+421 905 030 096 info@jedalne.sk
INFORMAČNÝ PORTÁL O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ

POĎAKOVANIE VŠETKÝM ZAMESTNANCOM ŠKOLSKÝCH JEDÁLNÍ

402 27.6.2019

Pri príležitosti ukončenia školského roku 2018/2019 chceme vyzdvihnúť obetavú, svedomitú a zodpovednú prácu všetkých zamestnancov školského stravovania.

Holiday obrázok zo stránky pixaby.com

 

ĎAKUJEME za vynikajúcu starostlivosť, chutné jedlá a úprimnú snahu naučiť deti zdravým stravovacím návykom.

 

Jedalne.sk spolu s vami prežívali všetky turbulencie tohto školského roku. Uvedomujeme si, že práca je čoraz náročnejšia a požiadavky na vás sú stále vyššie. Vážime si, že vďaka Vám máme v našich školských jedálniach spokojných a vďačných stravníkov.

 

Prichádza čas prázdnin a dovoleniek a vy si viac ako kedykoľvek predtým zaslúžite oddych od povinností a strastí budúceho školského roku. Prajeme Vám slnečné leto, veľa krásnych zážitkov, pokoja a žiadne letné starosti. Načerpajte mnoho energie a dostatok sily do ďalšej práce.

 

Cez leto pripravujeme veľký upgrade stránky Jedalne.sk a po prázdninách Vás v mnohom prekvapíme. Čaká nás spoločný náročný školský rok a my už teraz vieme ako Vám pomôžeme! 

 

Ď A K U J E M E  V Á M  A  P R A J E M E  V Š E T K Ý M  N E Z A B U D N U T E Ľ N É  L E T O !!

Naši partneri