Telefon: +421 918 660 200 | E-mail: info@jedalne.sk

DISKUSIA K NÁVRHU OBEDOV PRE DETI ZDARMA

AŠKOS

Na utorkovej tlačovej besede Smer-SD Róbert Fico uviedol informáciu o sociálnych opatreniach vo vzťahu k stravovaniu detí v školských jedálňach a navrhol obedy pre deti zadarmo.

Logo DISKUSIA Jedalne.sk

Deti, ktoré sú v poslednom ročníku materských škôl a na prvom a druhom stupni základných škôl, by mali mať od začiatku budúceho roka obedy zadarmo. Ako uviedol pán Fico, poplatok za obed pre jedno dieťa dosahuje zhruba 1,2 eura na deň a ročne by bola výška sumy na stravovanie, ktorú by dotoval štát približne 106 mil. EUR ročne. Takéto sociálne opatrenie významnou mierou pomôže rodinám s viacerými deťmi a najmä rodinám so sociálnou odkázanosťou.

I AŠKOS víta návrh opatrenia, ktoré môže predstavovať cestu, ako zabezpečiť väčšine detí a žiakov navštevujúcich školy pestrú a vyváženú stravu so správnym pitným režimom.

Návrh opatrenia však môže predstavovať aj prekážky v realizácii predstaveného návrhu, na ktoré chceme a musíme politikov upozorniť.

V súčasnosti sa školské stravovanie borí s viacerými nedostatkami v oblasti personálneho zabezpečenia školského stravovania ale aj v zabezpečení plynulej prevádzky:

  • nedostatok pracovných síl a to nie iba vo väčších mestách ale už aj v obciach
  • nedostatočná finančná motivácia zamestnancov v školskom stravovaní a slabé mzdové ohodnotenie
  • nedostatočné financovanie prevádzkových nákladov školských jedální, nedostatok čistiacich prostriedkov, pracovných a ochranných prostriedkov
  • chýbajúca a zastaraná technológia, vybavenie a nedostatočné technické riešenie stravovacích prevádzok
  • v určitých lokalitách (napr. Bratislava a okolie, Košice a okolie, atď.) preplnené kapacity školských jedální, napr. v Stupave, Most pri Bratislave hrozí viaczmenná prevádzka aj v školskej jedálni
  • návrh môže predstavovať aj hrozbu zvýšenia biologicky rozložiteľného odpadu, ktorého producentmi sú aj školské jedálne – deti často nekonzumujú polievky a tak sa odpad zvyšuje a školské jedálne platia zvýšené náklady na odvoz odpadu
  • bude nevyhnutné prijať viaceré opatrenia aj vo vzťahu k stanoveniu finančných limitov nákladov potravín na nákup a výrobu jedného jedla (bude jedlo stáť jednotne 1,20€ a čo bude s doplnkovým stravovaním pre deti v materských školách?)

Z toho dôvodu oslovujeme všetkých zamestnancov školských jedální, aby ste v diskusii uviedli svoje názory ale najmä námety, ako si viete predstaviť realizáciu obedov zdarma.

Na Vaše názory sa tešíme a chceme ich prezentovať aj rezortu školstva aj pánovi premiérovi Pellegrinimu.

1912   |   8.6.2018
diskusia k článku

Obedy zadarmo

gaba  |   11.7.2018
Prečo obedy zadarmo pre predškolákov, I.a II.stupeň? Nie je to diskriminácia voči ostatným škôlkarom a žiakom stredných a vysokých škôl? Už teraz rodičia neodhlásia dieťa keď je choré, nieto ešte keď to nebudú musieť platiť! Naozaj chceme takéto plytvanie potravinami! Tieto ,,hurá,, projekty sú dobrý predvolebný ťah, ale inak je to úplny nezmysel. Školské kuchyne sú nedostatočné vybavené, personál úboho zaplatený. Keď odíde generácia 50 ročných do dôchodku, tak nebude mať kto variť!! Počty zamestnancov ŠJ vydané MŠVVaŠ sú len doporučené a nie záväzné, tým pádom to zriadovateľ vôbec neberie na vedomie. Nad tým by sa mala vláda zamyslieť, zmeniť a dofinancovať. Od zriaďovateľa ledva dostaneme financie podľa keoficientu a ani cent naviac. Na vybavenia alebo rekonštrukciu kuchyne nám nedajú nič. Vraj rozpočet obce nepustí. Je toho strašne veľa čo nefunguje v školskom stravovaní, Vedúce majú toľko povinností, že sa to už pomaly nedá v pracovnom čase zvládať. A toto by bola daľšia, ktorá by bola na naších pleciach. Viem že sú rodiny ktorým by to veľmi pomohlo. Nech zvýšia rodinné prídavky na rozumnú sumu a nie o smiešnych pár centov. Ceny máme porovnateľné (ak nie vyššie) s krajinami západnej Európy ale všetko ostatné vrátane platov a príspevkov od štátu je smiešne.
Zareagovat na komentář >

