ZMENIA OBEDY ZADARMO ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE?

DSC_0105

ZMENIA OBEDY ZADARMO ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE?

2664
02 sep 2019

Podarilo sa zariadeniam školského stravovania pripraviť na aplikáciu dotácií? Vedia stravníci a hlavne ich rodičia čo môžu očakávať? Prihlásilo sa na stravu omnoho viac detí?

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Martina Lubyová mala včera v hlavných správach slávnostný príhovor k začiatku nového školského roku. Všetci si uvedomujeme dôležitosť a zodpovednosť za vzdelávanie našich detí. Avšak jedna z najväčších výziev, ktorá stojí v centre pozornosti práve teraz je dotácia na školské obedy.

 

HN Slovensko prinieslo včera vyjadrenie MŠVVaŠ :

Príspevok na obedy vnímame pozitívne, je to integračné opatrenie.“ hovorí ministerka.

Dotáciu poskytuje MPSVaR SR, naďalej však zostáva v platnosti školská legislatíva.

"Podľa školského zákona totiž podmienky platby v školskej jedálni a výšku príspevku za režijné náklady určuje zriaďovateľ, teda obec alebo samosprávny kraj, a to všeobecne záväzným nariadením," uviedol rezort školstva. Ak zriaďovateľ zariadenia školského stravovania určí výšku režijných nákladov, zákonný zástupca aj naďalej prispieva na ich úhradu. O výške príspevku rozhoduje zriaďovateľ.
"V konečnom dôsledku sú tak zadarmo všetky potravinové zložky obeda, no zriaďovateľ má právo určiť výšku úhrady výdavkov na jeho prípravu," doplnil rezort školstva.

ZDROJ: https://slovensko.hnonline.sk/

Pre zodpovedných rodičov je dotácia 1,20€ na obed určite veľká pomoc. Prijmú svoj podiel zodpovednosti a pomôžu školským jedálniam dobrou spoluprácou?

Aký bude skutočný dopad na nárast stravníkov a reálna pripravenosť jednotlivých zariadení školského stravovania uvidíme už v priebehu septembra. Budeme vás o vývoji informovať. Žiadna kaša sa totiž neje taká horúca ako sa uvarí.

TÝKA SA TO AJ VÁS? NECH SA PÁČI, VYUŽITE NAŠU DISKUSIA K OBEDOM ZADARMO.

Prajeme všetkým zamestnancom v školskom stravovaní, rodičom a hlavne našim malým aj veľkým stravníkom úspešný nový školský rok.

Diskusia (82x)

Lenika napísal/a 15 nov 2019

Dobrý deň, prosím o radu, ako si môže uplatniť "obedy zadarmo" rodič žiaka na domácom vzdelávaní. Nenašla som nikde nič, žiadnu zmienku o tom. Ďakujem pekne.

Rasťo napísal/a 24 sep 2019

Dobrý deň, prosím o radu. V škole máme žiaka, ktorý má Individuálny vzdelávací plán. Žiaci, ktorí sa vzdelávajú vzdelávajú sa podľa individuálneho učebného plánu (§ 23 písm. f ); nemajú nárok na dotovanú stravu. Zdá sa mi to veľmi prísne, uvedený žiak bude chýbať iba niektoré dni. Je možné poskytnúť mu dotáciu na stravu (obedy zdarma) v tie dni, keď je v škole? Ďakujem a prajem pekný deň. Rasťo

Marcela Hranáková napísal/a 11 sep 2019

dobrý deň, doteraz nám v jedálni vychádzali v ústrety a stravu upravovali podla našich zdravotných poziadaviek, bohuzial, kedze su obedy zadarmo nadalej tio uz robit nemozu. Takze ano Dakujeme milej vlade, ze nám skomplikovala zivot doteraz si dcera nosila obed do skoly ray do týzdna -teraz to vyzerá ze mozno ray do týzdna budeme moct ist na obed do skoly ..... a ostatne dni budem musiet dcere pripravovať obedy doma....

