Telefon: +421 918 660 200 | E-mail: info@jedalne.sk

STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

Ak zamestnanec dostáva stravné lístky, tak jeden je v hodnote minimálne 3,60€. Znamená to, že dospelí, stravujúci sa v školskej jedálni dostávajú objem nižšej hodnoty? Je to v poriadku?

ZUK4d601e_jidlo

Ustanovenie § 152 Zákonníka práce stanovuje, že nárok na poskytnutie stravy má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny. Zamestnávateľ je povinný stravovanie zabezpečiť a nie ho aj sám poskytovať. Svoju povinnosť si teda splní, ak zabezpečí poskytnutie jedného teplého hlavného jedla a vhodného nápoja

  • vo vlastnej školskej jedálni alebo
  • v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa (napr. v inej školskej jedálni),
  • príp. ak zabezpečí stravovanie pre svojich zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej na sprostredkovanie stravovacích služieb (zabezpečí dovoz stravy, prípadne poskytne stravné poukážky).

Zamestnávateľ poskytuje zamestnancom tzv. stravné poukážky v prípade, ak nemá vlastnú školskú jedáleň, alebo ak sa v blízkom okolí nenachádza žiaden iný zamestnávateľ poskytujúci stravovacie služby, prípadne ak stravovanie zamestnancov nemožno zabezpečiť dovozom stravy.

Zamestnávateľ nie je povinný dať zamestnancovi na výber, či sa bude stravovať v jedálni zamestnávateľa, alebo si vyberie stravné poukážky. Zamestnanec má nárok na stravné poukážky napriek tomu, že zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie vo vlastnej školskej jedálni, ale len v prípade, ak zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiaden zo spôsobov stravovania zabezpečených zamestnávateľom a tieto svoje zdravotné dôvody preukáže lekárskym potvrdením od špecializovaného lekára.

Úhrada za poskytované stravovanie:

  • V zmysle §152 ods.3 ZP zamestnávateľ prispieva na stravovanie zamestnancov vo výške minimálne 55 % z ceny jedla a maximálne 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách, čo predstavuje maximálny príspevok v sume 2,64 eura (55 % zo 4,80 €). Cenou jedla sa rozumie finančný príspevok na nákup potravín a režijné náklady na prípravu jedla. Zamestnanec prispieva na stravovanie maximálne 45% z ceny jedla. Príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu znižuje úhradu príspevku zamestnanca.
  • Ak zamestnávateľ zabezpečí pre svojich zamestnancov stravovanie formou stravovacích poukážok, hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 a 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách, teda hodnota stravovacej poukážky musí byť minimálne 3,60 eura. Minimálna suma príspevku zamestnávateľa na stravovanie pre zamestnanca pri poskytnutí stravovacej poukážky je v sume 1,98 eura(55% z 3,60 €). Zamestnanec hradí 45% z hodnoty stravovacej poukážky (1,62€).

 

JSK

1889   |   18.7.2018
diskusia k článku

Stravné zamestnancov

Lizi  |   13.3.2019
Môže zamestnávateľ posielať na účet zamestnanca za stravné vo výške 55 % z ceny jedla, ktorý má potvrdenie od odborného lekára pre histamínovú intoleranciu? Naša stravná jednotka za jedno jedlo a nápoj je nižšia ako minimálna výška stravných kupónov a výška sumy pri dovoze obedov od iného dodávateľa.
Zareagovat na komentář >

stravovanie zam . šj

trulka  |   4.8.2018
Aj dospelí stravníci musia byť v 2 pásme.
Zareagovat na komentář >

cena jedla zamestnanocov v ŠJ

referent  |   30.7.2018
Prosím Vás, ak najvyššie 5. finančné pásmo pre dospelého stravníka je 1,33 eur a úhrada by mala byť 1,62 eur (t.j. 45 % z 3,60 eur), ako vyriešiť problém. Podotýkam, že sme v 2.fin.pásme a neplánujeme zvyšovať fin.pásmo.
Zareagovat na komentář >
Pridať komentár k článku