obedy pre všetkých

veduca99  |   13.6.2018
Ak bude vláda chcieť aby sme stravovali všetkých žiakov školy zadarmo bez systémových opatrení, nebude mať kto variť, tí ktorí majú rozum využijú ponuku trhu práce a zamestnajú sa mimo obor a nebudú drieť za minimálnu plácu. Podľa údajov v štatistických ročenkách bolo v šk. roku 406 790 žiakov v štátnych základných školách a z nich bolo prihlásených na stravovanie 280 815, čo je 69%. Odrazu bez legislatívnych zmien máme odstravovať 100% žiakov ZŠ. Terajší zamestnanci ŠJ zvýšia svoju produktivitu o 30% za súčasných podmienok? S tabuľkovými platmi výrazne pod minimálnu mzdu, s nedostatočným personálnym obsadením prevádzok, pretože už roky máme ,,odporúčané,, počty zamestnancov, zo zastaraným vybavením, nedostatočnou kapacitou elektrických rozvodov.......? Viaceré zariadenia majú RÚVZ obmedzené počty stravníkov, tí budú ako postupovať? Ako sa zmení nariadenie vlády, ktorým sa určuje rozpis finančných prostriedkov pre originálne kompetencie, keď doteraz rozdeľovali balík peňazí, s tým že sa počítalo že všetky deti nechodia na obed, ako sa to teraz zmení, pridajú nám o 30% viac? Pre rokmi nám ,,upravili ,, koeficient na potenciálneho stravníka z 2 na 1,8, čím nám okresali financie. Zúčtovanie dotácie bude robiť kto, už teraz máme prácu navyše s deťmi v hmotnej núdzi, neviem si predstaviť kontrolovať dochádzku celej školy. Ak by všetko fungovalo ako má určite budeme radi, keď sa všetky deti budú stravovať, bohužiaľ zatiaľ bolo povedané len A, to B chýba a určite sa nebudú do ŠJ hrnúť záujemci o prácu, už teraz je veľký problém nájsť kvalifikovanú pracovnú silu. Sociálne opatrenia sú určite potrebné, ale mali by byť adresné a hlavne ich výkon by nemal zaťažovať.
Zareagovat na komentář >

stravovanie

externá metodička  |   11.6.2018
Nemyslím si, že je to až taký nezmysel, má to svoje za a aj proti. . Nie všetko je Bratislava. Sú aj iné okresy, kde naozaj by deti chodili na stravu, ale nemôžu si to dovoliť a ešte tam kde je viac detí. Áno, BA - nezamestnanosť veľmi malá. Nemôžeme sa porovnávať to je ,,štát v štáte,,. Určite nastanú problémy, nakoľko nie sú jedálne vybavené slušných veľkok.. zariadením, nehovoriac o pracovnej sile a mzde. A čo sa týka sumy- 1,20 na stravníka to je predsa strop. Ak strava bude drahšia ako 1,20 tak si stravník predsa doplatí. Štát prispeje a nech z časti prispeje aj sám rodič. Veď to bude zanedbateľná časť pre rodiča. Existujú finančné pásma, ktoré by bolo treba už upraviť ministerstvom školstva. Myslím si, že už by mala každá jedáleň byť aspoň v štvrtom až v piatom finančnom pásme, lebo sa nepodarí naplniť spotrebný kôš. Finančné pásma sa od r. 2011 nemenili, Ale za to, potraviny stúpli posledné 2 roky veľmi.myslím si, že pomôžeme zastravovať deti, ktoré doma neraňajkujú ba dokonca nemajú počas dňa ani jedno teplé jedlo. Doposiaľ vznikla tyv hmotná núdza a musíme to akceptovať a už je to dosť dlho. Prečo nie aj pre ostatné deti? Sú ľudia, ktorí sa tešia, ba dokonca sa aj nezamestnaných môže niekoľko zamestnať ako prac. sila v jedálni. V BA tonechcú robiť za také platy , ale v iných mestách, obciach sú rady, že budú môcť pracovať.
Zareagovat na komentář >