Barbora napísal/a 10 sep 2019

Dobrý deň, chcem sa opýtať či je to vporiadku ak školská jedáleň z kapacitných dôvodov nie je schopná zabezpečiť varené jedlo pre všetkých prihlásených a dáva im takzvané balíčky so suchým obedom, príde mi to úplne mimo základnej myšlienky zabezpečenia stravovania a teda teplého jedla. A za daľšie mi ten suchý obed dvakrát zdravý nepríde.

Katka napísal/a 10 sep 2019

Dobrý deň.chcem sa len spýtať čo s deťmi ktoré majú bezlepkovú diétu a v našej škole sa tieto obedy nevaria. Ako využijeme obedy zadarmo my.dakujem

Gabika napísal/a 03 sep 2019

Viete mi vysvetlit ako je mozne ze nase deti, ktore chodia do susednej obce na ZS(5-9roc.), nechcu zobrat na obed. Kedze starosta povedal ze maju plnu kapacitu deti z ich obce. Deti z dvoch susednych obci ktore navstevuju ich skolu maju smolu a na obed nemozu ist. Kde je ta spravodlivost? Ako je to zmozne? Chceli sme aj zaplatit plnu cenu, ale nemame sancu ani jedna jedalen nam ich nezoberie. Ani v nasej obci, ani v susednej kde je spominana ZS. To je sila ako to dobabrali s tymi obedami akoze zadarmo. Viete mi povedat ci mame narok na tu stravu, ako mam postupovat?

Vedúca ŠJ napísal/a 03 sep 2019

Podľa môjho názoru, škola má mať zabezpečenú stravu pre všetky deti, ktoré školu navštevujú. Ak nemá kapacitu, tak by mala vyraďovať stravníkom a to systémom od: prestať stravovať cudzích stravníkov, potom nasledujú zamestnaci a až potom žiaci od najvyššieho ročníka.

JEDÁLNE.sk napísal/a 03 sep 2019

Podľa ustanovenia §4 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR je prijímateľom dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ( dotácie na obedy) zriaďovateľ základnej školy, v tomto prípade obec. Dotácia na stravovanie je poskytnutá obci na všetkých žiakov školy, bez ohľadu na miesto ich trvalého pobytu.

V súlade s § 6 ods.15 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov „ obec zabezpečuje podmienky na stravovanie detí a žiakov vo všetkých školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom.“

Obec podľa §6 ods. 12 písm.f) zákona č. 596/2003 Z.z. poskytuje finančné prostriedky na stravovanie žiakov škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Na financovanie originálnych kompetencií obec dostáva do rozpočtu podiely z výnosu DPFO ( Daň z príjmov fyzických osôb 40% na úsek školstva) na všetkých žiakov školy a školských zariadení.

V prípade, že obec z nedostatočných kapacitných dôvodov školskej jedálne nemôže zabezpečiť prípravu varených (teplých) obedov pre všetkých žiakov školy, ktorí sa prihlásili na stravovanie, môže použiť dotáciu na stravu a poskytnúť žiakom v prechodnom období, do rozšírenia kapacít školskej jedálne, iné jedlo, tzv. suchý obed.

Mirka napísal/a 30 aug 2019

Dobrý deň, chcela by som vedieť či sa to týka aj dieťaťa v DSS. Dcérka navštevuje DSS, je školopovinná a každý deň do DSS chodí učiteľka zo špeciálnej školy. Nemá aj ona nárok na obedy zadarmo? ďakujem

JEDÁLNE.sk napísal/a 30 aug 2019

Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa §4 ods. 4 písm. a) zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je zriaďovateľ materskej školy alebo základnej školy.

Dotáciu však nie je možné poskytnúť do zariadení, ktorými sú špeciálne výchovné zariadenia napr. diagnostické centrum, reedukačné centrum alebo liečebno-výchovné sanatórium, nakoľko dotáciu na stravu je možné poskytnúť iba na deti a žiakov, ktorí sa zúčastňujú výchovnovzdelávacieho procesu alebo vyučovania v materskej škole alebo v základnej škole.

