+421 905 030 096 info@jedalne.sk
INFORMAČNÝ PORTÁL O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ

Dlhoočakávaná revízia Materiálno-spotrebných noriem pre školské stravovanie je na svete.

Uvidíme v praxi, čo nám priniesla.


Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo podľa § 140 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie (revízia 2021), Register 2021 a Metodika k MSN 2021 s účinnosťou od 01. 09. 2021.

Revidované MSN sú zverejnené na webu ministerstva školstva:  https://www.minedu.sk/materialno-spotrebne-normy-a-receptury-pre-skolske-stravovanie-revizia-2021-s-ucinnostou-od-1-9-2021/

Je personál vašej jedálne ústretový a nad vecou?

626 18.7.2021

Stravník sa stretáva s personálom jedálne v rade situácií - v kancelárii pri platení, pri výdaji stravy, počas stravovania s určeným dozorom, vedúcu jedálne môže stretnúť na chodbe školy.

Vo všetkých týchto situáciách na stravníka pracovníci jedálne nejako pôsobia.

kuchař (15)

Ak si chceme stravníkov získať a udržať, musíme sa k nim správať slušne a ústretovo. Nič na tom nemôže zmeniť skutočnosť, že oni sa k nám slušne a ústretovo vždy nesprávajú. Musíme sa rozhodnúť, či chceme získavať nových stravníkov alebo či chceme bojovať s tými menej disciplinovaným.

Slušne a ústretovo neznamená, že si necháme všetko páčiť. Ide o to byť slušný a ústretový vo všetkých neutrálnych aj mierne negatívnych situáciách - sú to deti a nad ich drobnými prehreškami je lepšie sa len pousmiať a spomenúť si, čo sme robili v ich veku my.

Ak budeme dôsledne a na všetkých frontoch v bežných situáciách aspoň o trochu milší a ústretovejší, ako stravník čaká, po určitej dobe sa nám to vráti v tom, že priemerná disciplína stravníkov sa zvýši. Musíme sa ale obrniť trpezlivosťou - táto zmena sa prejaví až za niekoľko mesiacov, niekedy aj rokov. Je to ťažké s úsmevom zdraviť malé dieťa ako prvý, aj keď mu to opakovane nedochádza ... keď to ale skúsite, zistíte, že väčšine detí to raz dôjde. A bez kriku, bez kritických poznámok alebo výčitiek. Len je treba vydržať.

A samozrejme musíme byť pripravení aj na extrémne prejavy negatívneho správania. Tu už nemusíme byť milí a ústretoví, ale vždy musíme zachovať pokojnú hlavu a s využitím asertívnych techník zvládnuť konflikt tak, aby sme nevyvolali zlý dojem u ostatných stravníkov a previnilca aby sme dostali tam, kam potrebujeme. Spravidla máte v kolektíve pracovníkov, ktorí pozitívnu komunikáciu majú vrodenú - a tiež určite máte tie, ktorým to veľmi nejde. Robte spoločné porady a diskutujte o možných riešeniach jednotlivých praktických situácií. Tí skúsení ostatným určite poradia.

 

PS: V prípade záujmu si u nás môžete objednať pre vašich pracovníkov špeciálny komunikačný seminár.

Naši partneri