stravovanie

gaba  |   11.6.2018
Veľmi sa mýlite, že inde budú radi že sa zamestnajú v ŠJ. Vypadla mi kuchárka a hlľadali sme na zastupovanie. Sme ďaleko od Bratislavy a čuduj sa svete, na naše výzvy v rozhlase okolitých obcí zareagoval NIKTO! Nezostávalo mi nič iné len 3 týždne pred vianocami variť pre 170 stravníkov a samozrejme robiť aj svoju robotu. Ako a kedy? To nikoho netrápilo, hlavne že to bolo.
Zareagovat na komentář >

celodenná prevádzka

ŠJ Anna  |   11.6.2018
Naša škola je Spojená škola internátna ,skladá sa zo špeciálna ZŠ,praktická škola,odborné učilište.Verím,že stravovanie zadarmo by bolo prospešné, ale ak by sa tak stalo špeciálna ZŠ je od ŠJ vzdialená 15 km. Máme tam výdajnú ŠJ .Čiže varí sa na učilišti a vyváža sa do ZŠ. Keďže sme špeciálne školstvo máme žiakov čo postávajú po chodbe keď sa vydáva strava pre hmotnú núdzu , lebo sú hladní a rodičia rómskych detí samozrejme celú sumu nezaplatia.Na celodennú prevádzku mám dve kuchárky, ktorým sa hromadí nadčas a nemôžu ho vyčerpať,lebo ak áno všetko má zastupovať vedúca ŠJ. Je to približne 500 hod na jednu kuchárku za školský rok. Ak potrebujeme ja ved.ŠJ , alebo kuchárka voľno pracujú dve sily na deň na celodennú prevádzku.Ak treba auto na služobnú cestu nemá kto odviezť stravu do špec.ZŠ tak sa povie nech bude hotovo o 7.30 alebo o 9 00.Kapacita kuchyne by vystačila. No problém je v tom , že sa v ŠZŠ hľadali priestory na jedáleň , zasa to niekto zamietol , V ŠZŠ niesu priestory. Všetky priestory ktoré potrebujú pedag. zamestnanci pre svoju prácu s deťmi sa našli. Na jedáleň nie. Preto sa vyváža suchá strava desiatové balíčky,čo je v rozpore,lebo štát platí HN za obedy a s tým sa nikto nezaoberá A to sme splnili všetky hygienické požiadavky na výdaj stravy. Stravu v ŠZŠ samozrejme vydáva ved.ŠJ. Stredná škola má štipendium ktoré si aj tak zoberie rodič a študent nemá čo jesť.Detské prídavky to isté.Niektorý žiaci strednej školy z trošku lepšej rodiny si kúpia na desiatu 10 ks.biele pečivo a energetický nápoj ,alebo najlacnejšiu sladkú malinovku.Keď sú hladný a náhodou majú 0.02 euro ,tak prídu na školské mlieko . Podľa mňa by sa mali na odborných školách zrušiť štipendia a taktiež obedy zadarmo.Mojím snom je ,aby sme pre ŠZŠ vyvážali varené obedy všetkým deťom zadarmo. Ani jedno dieťa nemôže zato z akej je rodiny. Na to potrebujeme auto a pracovnú silu, ktorá by mala na starosti ŠZŠ od varenia až po výdaj stravy a z jednej triedy urobiť jedáleň.Čiže peniaze a peniaze .Ak kapacity kuchýň nebudú stačiť, pre zamestnancov nech varia reštaurácie podľa chuti, aspoň nebudú musieť konzumovať zdravé jedlá ktoré odmietajú.
Zareagovat na komentář >

obedy pre deti

mária 62  |   11.6.2018
Mne sa táto myšlienka páči, lebo sú aj rodičia, ktorí nemajú nárok na podporu v hmotnej núdzi a predsa si nemôžu dovoliť zaplatiť obedy, a preto by som uvítala konštruktívnu debatu, ako by sa to vyriešilo. V prvom rade musíme oddeliť vekové skupiny v ZŠ , kedže bude rovnaká stravná jednotka, navrhujem finančné prostriedky , ktoré sa zvýšia pri mladšej vekovej skupine využiť na doplnok za jedlom a to len ovocie, zelenina a mlieko a mliečne výrobky. Ďalší krok usmerniť vedenie škôl, aby rozvrh hodín a prestávky boli urobené tak, aby sa stihli naobedovať všetci žiaci. Ďalej preniesť zodpovednosť na rodičov, aby vyhlasovali detí ak nie sú v škole, lebo dieťa má nárok na obed, len keď je na vyučovacom procese. Nájsť spôsob ako zaviazať mestá a obce, aby investovali do zariadení školského stravovania, príkladom môže byť mesto Prešov, ktoré každý rok poukáže finančné prostriedky na dovybavenie gastro techniky pre školské jedálne.
Zareagovat na komentář >