Dotáciu však nie je možné poskytnúť ani DSS (Domov sociálnych služieb), ktorý na pobyt a služby klientov už dostáva finančné príspevky na financovanie sociálnej služby podľa zákona o sociálnych službách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Jan napísal/a 24 jún 2019

Dobrý deň chcem sa spýtať ako je možné a či je to vôbec právne možné, že v Podunajských Biskupiciach - mesto ako zriadovateľ v ZŠ Podzáhrádné navrhlo a ustanovilo doplatok 10 EUR mesačne. To je v poriadku? ved to bude polovica súčasnej čiastky. Ďakujem

JEDÁLNE.sk napísal/a 24 jún 2019

Obec ako zriaďovateľ školskej jedálne môže v súlade s ustanovením §140 ods.9 a ods. 10 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)určiť príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu režijných nákladov. Výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni určí všeobecne záväzným nariadením.

Soňa napísal/a 17 jún 2019

Dobrý deň,chcela by som sa informovať,či majú žiaci nárok na dotáciu,keď idú ráno na nejakú súťaž a vrátia sa na obed do školy na obed.

silvia tokárová napísal/a 17 jún 2019

Pokiaľ ide o súťaž v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu (napr. okresné kolo súťaže organizovanej OÚ OŠ) a žiak nemá vykázanú absenciu v škole a odoberie obed, má žiak nárok na dotovaný obed podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR.

Tina napísal/a 02 jún 2019

Dobrý deň, chcem sa opýtať, ak je dieťa v hmotnej núdzi, nie je v škole, rodič alebo samé sa neodhlási zo stravy, je taktiež rodič takéhoto dieťaťa povinný platiť 1,2 eur za neodhlásenú stravu? Ďakujem za odpoveď

silvia tokárová napísal/a 02 jún 2019

odporúčam Vám obrátiť sa s otázkou na príslušný úrad práce. Zastávame názor, že takéto dieťa nemá nárok na dotáciu na obed, pokiaľ nebolo v škole a obed neodobralo.

Jana napísal/a 30 máj 2019

Až teraz, po vstrebaní všetkých faktov a informácií k dotáciám na stravovanie, sa mi natíska otázka (žiadne informácie resp. zákon, predpis som nenašla): Ak pri splnení všetkých podmienok bude "diétny žiak" konzumovať osobne pripravený a prinesený obed do školskej jedálne, MAL BY ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA HRADIŤ ČIASTOČNÉ REŽIJNÉ NÁKLADY (stanovené vo VZN zriaďovateľa), ktoré sú spojené s prevzatím obeda poverenou pracovníčkou, uskladnením v chladničke (el. energia), ohriatím (el. energia), výdajom, umývaním prinesených nádob a servisu, z ktorého žiak obed skonzumoval (el. energia, voda) a v neposlednom rade čas a práca poverenej pracovníčky (mzda)? Alebo žiaka obslúžime, preplatíme zákonnému zástupcovi dotáciu na stravovanie pri splnení všetkých podmienok a tým to končí? Ďakujem za odpoveď.

silvia tokárová napísal/a 30 máj 2019

Výšku príspevku na stravovanie a režijné náklady určuje zriaďovateľ prijatím všeobecne záväzného nariadenia. T. j. aj výšku príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov pre zákonného zástupcu, ktorý donáša diétne jedlo pre svoje dieťa do školskej jedálne. Tento príspevok môže byť nižší ako režijné náklady na jedno vyrobené jedlo alebo môže byť aj 0,EUR , ak tak stanoví zriaďovateľ.

Hela napísal/a 07 máj 2019

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať ako mám postupovať, keď sa nebude zhodovať výkaz triedny s výkazom stravovacím pri stravníkov HN. Mám 13 žiakov HN keď som zisťovala či výkazy súhlasia, tak som zistila že nesúhlasia. Rodičia žiakov HN neodhlasujú a stáva sa, že žiak do školy nejde ale na obed príde. Jedno rázový príspevok nezaplatia. Keď som sa informovala na Úrade práce soc.vecí a rodiny v Zlatých Moravciach bolo mi ústne povedané, že žiadnom zákone nie je napísané, že žiaka mám vylúčiť so stravovania. Preto Vás prosím o písomné stanovisko ako mám postupovať. Ďakujem

silvia tokarova napísal/a 07 máj 2019

Pani vedúca, jedným zo základných dokumentov školy je školský poriadok a ak je školská jedáleň jej súčasťou tak aj prevádzkový poriadok. V týchto dokumentoch si musíte upraviť organizáciu režimu stravovania podľa vyhlášky č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania vrátane sankcii nesplnenia podmienok pre stravovanie detí v HM. Pokiaľ tieto podmienky budete mať v uvedených dokumentoch zapracované a uvedené v zápisnom lístku, ktorý svojím podpisom potvrdzuje rodič dieťaťa, tak Ste oprávnená vyvodiť opatrenia voči nezodpovedným stravníkom.

