+421 905 030 096 info@jedalne.sk
INFORMAČNÝ PORTÁL O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ

Aby sme vám uľahčili prácu, pripravujeme pre vás praktické vydanie nových noriem.

Vážené kolegynky, vážení kolegovia, ktorí čakáte na dodanie noriem, prosíme vás o trpezlivosť.
Veľmi sa ospravedlňujeme, že nám to tak trvá, ale neustále nachádzame chyby.
Napr.
18.015 Hrachová kaša, kde je v technologickom postupe uvedené - podávame s udeným m
äsom. Udené mäso bolo ale vyradené.
A pretože Vám nechceme dodať chybné materiály, konzultujeme s odborníkmi a opravujeme.

Ďakujeme vám za pochopenie a trpezlivosť.
Vaša redakcia Jedálne.sk

Ešte ste si neobjednali? Kúpte si praktickú sadu noriem pod  Vianočný stromček :-)

Ďalšie informácie >>

Je personál vašej jedálne ústretový a nad vecou?

775 18.7.2021

Stravník sa stretáva s personálom jedálne v rade situácií - v kancelárii pri platení, pri výdaji stravy, počas stravovania s určeným dozorom, vedúcu jedálne môže stretnúť na chodbe školy.

Vo všetkých týchto situáciách na stravníka pracovníci jedálne nejako pôsobia.

kuchař (15)

Ak si chceme stravníkov získať a udržať, musíme sa k nim správať slušne a ústretovo. Nič na tom nemôže zmeniť skutočnosť, že oni sa k nám slušne a ústretovo vždy nesprávajú. Musíme sa rozhodnúť, či chceme získavať nových stravníkov alebo či chceme bojovať s tými menej disciplinovaným.

Slušne a ústretovo neznamená, že si necháme všetko páčiť. Ide o to byť slušný a ústretový vo všetkých neutrálnych aj mierne negatívnych situáciách - sú to deti a nad ich drobnými prehreškami je lepšie sa len pousmiať a spomenúť si, čo sme robili v ich veku my.

Ak budeme dôsledne a na všetkých frontoch v bežných situáciách aspoň o trochu milší a ústretovejší, ako stravník čaká, po určitej dobe sa nám to vráti v tom, že priemerná disciplína stravníkov sa zvýši. Musíme sa ale obrniť trpezlivosťou - táto zmena sa prejaví až za niekoľko mesiacov, niekedy aj rokov. Je to ťažké s úsmevom zdraviť malé dieťa ako prvý, aj keď mu to opakovane nedochádza ... keď to ale skúsite, zistíte, že väčšine detí to raz dôjde. A bez kriku, bez kritických poznámok alebo výčitiek. Len je treba vydržať.

A samozrejme musíme byť pripravení aj na extrémne prejavy negatívneho správania. Tu už nemusíme byť milí a ústretoví, ale vždy musíme zachovať pokojnú hlavu a s využitím asertívnych techník zvládnuť konflikt tak, aby sme nevyvolali zlý dojem u ostatných stravníkov a previnilca aby sme dostali tam, kam potrebujeme. Spravidla máte v kolektíve pracovníkov, ktorí pozitívnu komunikáciu majú vrodenú - a tiež určite máte tie, ktorým to veľmi nejde. Robte spoločné porady a diskutujte o možných riešeniach jednotlivých praktických situácií. Tí skúsení ostatným určite poradia.

 

PS: V prípade záujmu si u nás môžete objednať pre vašich pracovníkov špeciálny komunikačný seminár.

Naši partneri