obedy zadarmo

veronika  |   11.6.2018
Súhlasim s diskutujúcimi niekto to musí zaplatiť. v prvom rade je potrebné vybaviť školské jedálne materiálne, personálne a dať kuchárkam adekvátne platy a potom robiť populistické opatrenia. Dnes si jedlo nikto neváži je veľa odpadu a čo potom keď to bude zadarmo? Kto bude zisťovať koľko žiakov ráno chýba? To sú nepremyslené a nedomyslené opatrenia.
Zareagovat na komentář >

Obedy zadarmo

Maca  |   11.6.2018
Súhlasím, že ide o populistické opatrenie. Ja osobne si neviem predstaviť ako by to malo fungovať. Peniaze dostaneme zálohovo a potom sa budú vyúčtovávať, alebo sa deti odstravujú a potom dostaneme peniaze. V takomto prípade neviem ako sa budú uhrádzať faktúry. Myslím si, že už teraz si deti stravu nevážia, Ak ju budú mať ,,zadarmo,, už vôbec si ju nebudú vážiť. Samozrejme, ak nebudú rodičia platiť stravu, detičky sa hromadne nahlásia na obedy. Na čom a kto im ich bude variť? Ženy dostávajú za svoju prácu smiešne vreckové a narobia sa teda riadne. Stále sa rokuje o tom ako sú podhodnotení pedagógovia, rozpráva sa o školstve. Zjavne do tejto kategórie patria jedálne len v prípade štrajku. Chcú rozdávať peniaze na zaplatenie obedov.... nemali by sa najskôr tie jedálne vybudovať? Nemyslím si, že treba takto celoplošne zaplatiť stravu bohatým či chudobnejším, skôr si myslím, že by sa mali začať individuálne posudzovať prípady, ktoré nemajú nárok na hmotnú núdzu. V našej jedálni sa stravuje 79% detí zo školy. Prípady hmotnej núdze nemáme. Mali sme tu však prípad rodiny, ktorá nespĺňala nárok na hmotnú núdzu, ale mali problém so zaplatením stravy. Riaditeľka školy spolu so starostom prípad posúdili individuálne a obec deťom stravu zaplatila . Príde mi to ako ďalšia komplikácia pre nás vedúce. Možno by mali uvažovať inak. Nech zvýšia rodinné prídavky na deti počas povinnej školskej dochádzky a nezaťažujú vedúce ďalšou super novinkou, ktorá má pomôcť nemenovanej strane s popularitou. Ak sú peniaze na takéto rozdávanie, mali by ich dostať ženy, ktoré v jedálni pracujú, pretože len veľmi málo ľudí ocení ich prácu. Pri vydávaní stravy si skôr užijú nemiestne poznámky ako srdečné ďakujem a pritom majú mnohí pocit, že nič nerobia, majú viac voľna. A to je hlboký omyl.
Zareagovat na komentář >

obedy pre deti zadarmo

vedúca ŠJ 16  |   11.6.2018

Nezmyselný a nepremyslený nápad podobný vlakom zadarmo. Nič nie je zadarmo, vždy to musí niekto zaplatiť. Jednotná cena za jedlo - mohla byť v čase, keď boli jednotné ceny potravín, vo väčšom meste nebude cena postačovať, v menšom meste alebo v obci nebudú vedieť, čo ešte dať na tanier. Už teraz sa vedúce boria s problémom preukazovania stravy pre deti v hmotnej núdzi. Načo budeme preplácať obed dieťaťu dobre situovaných rodičov, načo budeme preplácať stravu niekomu, kto o to nemá záujem, na obed nepríde a všetko skončí v odpade, za ktorý jedálne platia nemalé peniaze. Kde zoberú ŠJ pracovníkov do kuchyne ? Aj keď sa upraví platová tabuľka ( čo by už bol najvyšší čas nie 5 minút po dvanástej, ale hodinu po dvanástej ), ak aj bude začínať na minimálnej mzde, o koľko si pracovníčky prilepšia ? Problémov okolo tohto populistického návrhu strašne veľa, určite neprediskutovali so žiadnou vedúcou. Ak sa ekonomike tak dobre darí, podľa ľudí poriadne zaplatiť.

