+421 905 030 096 info@jedalne.sk
INFORMAČNÝ PORTÁL O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ

ODMEŇOVANIE ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME

3303 28.1.2020

Máte už podpísané nové platové dekréty? Budú platy zamestnancov školského stravovania pod úrovňou minimálnej mzdy?

mzda

Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme odmeňovanému podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, teda aj zamestnancom zariadení školského stravovania patrí od 1. januára 2020 tarifný plat v sume platovej tarify podľa prílohy č. 3 k nariadeniu vlády č. 388/2018 Z. z.

Nariadenie nadobudlo účinnosť začiatkom tohto roka z dôvodu plnenia záväzku vyplývajúceho z Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na roky 2019 – 2020 pre zamestnávateľov ( 10% k platovej tarife), ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Základná stupnica platových taríf na úrovni minimálnej mzdy

Po predchádzajúcich rokovaniach bol v roku 2018 prijatý zákon č. 318/2018 Z. z., na základe ktorého došlo okrem iného k úprave základnej stupnice platových taríf tak, že od 1.1.2019 začínala na úrovni zákonom stanovenej minimálnej mzdy 520 EUR, od ktorej sa odvíjali ďalšie tarifné triedy a platové stupne. Zákonom sa však nepodarilo presadiť automatickú úpravu základnej stupnice platových taríf na základe zvyšovania minimálnej mzdy v budúcnosti. Zástupcovia vlády SR vtedy zdôrazňovali, že tieto zmeny sa budú diať každoročne prostredníctvom kolektívneho vyjednávania vyššieho stupňa a všetky platové tarify vo verejnej sfére budú nad úrovňou minimálnej mzdy.

Minimálna mzda na rok 2020 bola schválená na úrovni 580 EUR. Základná stupnica sa od 1.1.2020 valorizovala o 10% a tak začína na úrovni 572 EUR. Výsledkom je opäť nepriaznivý stav, kedy základná stupnica platových taríf nepedagogických zamestnancov „vydržala“ na hranici minimálnej mzdy jeden rok.

Minimálna mzda stojí na dohode

Od roku 2021 bude minimálna mzda na Slovensku dosahovať najmenej 60 % z priemernej hrubej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. Vyplýva to z novely zákona o minimálnej mzde, ktorá nadobúda účinnosť od 1. januára tohto roka.

Ak by minimálna mzda mala tvoriť aspoň 60 % z priemernej mzdy na Slovensku v roku 2019, najnižšie zárobky na Slovensku by mohli vzrásť z tohtoročných 580 EUR až na 653 EUR.

Stanovenie sumy minimálnej mzdy na rok 2021 a ďalšie roky závisí na dohode zamestnávateľov a odborárov. Ak sa sociálni partneri na výške minimálnej mzdy na rok 2021 a ďalšie roky do konca augusta tohto roka nedohodnú, uplatní sa vzorec, podľa ktorého sa minimálna mzda od roku 2021 určí ako 60 % z priemernej hrubej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov.

Aký dopad bude mať nárast minimálnej mzdy na základnú stupnicu platových taríf nepedagogických zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme? Čaká ich „tabuľková“ úprava alebo 10% zvyšovanie tarifných platov? ALEBO................. ???

 

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 388/2018 Z. z.

Zdroj: Verejná správa SR informačný portál pre verejnú správu
zdroj obrázku: <a href="https://www.freepik.com/free-photos-vectors/business">Business photo created by freepik - www.freepik.com</a>

diskusia k článku

Nikto zatiaľ článok nekomentoval. Buďte prvý!

Pridať komentár k článku
Naši partneri