Telefon: +421 905 030 096 | E-mail: info@jedalne.sk

AKTUALITY: BEZPLATNÉ ODBORNÉ SEMINÁRE PRE METODIKOV A VEDÚCICH ZAMESTNANCOV ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA

Názov: Materiálno - spotrebné normy pre školské stravovanie 2018 a zmeny stravovacích návykov detí a žiakov v školách.

IMG_20180222_101646_HDR

Na október 2018 je naplánovaný prvý ročník Odborných seminárov, ktorý organizuje sekcia potravinárstva a obchodu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Seminár je pripravený v spolupráci s príslušnými Okresnými úradmi. Účasť je bezplatná.

TÉMY ODBORNÝCH PREDNÁŠOK:
Metodika k Materiálno-spotrebným normám pre školské stravovanie (revízia 2018) -  kvalita potravín z regiónov pre školské stravovanie / Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Národný potravinový katalóg  - obstarávanie potravín pre zdravú výživu v podmienkach nového zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Program na podporu spotreby ovocia, zeleniny a mlieka v školských zariadeniach / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Metrológia v školskom stravovaní v zmysle zákona č. 157/2018 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov / Slovenská legálna metrológia, n.o.

Pripravená je aj záverečná diskusia pre všetkých účastníkov.

HARMONOGRAM TERMÍNOV:
Termín: 3. október 2018 (streda)
Miesto: Okresný úrad Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica (Kongresová sála)

Prešovský kraj: 4. október 2018 (štvrtok)
Miesto: Okresný úrad, Námestie mieru č. 3, Prešov

Košický kraj: 5. október 2018 (piatok)
Miesto: Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, 040 11 Košice (Veľká zasadačka)

Žilinský kraj: 8. október 2018 (pondelok)
Miesto: Mestský úrad Žilina, Nám. Obetí komunizmu 1, Žilina

Trenčiansky kraj: 9. október 2018 (utorok)
Miesto: Športové gymnázium, Staničná 6, Trenčín

Trnavský kraj: 10. október 2018 (streda)
Miesto: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava

Bratislavský kraj: 11. október 2018 (štvrtok)
Miesto: Spojená škola internátna, Svrčia 6, Bratislava (Spoločenská miestnosť)

Nitriansky kraj: 12. október 2018 (piatok)
Miesto: Mestský úrad Nitra, Štefánikova tr. 60, Nitra (Veľká zasadačka 1. Poschodie)

Kompletné informácie, pozvánky aj prihlášky na seminár obdržali všetky zariadenia školského stravovania od svojich krajských metodičiek, ktoré koordinujú registráciu.

1803   |   1.10.2018
diskusia k článku

Nikto zatiaľ článok nekomentoval. Buďte prvý!

Pridať komentár k článku