Zareagovat na komentář >

Strava zadarmo

Vedúca ŠJ  |   8.6.2018
Veľmi dobrý nápad mať stravu pre deti zadarmo, nakoľko slovenské deti budú motivované rodičmi jesť zdravo a ušetrí sa tým v zdravotníctve - nakoľko budeme zdravý národ. Ale k tomu nestačí 106 mil. EUR, lebo k tomu treba prirátať: 1. náklady na prerobenie školských jedálni 2. náklady na prerobenie kuchýň 3. náklady na technológie 4.náklady na inventár 5. náklady na energie 6. náklady na mzdy (také mzdy, aby aj niekto mal záujem v školskej jedálni pracovať) 7. Dať aj prísne pravidlá: aby sa naozaj deti stravovali a aby nevznikol ešte väčší problém plytvaním potravinami. Zabezpečiť čas, kedy budú deti chodiť na obed (nakoľko sa celá škola neodstravuje za 30 min.) Ak toto všetko zabezpečia tak nám budú všetky krajiny závidieť.
Zareagovat na komentář >

Strava zadarmo

Vedúca ŠJ  |   8.6.2018
Veľmi dobrý nápad mať stravu pre deti zadarmo, nakoľko slovenské deti budú motivované rodičmi jesť zdravo a ušetrí sa tým v zdravotníctve - nakoľko budeme zdravý národ. Ale k tomu nestačí 106 mil. EUR, lebo k tomu treba prirátať: 1. náklady na prerobenie školských jedálni 2. náklady na prerobenie kuchýň 3. náklady na technológie 3.náklady na inventár 4. náklady na energie 5. náklady na mzdy (také mzdy, aby aj niekto mal záujem v školskej jedálni pracovať) 6. Dať aj prísne pravidlá: aby sa naozaj deti stravovali a aby nevznikol ešte väčší problém plytvaním potravinami. Zabezpečiť čas kedy budú deti chodiť na obed (nakoľko sa celá škola neodstravuje za 30 min.) Ak toto všetko zabezpečia tak nám budú všetky krajiny závidieť.
Zareagovat na komentář >

obedy zadarmo????

veduca99  |   8.6.2018
Obedy zadarmo??? Nič nie je zadarmo a bohužiaľ aj keď to vyzerá že idem proti sebe a proti školskému stravovaniu nesúhlasím s týmto návrhom. Už teraz sa stravuje 75% žiakov a ak by sa stravovali všetci potrebujem kuchárku na plný úväzok. Kde je vziať?? Zaujíma niekoho ako zabezpečíme tento bombastický návrh po stránke bezpečnostnej, správnej výrobnej praxe a časovej? Neviem si predstaviť výdaj obedov zo všetkými žiakmi. Metodické pokyny určujú kedy a aké majú byť prestávky, ale už teraz žiaci nemajú dostatok času na obed, doslova to do seba nahádžu, polievku nejedia a utekajú na autobus nenajedení. Odkiaľ budú financie na prevádzku, keď teraz sa na jedálne dopláca a zriaďovatelia určite budú šťastím bez seba, že treba ďalšie peniaze. Týmto balíčkom nám ukázali ako si vážia prácu zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme. Kto obháji ich záujmy a kedy konečne budú mať tabuľku odmeňovania začínajúcu minimálnou mzdou a vyššie platové triedy budú v súlade zo Zákonníkom práce? Sú nás desaťtisíce, ale treba podporiť tých ktorí to nepotrebujú, veď ak by zamestnanec dostal spravodlivú plácu nemá problém obedy deťom zakúpiť. Našej ekonomike sa vraj darí, asi áno lebo zamestnanci utekajú na lepšie platené miesta. Akosi zabudli na to, že tie obedy treba aj uvariť aj vydať a poumývať riad. Kto to bude robiť????
Zareagovat na komentář >

Návrh obedov zadarmo

Vedúca ŠJ Mládežnícka  |   8.6.2018
Ja by som navrhovala, aby rodičom preplatili po školskom roku (júl - august) 500 € za jedno dieťa, ktoré zdokladuje, že sa stravovalo v školskej jedálni. (bolo by to podmienené, že keď bolo v škole stravu odoberalo a ak bolo v škole a stravu malo odhlásenú - nemá nárok na preplatenie stravy.
Zareagovat na komentář >

