+421 905 030 096 info@jedalne.sk
INFORMAČNÝ PORTÁL O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ

Novinky v školskom stravovaní? Nový kabát, nová košeľa.

882 19.3.2021

Modernizácia materiálno-spotrebných noriem v zdravom štýle.

news(1)

Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie (ďalej len MSN) predstavujú základný dokument pre výrobu jedál a nápojov v zariadeniach školského stravovania.

V súčasnosti platné MSN vydalo ministerstvo školstva už v roku 2011. Vypracované boli tímom odborníkov zameraných na stravovanie detí a mládeže a pred zavedením boli opakovane overované v praxi, v školských jedálňach na Slovensku.

Ďalej boli MSN každoročne, podľa finančných možností rozpočtu sekcie regionálneho školstva, aktualizované, dopĺňali sa nové receptúry podľa požiadaviek zamestnancov v školskom stravovaní, zavádzali sa receptúry medzinárodnej kuchyne a v súlade s odporúčaniami odborníkov na zabezpečenie zdravej výživy pre jednotlivé vekové kategórie stravníkov (Odporúčané výživové dávky pre obyvateľstvo v Slovenskej republike 9. revízia) sa znížil obsah tuku v pokrmoch, obsah pridanej soli a pridaného cukru.

V roku 2019 malo školské stravovanie nastúpiť proces kvalitatívnej reformy a prejsť veľkou pripravovanou zmenou FLEXI „podľa najnovších výživových trendov“ s cieľom „ podporiť celosvetový trend postupného procesu kvalitatívnej reformy obsahu školského stravovania na báze vedeckých výskumov“ postavený „na zmene systému skladby jedálnych lístkov v školskom stravovaní“. Vypracované návrhy Flexi zásad na zostavovanie jedálnych lístkov a nastavenie tzv. „reformnej cesty, zvýšenie podielu rastlinných zdrojov bielkovín na úkor živočíšnych zdrojov bielkovín vo výžive detí v záujme prevencie obezity so šetrným prístupom k prírode a k našej planéty Zeme“ neboli zamestnancami v školskom stravovaní, ale ani rodičovskou verejnosťou prijaté.

Flexi receptúry vydané so zámerom preferovať úplne nový druh suroviny „pepitky“ spôsobili, že Flexi zásady a receptúry v školskom stravovaní boli ministerstvom školstva zrušené.

Modernizácia noriem v zdravom duchu

Zmeny v politickom dianí a možno aj mimoriadna „covidová“ situácia priniesli záujem o ďalšiu zdravú úpravu MSN pre zariadenia školského stravovania.

Získali sme informácie, že pri príprave zdravých receptúr, pracovná skupina poverená ministerstvom školstva spolupracuje s odborníkmi s dlhoročnými skúsenosťami z oblasti zdravej výživy a neformálneho vzdelávania v stravovaní.

ČO majú PRINIESŤ avizované ZMENY školskému stravovaniu ?

  • Komplexne riešiť školské stravovanie, priniesť kvalitatívny skok k lepšiemu.
  • Zlepšiť stravovanie detí, čo sa premietne do zlepšenia ich zdravia, ako aj do zlepšenia výsledkov v škole a v správaní.
  • Vytvoriť v mladých ľuďoch očakávanie dobrého jedla a rozvíjať ich schopnosti a návyky, ktoré budú potrebovať k zdravému a úspešnému životu.
  • Pomáhať deťom a žiakom rozvíjať praktické kľúčové zručnosti, ako je varenie, pestovanie a výber vhodných potravín z hľadiska zdravia a udržateľného rozvoja.
  • Zvýšiť prestíž pracovníkov školskej kuchyne – vďaka čomu môžu získať ďalších zákazníkov mimo školy, hľadajúcich kvalitné stravovanie (domovy pre seniorov, podniky a pod.), poskytne možnosť prehlbovania kvalifikácie pracovníkov školskej jedálne.

Pripravované zmeny v školskom stravovaní očakávame nástupom nového školského roka. Necháme sa prekvapiť!

Zostáva nám len veriť, že aj naši stravníci budú s nadšením prijímať zaručene zdravé obedy podávané v školských jedálňach, zamerané na zdravie a výživu detí a žiakov a pomôžu vytvárať kultúru zdravého, udržateľného a plnohodnotného stravovania.

Zdroj obrázku: <a href='https://www.freepik.com/photos/business'>Business photo created by kstudio - www.freepik.com</a>

diskusia k článku
MSN
lubica 9.4.2021
Ak sa bude robiť inovácia v MSN, čo vítam, bude na 100% záležať či to jedálne príjmu na tom, či ostane normatív pracovníkov na súčasnej podobe. Lebo inovácie sa dajú robiť, len keď je dostatočný počet pracovníkov, keď majú na prípravu zložitých jedál čas a nie keď sa naháňajú a nevedia, kam skočiť skôr. Zvlášť teraz v zložitej covidovej dobe a v časoch, keď jedna pracovníčka vypadne sú pracovníčky rady, keď zvládnu navariť a vydať jedno jednoduché jedlo. O výdaji jedál ani nehovorím, v návaloch na jedálni nemá kuchárka čas robiť umelecké diela na tanieri. No a platy o tých radšej pomlčíme...tie sú na chvoste školy...aj upratovačky majú viac. Keď inovácie, tak vo všetkých smeroch, len potom to môže fungovať.
MSN
Lakyová 23.3.2021
Som toho názoru, že máme dobré MSN a na tom sa dá stavať ďalej, v podobe lepšej technológii pri príprave, či lákavom tanieri pre stravníka. No určite treba školiť zamestnancov školskej jedálne a dávať dôraz na vzdelaní vedúcich ŠJ , ktoré okrem ekonomickej stránky by mali mať jasno aj vo výživovej. Flexi normy sa mohli nechať aspoň pre stredné školy, kde sú jedlá na výber - u nás mali celkom úspech. Verím, že aj zamestnancom školských jedální sa zlepšia pracovné podmienky, aby mohli pracovať v kľude a s radosťou. Školské jedálne majú veľký potenciál na ceste zdravia pre svojich stravníkov, tak si držme palce.
MNS
Vlasta 19.3.2021
Aby to s tou inováciou nedopadlo tak, ako s Flexi normami
Pridať komentár k článku
Naši partneri