+421 905 030 096 info@jedalne.sk
INFORMAČNÝ PORTÁL O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ

Dlhoočakávaná revízia Materiálno-spotrebných noriem pre školské stravovanie je na svete.

Uvidíme v praxi, čo nám priniesla.


Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo podľa § 140 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie (revízia 2021), Register 2021 a Metodika k MSN 2021 s účinnosťou od 01. 09. 2021.

Revidované MSN sú zverejnené na webu ministerstva školstva:  https://www.minedu.sk/materialno-spotrebne-normy-a-receptury-pre-skolske-stravovanie-revizia-2021-s-ucinnostou-od-1-9-2021/

Ďakujeme za priazeň, sme tu vďaka vám

296 2.7.2021

Je tu záver školského roka. Opäť máme za sebou mnoho splnených úloh, náročné výzvy, dni plné snaženia a usilovnej práce. S veľkým očakávaním obraciame list v kalendári, ...

love-romance-perforated-paper-heart

... kde nás víta júl a po ňom august, mesiace letných prázdnin, dovoleniek a oddychu.

Všetkým zamestnancom zariadení školského stravovania

V mene celej redakcie vám chceme vyjadriť svoju úctu a vďaku za vynaloženú prácu, ktorá je náročná, pohlcuje celého človeka, berie veľa energie, ale aj pozitívne nabíja a teší…

Jedálne.sk spolu s vami prežívali všetky turbulencie tohto mimoriadneho COVIDového školského roka. Vaša práca bola o to náročnejšia, že hygienické požiadavky boli omnoho vyššie. Vážime si Vašu prácu a ďakujeme za všetkých spokojných stravníkov.

Vážení naši čitatelia,

nesmierne si ceníme Váš záujem a podporu, ďakujeme za otázky a diskusné príspevky. Bez VÁS by naša stránka nebola tým, čím je. Aj vďaka vám píšeme o tom, čo sa vás týka. Ďakujeme teda za priazeň a veríme, že nám zostanete naďalej verní.

Tešíme sa na ďalší školský rok s vami a už dnes vám môžeme sľúbiť, že to bude opäť parádna jazda 🙂. Čakajú nás nové témy, nové výzvy - zrušenie obedov zadarmo, nové receptúry a snáď aj sľubované nové finančné pásma.


Príjemné prežitie dovolenkového času s tými, ktorí sú vám blízki… a my s vami samozrejme zostaneme aj cez prázdniny 🙂.

 

Zdroj obrázku: <a href='https://www.freepik.com/photos/heart'>Heart photo created by rawpixel.com - www.freepik.com</a>

Naši partneri