Telefon: +421 905 030 096 | E-mail: info@jedalne.sk

DO POZORNOSTI: ODBORNÁ DISKUSIA K OBEDOM ZADARMO NAŽIVO

Mgr. Oľga Koklesová, prezidentka AŠKOS

Po úspechu v Banskej Štiavnici prináša Prvá asociácie školského stravovania (AŠKOS) odborný seminár Školské stravovanie dnes a zajtra do každého krajského mesta.

Odborný seminár

Internetový portál Jedalne.sk je generálnym partnerom podujatia a o organizačne a technicky zabezpečuje odborné semináre Školské stravovanie dnes a zajtra, riadenú odbornú diskusiu k aplikácii zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR v súvislosti s "obedmi zadarmo" za účasti expertov pre oblasť školského stravovania a hostí Prvej asociácie školského stravovania (AŠKOS).

Garanciou kvality diskusie je odborný garant Prvej asociácie školského stravovania, Ing. Silvia Tokárová, ktorá bude viesť a koordinovať odbornú diskusiu. Spolu s významnými hosťami zodpovedia po každom tématickom bloku odpovede účastníkov seminára. 

Prehľad termínov odborných seminárov nájdete tu:

termíny konfernce

Cestovné výdavky súvisiace s výkonom práce (vrátane náhrad za cestové a stravné) hradí vysielajúca organizácia podľa zákona č. 288/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. Účastnícky poplatok vo výške 20€ hradí vysielajúca organizácia. Prihlasovanie je umožnené do naplnenia kapacity sály.

Členovia Prvej asociácie školského stravovania (AŠKOS) majú vstup zdarma. Prihlášku člena AŠKOS na odborné semináre obdržal každý člen do emailu, ktorý uviedol pri registrácii. Stiahnuť si ju členovia AŠKOS môžu aj na webovej stránke AŠKOS.

Chcete sa tiež stať členom Prvej asociácie školského stravovania? Môžete tak urobiť tu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ODBORNÉ SEMINÁRE - Pozvánka a prihláška na stiahnutie:

Košice    4.2.2018 prihláška pozvánka
Prešov    5.2.2019 prihláška pozvánka
Trnava    6.2.2019 prihláška pozvánka
Trenčín   7.2.2019 prihláška pozvánka
Žilina     12.2.2019 prihláška pozvánka
Nitra      13.2.2019 prihláška pozvánka
Bratislava  14.2.2019 prihláška pozvánka
Banká Bystrica  15.2.2019 prihláška pozvánka

 

 

3061   |   29.1.2019