Terézia Lucia napísal/a 07 máj 2019

Všetko je pekne povedané, napísané, ale žiadna z nás netúži prísť domov so "suvenírom" - nožom v chrbte. Viete na čo myslím....

Tina napísal/a 05 apr 2019

Dobrý deň, chcem zareagovať, jednoznačne do našej školskej jedálne potrebujeme ďalšiu kuchárku. Nikto nevidí, akú majú ženy v kuchyni ťažkú prácu, Vedenie sa vyjadrilo, že nám stačí pomocná sila na polovičný úväzok, vraj nemajú odkiaľ zaplatiť ďalšiu kuchárku a ďalší argument bol ten, že príde nová vláda, tá zruší obedy zadarmo a budú musieť tú silu alebo kuchárku prepustiť.

Dominika napísal/a 12 nov 2018

Dobrý deň, volám sa Dominika a študujem réžiu dokumentárneho filmu na VŠMÚ v Bratislave. V zimnom semestri som sa rozhodla na jednu z mojich skúšok natočiť reportáž o obedoch zadarmo, pretože si myslím, že je to teraz téma, ktorá sa intenzívne rieši a vytvára mnoho otázok, kritiky ale aj pozitívnych reakcií. Momentálne teda hľadám školu, kde je situácia kritická či už sa to týka priestorov, nedostatku zamestnancov, nedostatku peňazí, … Samozrejme však nechcem, aby to bolo zamerané iba na kritiku a budem sa snažiť zachytiť aj pozitíva. Ak viete o takejto škole alebo ste jedna z týchto škôl a mali by ste záujem vyjadriť svoj názor, či už pozitívny alebo negatívny, budem veľmi rada, ak sa mi ozvete. Budem veľmi vďačná za akúkoľvek pomoc v mojom hľadaní.

miriam napísal/a 12 nov 2018

Dotovaná strava Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR §4 ods. 6 hovorí: „Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu.“ Finančná zábezpeka za stravu (uhrádza zákonný zástupca 1-krát ročne) Jednorazová finančná zábezpeka na stravovanie vo výške 20,- € sa uhrádza vopred pred nástupom dieťaťa na stravovanie (t. j. pred začiatkom školského roka – najneskôr do 25. augusta 2019) na účet ŠJ SK 35 0200 0000 3500 2953 7012. Zúčtovanie finančnej zábezpeky a stravy prebehne na konci školského roka a rozdiel bude vyplatený na bankový účet. Číslo účtu v tvare IBAN, z ktorého sa bude realizovať príspevok na stravovanie a na ktorý bude vrátený preplatok príspevku na stravovanie zákonnému zástupcovi dieťaťa po ukončení školského roka: číslo účtu v tvare IBAN SK_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Pri dodržaní podmienok na priznanie dotácie na výchovu k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR bude jednorazový príspevok na stravovanie vo výške 20,- € vrátený zákonnému zástupcovi dieťaťa v plnej výške.) Stravné a režijné náklady – pravidelná mesačná platba Finančné pásma na nákup potravín na 1 jedlo (obed) s účinnosťou od 1. 9. 2019: 1. stupeň: 1,21 €/obed – 1,20 € štátna dotácia t.j. rodič dopláca stravné 0,01 € a réžiu 1,00 € platba spolu za 1 obed 1,01 € 2. stupeň: 1,30 €/ obed – 1,20 € štátna dotácia t.j. rodič dopláca stravné 0,10 € a réžiu 1,00 € platba spolu za 1 obed 1,10 € Zápisný lístok stravníka Strana 2 z 2 počet dní v škole 1. stupeň 2. stupeň počet dní v škole 1. stupeň 2. stupeň september 21 21,21 € 23,10 € február 14 14,14 € 15,40 € október 21 21,21 € 23,10 € marec 22 22,22 € 24,20 € november 20 20,20 € 22,00 € apríl 18 18,18 € 19,80 € december 15 15,15 € 16,50 € máj 19 19,19 € 20,90 € január 18 18,18 € 19,80 € jún 22 22,22 € 24,20 € Stravné spolu s režijnými nákladmi zákonný zástupca dieťaťa uhrádza mesiac vopred, najneskôr do 10. dňa v mesiaci (v súlade s VZN Bratislava – Staré Mesto č. 6/2019), formou: trvalý príkaz1 internetbanking1 IBANSK_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Zákonný zástupca môže taktiež uhradiť stravu a režijné náklady jednorazovou platbou za všetky mesiace. Evidencia odberu stravy prebieha na základe čipu. Stravník si zakúpi čip v ŠJ. Cena čipu je 2,00 €. V prípade straty čipu treba zakúpiť nový. Odhlasovanie stravy Odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie. V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať s čipom do obedára v čase od 11.30 - 12.00 hod. Nasledujúce dni musí byť dieťa zo stravy odhlásené. V prípade neodhláseného alebo neodobratého obeda bude z Vašej finančnej zábezpeky (20,00 €) odrátaná suma 1,20 € z dôvodu nečerpania dotácie.

