+421 905 030 096 info@jedalne.sk
INFORMAČNÝ PORTÁL O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ

Je potrebné obávať sa prenosu vírusu COVID-19 z potravín

326 29.6.2020

Dá sa nakaziť koronavírusom z jedla?

Aké hygienické opatrenia je dôležité dodržiavať a na čo treba myslieť pri manipulácii s potravinami? V článku nájdete odpovede na najdôležitejšie otázky.

kuchařka_ruce

Dvere škôl sa znovu otvorili, žiaci zasadli do školských lavíc a školské jedálne začali s prípravou obedov pre svojich stravníkov v „takmer“ bežnom režime. Všetci sa snažíme, viac alebo menej, chrániť pred koronavírusovou nákazou. Ochrana seba a svojich stravníkov pred rizikom nákazy je teraz úlohou číslo jedna aj v školských jedálňach. V spojitosti so stravovaním samozrejme vzniká otázka, či sa vírus môže prenášať potravinami alebo pripraveným jedlom.

K tejto téme sa objavilo hneď niekoľko dokumentov, niektoré z nich sme pre vás vybrali. Prečítajte si vyjadrenie odborníkov k tejto problematike a zbavte sa neistoty.

Riziko prenosu potravinami

Podľa súčasných vedeckých stanovísk Európskeho Úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) nie sú vedecké dôkazy o prenose koronavírusu potravinami. Koronavírusy potrebujú pre svoj rast hostiteľa (zviera alebo človeka) a nemôžu sa množiť v potravinách. Podľa aktuálnych poznatkov o opísaných dráhach prenosu koronavírusov a ich nízkej schopnosti prežívať vonku je nepravdepodobné, že sú potraviny zdrojom infekcie. Avšak bolo preukázané, že vírus môže na rôznych povrchoch materiálov (kovy, plasty, drevo, atď.) ako aj na rukách osôb prežívať niekoľko hodín.

Na jednej strane zatiaľ nebol hlásený žiadny prenos ochorenia prostredníctvom konzumácie potravín a podľa Európskej komisie pre zdravie a bezpečnosť potravín neexistuje dôkaz, že by potraviny predstavovali v spojitosti s prenosom ochorenia riziko pre verejné zdravie. Odpovede a otázky nájdete v tomto článku.

Na strane druhej neustále prebieha výskum zameraný na identifikáciu zdroja ohniska, rozsahu šírenia infekcie a spôsobu prenosu. Prenos koronavírusu potravinami nebol však ani vyvrátený a teoreticky, by potraviny mohli spôsobiť nepriamu kontamináciu tým, že sa ich nakazený človek dotkne a vírus sa prenesie ďalej.

Preto Úrad verejného zdravotníctva SR odporúčal pri príprave pokrmov a nápojov dodržiavať nasledovné opatrenia, ktoré by mali účinne zabrániť prenosu vírusu COVID-19 prostredníctvom potravín alebo jedál:

  • personál potravinárskych prevádzok (zariadenia spoločného stravovania) musí dodržiavať vysokú úroveň osobnej a prevádzkovej hygieny, osoby, ktoré sú choré, nesmú manipulovať s potravinami alebo pokrmami a nesmú vstupovať do priestorov, kde sa manipuluje s potravinami;
  • zabrániť krížovej kontaminácii pracovných plôch, náradia, riadu a pod. – zabezpečiť oddelenú prípravu tepelne spracovaných pokrmov od tepelne nespracovaných potravín (mäso, zelenina);
  • pri manipulácii so surovým mäsom, mliekom alebo živočíšnymi potravinami dodržiavať zásady prevádzkovej hygieny, pravidelné a dôkladné čistenie pracovných plôch, náradia, náčinia, riadu a priestorov;
  • zabezpečiť dôkladnú tepelnú úpravu pokrmov v jadre najmenej 75 ° C (mäso, vajcia);
  • zvýšiť frekvenciu čistenia a dezinfekcie výrobných priestorov;
  • zamedziť prenos pokrmov a nápojov do vlastných obalov prinesených stravníkom;
  • dodržiavať zásady manipulácie s odpadom;
  • kuchynský riad, náradie a stolový riad umývať vo vode s teplotou najmenej 45 °C s prídavkom umývacích prostriedkov a opláchnuť pod tečúcou vodou s teplotou najmenej 50 °C alebo pri strojovom umývaní s teplotou 80 °C; umytý kuchynský riad, náradie a stolový riad neutierať.

Je možné nakaziť sa vírusom COVID-19 z kontaminovaného tepelne neošetreného ovocia a zeleniny?

Na časté otázky verejnosti, ako účinne zbaviť povrch zeleniny a ovocie vírusov, aby sa zachovala ich výživová hodnota, uvádza Európska komisia, že nebol dokázaný žiadny prenos nových koronavírusov z povrchu surového ovocia a zeleniny na človeka. Pred konzumáciou odporúča ich dôkladné umytie pod prúdom vody, aby sa odstránili nečistoty, pesticídy a odstránila hladina mikroorganizmov v potravinách.

Za jednoduchý a účinný postup, ako odstrániť vírusy a väčšinu baktérií, je blanšírovanie. Aby bol proces bezpečný a neznižovala sa výživová hodnota blanšírovaných potravín, je potrebné dodržať podmienky - účinná teplota 70 °C po dobu 1–2 minúty.

Manipulácia s obalmi potravín

Aké je riziko prenosu koronavírusu z obalov potravín? Podľa nedávnej štúdie vírus dokáže za určitých podmienok pri kontrolovanej relatívnej vlhkosti a teplote prežiť na rôznych materiáloch až 24 hodín aj niekoľko dní, ale jeho prenos z obalov na človeka zatiaľ preukázaný nebol. Európska komisia pre bezpečnosť potravín napriek tomu odporúča, aby osoby manipulujúce s obalmi výrobkov, teda aj s obalmi potravín, dodržiavali správnu hygienickú prax a po manipulácii s obalmi si účinne umyli ruky. Pred umiestnením potravín do skladovacích priestorov je vhodné odstrániť vonkajší obal potravín.

Sú nebalené potraviny v situácií šíriaceho sa koronavírusu nebezpečnejšie?

Podľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR je prenos koronavírusu potravinami nepravdepodobný a nebalené pečivo a chlieb teda nepredstavuje hrozbu pre stravníkov a nie je potrebné ho baliť. Pri manipulácií s nebalenými pečivom však treba dodržiavať doporučené hygienické opatrenia (používanie jednorazových rukavíc).

Stále nie je celkom jasné, do akej miery sa môžeme nakaziť dotykom alebo jedením kontaminovaného jedla. Vždy existuje možnosť, že by ľudia mohli byť infikovaní vírusom COVID-19 potravou. Vedeckí pracovníci, ktorí sa zaoberajú novým vírusom spôsobujúcim respiračné ochorenie dýchacích ciest zhodne tvrdia, že o chorobe ešte toho veľa nevieme. Naše chápanie čo sa týka šírenia choroby jedlom sa však môže zmeniť, keď budú mať výskumní pracovníci viac informácií.

Napriek uvoľňujúcim sa opatreniam zo strany štátu, je dôležité pri príprave a výdaji pokrmov a pri manipulácii s potravinami v zariadeniach školského stravovania naďalej zachovávať sprísnené hygienické požiadavky a podmienky správnej výrobnej praxe.

Naši partneri