Telefon: +421 918 660 200 | E-mail: info@jedalne.sk

AKÁ BUDE BUDÚCNOSŤ ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA

Mgr. Oľga Koklesová

Prvá asociácia školského stravovania  a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky budú spolupracovať.

MŠVVaŠ AŠKOS 30.1.2018

Na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,  v útorok 30. 01. 2018 o 10.00 hod., prebehlo prvé stretnutie s Prvou asociáciou školského stravovania (AŠKOS) za prítomnosti Ing. Mariana Galana, Generálneho riaditeľa Sekcie regionálneho školstva MŠVVaŠ SR, Mgr. Ingrid Kováčovej, riaditeľky Odboru základných škôl MŠVVaŠ SR, Ing. Silvie Tokárovej, odbor základných škôl / sekcia regionálneho školstva MŠVVaŠ SR, Mgr. Oľgy Nádaskej, predsedníčky CSŠS (Celoslovenská sekcia školského stravovania) a Mgr. Oľgy Koklesovej, prezidentky AŠKOS (Prvá asociácia školského stravovania).

Po predstavení I. Asociácie školského stravovania (AŠKOŠ) a prezentovaní jej cieľov a zámerov sa všetci účastníci otvorili vzájomnej spolupráci. Bola vysoko vyzdvihnutá úroveň a kvalita školského stravovania na Slovensku a práca zamestnancov v školskom stravovaní.

Medzi aktuálne témy patrilo vzdelávanie zamestnancov ŠS v rámci aplikácie Národného katalógu potravín pre školské stravovanie, ale hovorilo sa aj o generačnej výmene, nedostatku pracovnej sily, najmä vo väčších mestách a potrebe motivácie zamestnancov. V tejto súvislosti sa pozornosť obrátila aj k potrebnej zmene normatívu odporúčaných výkonov prevádzkových zamestnancov. Riešením by mohlo byť stanovenie minimálneho počtu, čím by sa určila spodná hranica počtu zamestnancov, pod ktorú by zamestnávateľ nemohol ísť. Pristavili sa aj pri aktualizácii Materiálno-spotrebných noriem a receptúr.

MŠVV a Š, CSŠS a AŠKOS svojím prístupom preukázalo skutočný záujem o zamestnancov a samotné školské stravovanie.

Budúcnosť školského stravovania je však v rukách každého jedného z nás.

864   |   31.1.2018
diskusia k článku

Budúcnosť školského stravovania

elha  |   2.2.2018
Na uvedenom stretnutí oceňujem okruhy otázok, ktorými sa zúčastnení zaoberali, ako je vzdelávanie zamestnancov ŠS, generačná výmena , s ktorou úzko súvisí nedostatok kvalifikovaných pracovných síl v školskom stravovaní. Nemenej dôležitou otázkou ostáva potreba motivácie zamestnancov, ktorá priamo súvisí s finančným ohodnotením. Uvítala by som, keby ste nám priblížili konkrétnejšie závery z tohto stretnutia. Je to nesmierne dôležitý pálčivý okruh tém, ktoré je nutné riešiť v čo najkratšom čase, lebo hrozí, že v školskom stravovaní v priebehu niekoľkých rokov bude klesať kvalita stravovania a tým aj záujem o tento druh stravovania, ktorý môže nahradiť tradičnú dostupnosť žiakov výmenou za fast foodovú stravu. Nie každá krajina sa môže pýšiť tak kvalitným, premysleným a prepracovaným školským stravovaním ako máme tu na Slovensku. Vážme si to a udržme si ho čo najdlhšie,!
Zareagovat na komentář >
Pridať komentár k článku