Daniela napísal/a 12 nov 2018

To je síce pekné, ze tak trpezlivo citujete zakony a nariadenia. Ale v konecnom dôsledku ste neodpovedali pani na otazku. Podľa mňa sa máme stať veštcami. Ja som v praci do 16 h, S dieťaťom sa stretnem okolo 17 h. Kedy mám odhlásiť obed a z akeho dôvodu? Dcéra má väčšinou 6 hodin, teda vyučovanie jej končí okolo 13:30. Takze ja jej 13:35 každý deň mám telefonovať: Ahoj moja, ako sa citis, nelezie na teba niečo, vies aby som ta vedela na zajtra odhlásiť z obeda....alebo dostane vysoké horucky v noci a super, nielen ze treba s nou ist k lekarovi, ale teraz si este budem chodit pre stravu, ktoru som neodhlasila do školskej jedálne.... Takže si asi kup vestecku gulu a budem si vestit....

Macak napísal/a 12 nov 2018

Ja navrhujem vratit spat cas na odhlasenie stravy v den choroby do 8.00h. Jedalne s tym nemaju problem. Tak preco nejaka mudra hlava to schvalila? Dakujem... Peter

leobar napísal/a 12 nov 2018

ak chcete natočiť ako to reálne ne-funguje, je vhodný čas. Napríklad na ZS Vrutocka 58 stale nie je jasne koľko a co bude platiť za obedy rodič od 1..9. 2019. Bez uhrady vopred oficialne nedostanú deti obed vôbec. Dozviete sa aj to, že niekde sa musia obedy odhlasovať najneskôr deň vopred, čo je pri chorobe dieťaťa nereálne.

Dodko napísal/a 05 nov 2018

Stredná škola u nás má takýto režim, ráno sa zapíšu/objednajú, že prídu v ten deň na obed. Zoznam študentov sa vytlačí dozoru a ten ich púšťa cez prestávku von do jedálne (je v inej budove) Neobjednaných nepúšťajú von. Stáva sa, že študent však nepríde do jedálne aj keď si ráno objednal obed. Niektorí študenti to robia pravidelnejšie (idú asi do parku) a rodič zbytočne platí za obedy.

