Telefon: +421 918 660 200 | E-mail: info@jedalne.sk

NPK MIERI DO ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA

Bude Národný potravinový katalóg skutočným prínosom?

jedal

Dnes, 13.marca 2018 sa v Nových Zámkoch stretli zástupcovia MPaRV SR, MŠVaV SR, CSŠS, AŠKOS a vedúce zariadení školského stravovania za účelom predstavenia Národného potravinového katalógu a jeho zosúladenie s praxou v školskom stravovaní. Poukázalo sa na mnoho špecifických požiadaviek, ktoré je potrebné do NPK ešte aplikovať. Hľadali sa riešenia ako spraviť z NPK skutočne efektívny elektronický nástroj nákupu bez zbytočnej pracnosti. Všetky zúčastnené strany aktívne spolupracovali a prinášali do diskusie podnetné a praktické pripomienky, požiadavky a návrhy. Veľmi jasne boli špecifikované potreby školského stravovania. MPaRV SR, ktoré zastrešuje projekt NPK, má snahu ich všetky zakomponovať a zohľadniť v Národnom potravinovom katalógu. Bolo to prvé a dôležité stretnutie, ktoré ukázalo, že všetci majú záujem sa podieľať a spolupracovať pri dolaďovaní nastavenia a užívateľských parametrov tak, aby sa NPK stal prínosom.

Viac podrobností o NPK prinesie v blízkej budúcnosti AŠKOS všetkým svojim členom v podrobnom odbornom článku. Dozviete sa napríklad aj to, komu je NPK určený, ako v ňom bude zapracovaná kvalita potravín, čo urobí za vás a ušetrí vám tak prácu a papierovanie. Ale aj to, na čom ešte treba popracovať, aby sa to nestalo jeho mínusom a vašou nočnou morou.

Staňte sa členom AŠKOS, získajte vždy aktuálne interné informácie a ďalšie výhody aj vy!
 

1094   |   13.3.2018