Telefon: +421 905 030 096 | E-mail: info@jedalne.sk

MIMORIADNE: ODBORNÁ DISKUSIA „OBEDY ZADARMO“ S VAMI A PRE VÁS

Prihláste sa na veľkú konferenciu Školské stravovanie dnes a zajtra, ktorú organizuje Prvá asociácia školského stravovania (AŠKOS)!  

3b

Súčasťou konferencie je riadená odborná diskusia zástupcov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Prvej asociácie školského stravovania, expertov pre oblasť školského stravovania
a účastníkov konferencie.

Hlavnou témou konferencie je Školské stravovanie dnes a zajtra, aplikácia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny v znení neskorších predpisov.

Príďte sa dozvedieť ako postupovať a položiť otázky, na ktoré potrebujete odpoveď!

Je to mimoriadne dôležitá téma pre všetkých zamestnancov v školskom stravovaní. Treba reagovať okamžite. Konferencia sa koná už vo štvrtok 13.12.2018 v Banskej Štiavnici. Vstup otvorený aj pre záujemcov, ktorí nie sú členmi Prvej asociácie školského stravovania (AŠKOS). Prihlášky sú prijímané do naplnenia kapacity konferenčnej sály. Ešte sú pre Vás k dispozícii voľné miesta.


Stiahnite si materiály:
Záväzná prihláška s organizačnými pokynmi
Pozvánka

Vyplnenú prihlášku zašlite na email: info@askos.sk

1598   |   11.12.2018