miriam napísal/a 05 nov 2018

Dotovaná strava Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR §4 ods. 6 hovorí: „Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu.“ Finančná zábezpeka za stravu (uhrádza zákonný zástupca 1-krát ročne) Jednorazová finančná zábezpeka na stravovanie vo výške 20,- € sa uhrádza vopred pred nástupom dieťaťa na stravovanie (t. j. pred začiatkom školského roka – najneskôr do 25. augusta 2019) na účet ŠJ SK _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. Zúčtovanie finančnej zábezpeky a stravy prebehne na konci školského roka a rozdiel bude vyplatený na bankový účet. Číslo účtu v tvare IBAN, z ktorého sa bude realizovať príspevok na stravovanie a na ktorý bude vrátený preplatok príspevku na stravovanie zákonnému zástupcovi dieťaťa po ukončení školského roka: číslo účtu v tvare IBAN SK_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Pri dodržaní podmienok na priznanie dotácie na výchovu k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR bude jednorazový príspevok na stravovanie vo výške 20,- € vrátený zákonnému zástupcovi dieťaťa v plnej výške.) Stravné a režijné náklady – pravidelná mesačná platba Finančné pásma na nákup potravín na 1 jedlo (obed) s účinnosťou od 1. 9. 2019: 1. stupeň: 1,21 €/obed – 1,20 € štátna dotácia t.j. rodič dopláca stravné 0,01 € a réžiu 1,00 € platba spolu za 1 obed 1,01 € 2. stupeň: 1,30 €/ obed – 1,20 € štátna dotácia t.j. rodič dopláca stravné 0,10 € a réžiu 1,00 € platba spolu za 1 obed 1,10 € Zápisný lístok stravníka Strana 2 z 2 počet dní v škole 1. stupeň 2. stupeň počet dní v škole 1. stupeň 2. stupeň september 21 21,21 € 23,10 € február 14 14,14 € 15,40 € október 21 21,21 € 23,10 € marec 22 22,22 € 24,20 € november 20 20,20 € 22,00 € apríl 18 18,18 € 19,80 € december 15 15,15 € 16,50 € máj 19 19,19 € 20,90 € január 18 18,18 € 19,80 € jún 22 22,22 € 24,20 € Stravné spolu s režijnými nákladmi zákonný zástupca dieťaťa uhrádza mesiac vopred, najneskôr do 10. dňa v mesiaci (v súlade s VZN Bratislava – Staré Mesto č. 6/2019), formou: trvalý príkaz1 internetbanking1 IBANSK_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Zákonný zástupca môže taktiež uhradiť stravu a režijné náklady jednorazovou platbou za všetky mesiace. Evidencia odberu stravy prebieha na základe čipu. Stravník si zakúpi čip v ŠJ. Cena čipu je 2,00 €. V prípade straty čipu treba zakúpiť nový. Odhlasovanie stravy Odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie. V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať s čipom do obedára v čase od 11.30 - 12.00 hod. Nasledujúce dni musí byť dieťa zo stravy odhlásené. V prípade neodhláseného alebo neodobratého obeda bude z Vašej finančnej zábezpeky (20,00 €) odrátaná suma 1,20 € z dôvodu nečerpania dotácie.

Vilma Daňová napísal/a 05 nov 2018

Vypočula som si rozhovor jednej kuchárky v ŠJ a tá hovorila, že deti vracajú plné taniere, že ani polievku nejedia, aké to plýtvanie...ale je vraj jedno, či sa za to plati alebo nie...Mám vnučky ktoré navštevujú ZŠ a tie tiež nie sú nadšené z jedla, ktoré dostávajú. Posledne mala spolusediaca pri stole v rizote dve húsenice...tak viete, že to nejedli. Sťažnosti na kvalitu jedla už vedia ohodnotiť...jedlá sú riedke napr. omáčky alebo prívarky, že sú samá múka, maso je žúvacie. A tiež si všimli, že učitelia majú oveľa inšie jedlo. Mňa by zaujímalo, či niekto chodí na kontroly ako sa v jedálňach varí...Poznám zopár mamičiek,ktoré deťom varia, lebo deti prídu hladné a sťažujú sa na vyslovene zle jedlo. Aj ku mne keď prídu vnučky, tak ak im ponúknem riadny obed, zjedia ho, a potom mi povedia, že sa to v jedálni nedalo jesť a že "baby, poď nám do jedálne variť". Áno, sú vyslovene jedlá, ktoré jednoducho deti nemajú v obľube, ale majú na výber, ale aj tak sa to nepoje, je to hrozné plýtvanie jedlá, energie a práce ľudí. Možno kuchárky robia čo možu, aby to celé zvládli jak fyzicky tak finančne. No bolo by sa na to treba pozrieť z každého uhla, lebo toto čo je, nie je ok...

