Telefon: +421 905 030 096 | E-mail: info@jedalne.sk

V BANSKEJ ŠTIAVNICI ZASADALA CELOSLOVENSKÁ SEKCIA PRE ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE

        V sídle Prvej asociácie školského stravovania v Banskej Štiavnici sa v stredu 12.12.2018 uskutočnilo posledné tohtoročné zasadnutie Celoslovenskej sekcie pre školské stravovanie. CSŠS je poradný orgán generálneho riaditeľa Sekcie regionálneho školstva MŠVVaŠ SR.

zasadnutie CSŠS 12.12.2018

CSŠS sa zamerala na Národný katalóg potravín, organizáciu stravovania a kultúru stolovania detí a žiakov v zariadeniach školského stravovania, zjednotenie výpočtu nutričných hodnôt jedál a nápojov v školskom stravovaní, ujednotení dokumentácie a vypracovaniu návrhu nových finančných pásiem, ktoré budú predložené na schválenie MŠVV a Š SR.

Súčasťou zasadnutia bola aj prezentácia projektov Zdravie na tanieri. Prezentované projekty originálnym spôsobom podporujú záujem stravníkov o zdravý životný štýl, kvalitu jedla a zdôrazňujú význam školského stravovania pri budovaní zdravých stravovacích návykov.


V rámci výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov k rozvojovému projektu pod názvom ZDRAVIE NA TANIERI 2018 bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR predložených 69 projektov s požiadavkou 537 534,00 EUR na ich realizáciu.

Z podaných projektov komisia na vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na podporu projektov Zdravie na tanieri 2018 vybrala 30 projektov, ktorých poradie, výber a výšku pridelených finančných prostriedkov 197 500,00 EUR schválila ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.


Pozrite si zoznam podporených projektov

 Zdroj: www.minedu.sk
 

963   |   15.12.2018