+421 905 030 096 info@jedalne.sk
INFORMAČNÝ PORTÁL O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ

ROZHODNUTIE nad ROZHODNUTIE, OPATRENIE k OPATRENIU, KTO SA V TOM MÁ VYZNAŤ???

545 11.6.2020

Spomínate si na známu českú rozprávku a slávny výrok kráľa „odvolávam, čo som odvolal a sľubujem, čo som sľúbil“...

zmatek

Do nadpisu článku sme použili otázku, ktorá prišla do redakcie od vedúcej školskej jedálne.

Pozreli sme sa na vydané rozhodnutia ministra školstva a musíme zhodnotiť, že bežný človek sa len ťažko orientuje, ktoré rozhodnutie platilo včera, dnes a ktoré bude platiť zajtra.

Rozhodnutie ministra (kliknite)

Spomínate si na známu českú rozprávku a slávny výrok kráľa „odvolávam, čo som odvolal a sľubujem, čo som sľúbil“...

Vypracovali sme pre vás súhrn jednotlivých rozhodnutí:

Minister školstva, vedy, výskumu a športu

s účinnosťou od 1. júna 2020

a) obnovuje školské vyučovanie, ak tak rozhodne zriaďovateľ,

 1. v materských školách,
 2. v materských školách pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 3. v materských školách pri zdravotníckych zariadeniach,
 4. v základných školách na účel výchovy a vzdelávania žiakov nultého ročníka a prvého až piateho ročníka a na účel konania komisionálnych skúšok a jazykových skúšok,
 5. v základných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na účel výchovy a vzdelávania žiakov všetkých ročníkov,
 6. v základných školách pri zdravotníckych zariadeniach na účel výchovy a vzdelávania žiakov všetkých ročníkov,

b) obnovuje školské vyučovanie v stredných školách na účel konania komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, prijímacích skúšok a ukončovania výchovy a vzdelávania v dennej a externej forme štúdia (maturitné skúšky, záverečné skúšky, záverečné pomaturitné skúšky a absolventské skúšky) a na účel skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania,

c) obnovuje školské vyučovanie v jazykových školách na účel konania štátnej jazykovej skúšky,

d) obnovuje prevádzku školských klubov detí, ak tak rozhodne zriaďovateľ,

e) obnovuje prevádzku zariadení školského stravovania,

s účinnosťou od 10. júna 2020

f) obnovuje školské vyučovanie v základných umeleckých školách, ak tak rozhodne zriaďovateľ,

g) obnovuje prevádzku centier voľného času, ak tak rozhodne zriaďovateľ.

s účinnosťou od 15. júna 2020 (celé znenie)

a) obnovuje školské vyučovanie, ak tak rozhodne zriaďovateľ,

 1. v materských školách,
 2. v materských školách pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 3. v materských školách pri zdravotníckych zariadeniach,
 • ruší sa obmedzenie počtu najviac 15 detí v skupine MŠ
 1. v základných školách na účel výchovy a vzdelávania žiakov nultého ročníka a prvého až piateho ročníka a na účel konania komisionálnych skúšok a jazykových skúšok,
 2. v základných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na účel výchovy a vzdelávania žiakov všetkých ročníkov,
 3. v základných školách pri zdravotníckych zariadeniach na účel výchovy a vzdelávania žiakov všetkých ročníkov,
 • ruší sa obmedzenie počtu najviac 20 žiakov v skupine ZŠ

b) obnovuje školské vyučovanie v stredných školách na účel konania komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, prijímacích skúšok a ukončovania výchovy a vzdelávania v dennej a externej forme štúdia (maturitné skúšky, záverečné skúšky, záverečné pomaturitné skúšky a absolventské skúšky) a na účel skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania,

c) obnovuje školské vyučovanie v jazykových školách na účel konania štátnej jazykovej skúšky,

d) obnovuje prevádzku školských klubov detí, ak tak rozhodne zriaďovateľ,

e) obnovuje prevádzku zariadení školského stravovania,

 • ZŠS poskytujú stravovanie deťom materskej školy a žiakom základnej školy, ktorí sa zúčastňujú výchovno-vzdelávacieho procesu v škole (bežným spôsobom), žiakom šiestych až deviatych ročníkov a pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú dištančne (výdaj do prenosných jednorazových nádob) a to všetko za dodržania podmienok uvedených vo vypracovanom dodatku k prevádzkovému poriadku ZŠS v čase mimoriadnej situácie COVID19. Podmienky organizácie stravovania nájdete článku v Organizácia prípravy a výdaja pokrmov od 1. júna TU.

f) obnovuje školské vyučovanie v základných umeleckých školách, ak tak rozhodne zriaďovateľ,

g) obnovuje prevádzku centier voľného času, ak tak rozhodne zriaďovateľ.

Na ďalšie rozhodnutie k obnove školského vyučovania v základných školách na účel výchovy a vzdelávania žiakov všetkých ročníkov od 22. júna 2020 si ešte musíme počkať. Dúfajme len, že bude v tomto školskom roku posledné.

Zdroj obrázku: <a href='https://www.freepik.com/free-photos-vectors/hand'>Hand photo created by drobotdean - www.freepik.com</a>

diskusia k článku

Nikto zatiaľ článok nekomentoval. Buďte prvý!

Pridať komentár k článku
Naši partneri