre vyzerá. V škole je o jedného žiaka menej oproti predchádzajúcemu šk. roku ale ja mám o 23 stravníkov viac. Logicky miniem viac energií, vynaložím viac práce a mala by som mať za to viac peňazí. Ale nie je to tak , som potrestaná tým že je záujem o stravovanie. Čo sa týka zvýšenia balíku na tento rok je to nárast o 6,7%, A o čo sa zvýšili mzdy? Podľa tabuliek o 4,8%, v skutočnosti u mňa v priemere o 7,54% pretože u mňa pracujú takmer všetky ženy za minimálnu mzdu a tá stúpla o 9,37%. Takže tento nárast nepokryje ani zvýšenie miezd. Stále sa hľadajú spôsoby ako rozdeliť takmer identickú kôpku peňazí, bolo by však potrebné zohľadniť naše zaradenie a vykonávanú prácu, upraviť naše tabuľky tak, aby boli v súlade s koeficientami náročnosti práce v zmysle ZP a hlavne na tú kôpku peniaze prisypať.
Zareagovat na komentář >
Pridať komentár k článku