+421 905 030 096 info@jedalne.sk
INFORMAČNÝ PORTÁL O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ

Evidenčná a ohlasovacia povinnosť cez ISOH až od 1. januára 2022

483 28.1.2021

Musí školská jedáleň hlásiť vznik odpadu, pokiaľ odovzdáva odpad zmluvnému prepravcovi?

forget-about-recycling-your-waste

Povinnosťou každého držiteľa/pôvodcu odpadu, ktorým je aj vaše zariadenie školského stravovania, podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. je evidenčná a ohlasovacia povinnosť.

Evidenčná a ohlasovacia povinnosť sa mala plniť elektronicky prostredníctvom Integrovaného systému odpadového systému (ISOH) už od januára 2021.

Avšak tento elektronický systém ešte nie je pripravený, preto sa povinnosť plniť si evidenčnú a ohlasovaciu povinnosť elektronicky posúva o jeden rok.

Držiteľ odpadu do spustenia elektronického systému vedie tlačivo Evidenčný list odpadu, ktorý vypĺňa priebežne za obdobie kalendárneho roka a uchováva v listinnej podobe päť rokov.

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva držiteľ odpadu, sprostredkovateľ a obchodník na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č.2  k vyhláške č. 366/2015 Z.z..

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa podáva za obdobie kalendárneho roka do 28. februára 2021 príslušnému okresnému úradu a uchováva sa v listinnej podobe päť rokov.

Bližšie informácie k podávaniu Ohlásenia o vzniku odpadu nájdete v článku:

Označte si vo svojom kalendári 28. február! Je to kľúčový deň evidencie kuchynského odpadu!

Vzor ako vyplniť tlačivo nájdete TU

Zdroj obrázku: <a href='https://www.freepik.com/photos/eco'>Eco photo created by gpointstudio - www.freepik.com</a

Naši partneri