Telefon: +421 905 030 096 | E-mail: info@jedalne.sk

S NOVÝM ŠKOLSKÝM ROKOM VSTÚPILI DO PLATNOSTI AJ NOVÉ NORMY

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejnilo na svojej stránke Materiálno-spotrebné normy a receptúry (revízia 2018) platné od 1.9.2018.

web

Poznáte históriu Materiálno - spotrebných noriem a receptúr? Prvé oficiálne a jednotné normy datujeme od roku 1995. Dovtedy sa používali nejednotné, regionálne a rôzne receptúry. Pamätáte sa na receptúry v mäkkej väzbe, potom čiernej či bielej väzbe? V roku 2011 boli vydané posledné MSN, ku ktorým sa každý rok robili aktualizácie, celkom ich bolo 6.   

Najnovšie MSN (revízia 2018) vydáva MŠVV a Š SR podľa § 140 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Účinnosť nadobudli od 01. 09. 2018. Obsahujú 1424 receptúr zaradených do 25 pokrmových skupín. Ich súčasťou je metodika, register a samotné receptúry. Každá receptúra bola preverená a odsúhlasená. Vďaka patrí členkám Celoslovenskej sekcie školského stravovania, vedúcim a kuchárkam, ktoré sa na procese tvorby, kontroly a overovaní receptúr podieľali.

Pre zariadenia školského stravovania zaradené v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky sú Materiálno-spotrebné normy záväzné. Zariadenia však môžu žiadať aj o zaradenie nových receptúr. Ak chcú o novú receptúru MSN rozšíriť, je potrebné ju odskúšať, odvariť, vynormovať a predložíť Okresnému úradu, na odbor školstva. Metodik návrh posúdi a zaradí do novej aktualizácie.

Pre deti a žiakov, pri ktorých podľa posúdenia ošetrujúceho lekára si zdravotný stav žiaka alebo dieťaťa vyžaduje osobitné stravovanie vydalo ministerstvo Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre diétny stravovací systém v školskom stravovaní v roku 2008 (CD-2008-809/1771- 1:918) pre tri druhy diét, ktoré sú v súčasnosti aplikovateľné v školskom stravovaní v Slovenskej republike:
- šetriaca (pri chorobách tráviaceho traktu),
- diabetická (pri zvýšenej hladine cukru v krvi – pri cukrovke),
- bezgluténová, bezlepková diéta (pri poruche vstrebávania lepku v pokrmoch)

Základnou požiadavkou a úlohou v školskom stravovaní je zachovať výrobu jedál a nápojov z čerstvých surovín a používať potravinové komodity najvyššej kvality s vysledovateľnosťou pôvodu.

MSN sú postavené na vedeckom základe a riadia sa podľa „Odporúčaných výživových dávok (OVD) pre obyvateľstvo v Slovenskej republike (9. Revízia)“ pre jednotlivé vekové kategórie stravníkov stanovených Ministerstvom zdravotníctva.

Vedeli ste, že?
- Pri ponuke nápoja k jedlu sa preferuje podávanie čistej pitnej vody z vodovodu (receptúra Stolová voda), pitnej vody ochutenej citrónom a bylinkami?
- Polotovary sa môžu používať len výnimočne, iba v prípadoch neštandardných situácií (nedostatok pracovných síl, prerušenie dodávok energií, prípadne cenové dôvody)?
- K hlavným jedlám sa podáva čerstvá zeleninová obloha, šaláty z čerstvej zeleniny a zeleninové šaláty bez nálevu?
- Minimalizujú sa sterilizované šaláty a ovocné kompóty?

Kvalita školského stravovania v Slovenskej republike sa už desiatky rokov radí medzi najlepšie v Európe.

1066   |   6.9.2018
diskusia k článku

Nikto zatiaľ článok nekomentoval. Buďte prvý!

Pridať komentár k článku