Obedy zadarmo

vedúca ŠJ  |   8.6.2018

Podľa mňa treba vyčísliť najprv náklady, koľko bude stáť prerobenie školských jedálni, aby sa mohlo odstravovať 100% žiakov, ktorí navštevujú školu. Nie len, že chýba technológia, ale ani podmienky nie sú na to, aby sa technológia dokúpila (výmena káblov - staré elektrické vedenie nezvláda pridať ďalšie elektrické spotrebiče) Samozrejme budú zvýšené náklady za energie, technológie, inventár, nábytok, odpad, mzdy... atď. Tiež som nerozumela. že bude preplácať 1,20 € za obed ..... sú finančné pásma, vekové kategórie + réžia. Kedy budú posielať peniaze - mesiac vopred??? Za čo pošlu peniaze - len za stravu, alebo aj réžiu? Podľa mňa na to nebude stačiť 106 mil. EUR ročne - možno až po tom, čo zabezbečí školské jedálne, aby mohli variť také množstvo - lebo každý bude chcieť stravu zadarmo aj keď ju neodobere a skončí v odpade - ktorý sa bude musieť zaplatiť.

Zareagovat na komentář >

Obedy zadarmo

vedúca ŠJ  |   8.6.2018

Podľa mňa treba vyčísliť najprv náklady, koľko bude stáť prerobenie školských jedálni, aby sa mohlo odstravovať 100% žiakov, ktorí navštevujú školu. Nie len, že chýba technológia, ale ani podmienky nie sú na to, aby sa technológia dokúpila (výmena káblov - staré elektrické vedenie nezvláda pridať ďalšie elektrické spotrebiče) Samozrejme budú zvýšené náklady za energie, technológie, inventár, nábytok, odpad, mzdy... atď. Tiež som nerozumela. že bude preplácať 1,20 € za obed ..... sú finančné pásma, vekové kategórie + réžia. Kedy budú posielať peniaze - mesiac vopred??? Za čo pošlu peniaze - len za stravu, alebo aj réžiu? Podľa mňa na to nebude stačiť 106 mil. EUR ročne - možno až po tom, čo zabezbečí školské jedálne, aby mohli variť také množstvo - lebo každý bude chcieť stravu zadarmo aj keď ju neodobere a skončí v odpade - ktorý sa bude musieť zaplatiť.

Zareagovat na komentář >

stravovanie

zuzana  |   8.6.2018
Ako a v akom časovom predstihu budú poukazované peniaze na účet ŠJ/teraz sa hradí mesiac vopred. Ako a kto bude odhlasovať dieťa zo stravovania Zákon školský/ iba má nárok počas šk.vyučovania- tak nebude mať nikto záujem, už nám dali na krk sociálku a my to robíme bez fin. ohodnotenia a teraz ako?Rodičia majú spoluúčasť na dofinancovaní réžijných nákladov/ u nás 2€ mesačne/je to z dôvodu nízkeho koeficientu na stravníka. Chcem upozorniť na vážny problém, a to my všetci zainteresovaní poznáme že o nás sa nikto nezaujíma či už sú to pracovné podmienky, ohodnotenie práce. Teraz si rodičia priplácajú na režijné výdavky a to je koeficient prepočítaný na potencionálneho stravníka. Ak bude 100 % stravníkov- bude sa neskutočne plytvať potravinami. Už teraz deti v hmotnej núdzi ohŕňajú nos nad stravou a nie všetci sa stravujú v ŠJ , aj keď môžu. Nevážia si nič, pretože všetko dostanú zadarmo. Ideme veľmi zlým smerom- nič čo sa dá zadarmo nie je dobré. Budú diskriminované deti do 5 rokov/jasle,škôlky, mladí v SŠ a VŠ/. Pýtam sa, ideme cestou ďalšej diskriminácie? Áno, ľudia namiesto slušnej mzdy/ a to pri práci v ŠJ / dostávajú žobračenky! Situácia je veľmi zlá. Doteraz sa nenašli peniaze na mzdy nepedagog.. pracovníkov a teraz sa idú bezmyšlienkovite rozhadzovať milióny. Myslí sa len na pedagógov, zdravotníkov a o nás nezakopne ani pes.Asi ďalším krokom vlády bude sprivatizovať jedálne samozrejme svojim favoritom- vedúca to nebude môcť dostať a peniaze bud tiecť....
Zareagovat na komentář >
Pridať komentár k článku