Klára napísal/a 27 okt 2018

Prečo to neriešia napríklad pôžičkou školy ak nemajú ľudí? veď internet je plný pôžičiek. Ja som len cez vyhľdávač našla asi 30 ako https://www.ammado.sk a iné.

POESIA21 napísal/a 26 okt 2018

Cieľom tohto opatrenia je podľa predkladateľov efektívne a účelné vynakladanie finančných prostriedkov štátneho rozpočtu a tiež predchádzanie plytvaniu potravinami a zároveň aj zabezpečenie zodpovedného prístupu rodičov k výchove, výžive a vzdelávaniu svojich detí. ...takto je na stránke nrsr.sk zdôvodnený návrh obedov zdarma. Je sladké byť politikom, keď im všetko veria.

Veduca ŠJ napísal/a 12 okt 2018

Zaujímalo by ma koho zastupuje odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. Zastupuje stranu SMER,SD, alebo natešených rodičov? Posledná reakcia na "obedy zadarmo bola" že pozitívne vníma návrh -obedov zadarmo od 1. januára 2019, ale upozorňujú na rizika a vzniknuté problémy. Podľa môjho názoru, ak zastupuje zamestnancov, tak by mal byť proti obedom zadarmo - nakoľko nie sú vyriešené problémy a keď budú vyriešené problémy a rizika, tak by mal potom vítať obedy zadarmo....či????

janina napísal/a 12 okt 2018

ano,suhalsím s tým, že sa majú najskor vyriešiť komplikacie/stavebne ,zariadenie, zamestnanci.../ až potom dotovat obedy.

eka napísal/a 10 okt 2018

Ako budem vedie či je dieťa v škole, keď ja začínam variť o pol siedmej a deti chodia na vyučovanie na osmu???

Sisa napísal/a 10 okt 2018

Skvelá pripomienka. Kto zaplatí rozdiel medzi nahlásenými a skutočne prítomnými deťmi? Vláda nie, ale ani my zamestnanci kuchyne.

skoralek napísal/a 10 sep 2018

Tak určite nebudú zadarmo koniec koncov ich zaplatíme všetci z našich dani. Je to len kupovanie si voličov, tak ako si kupovali dôchodcov pred štyrmi rokmi, že im pridali dve eura na dôchodkoch, alebo vlaky zadarmo, teraz si chcú kúpiť aj mladé rodiny, že deťom prispejú na obed eurom. Pritom je to blbosť, lebo ten obed už rodičia kúpia, tak či tak. Skôr by sme my rodičia v školách chceli lepšie vybavenie, lepších učiteľov, prečo nemáme učiteľov na informatiku, lebo ich nevieme adekvátne zaplatiť. Prečo rodičia musia kupovať deťom učebnice to nech majú zadarmo nie stravu. A prečo práve obedy nech nezdražievajú potraviny prečo dražejú potraviny To jedno euro žiadnemu rodičovi nepomôže a sociálne slabé rodiny tak či tak dostávajú pre deti obedy zadarmo A tie deti, ktoré nechcú chodiť na obedy aj keď budú zadarmo nebudú chodiť na obedy. To práve naopak deti si povedia, že nepôjdu na obed lebo je aj tak zadarmo tak sa nebudú ani odhlasovať a čo potom s tou stravou čo zostane to budeme len tak plytvať potravinami.

Kristína napísal/a 10 sep 2018

Áno, zaplatíme ich z našich daní, ale aspoň niečo z toho budeme mať a nielen platiť dane a takmer na nič nárok . Teraz platíme dane a aj obedy, tak prečo už keď máme tak vysokú daň , by sme nemohli aj niečo mať zadarmo? Viete, ktoré deti dostávajú obedy zadarmo? Čo sa myslí na Slovensku slabšou rodinou? Sú to tí, ktorí nemajú žiadny príjem, vtedy majú nárok na rôzne sociálne dávky. Ale čo napríklad rodič s minimálnou mzdou??? Už sa berie ako človek s príjmom a nedostane od štátu nič!

Terézia Lucia napísal/a 10 sep 2018

Dobrý deň, ak si chceli politici urobiť čiarku, mali dať rodičom k prídavku na dieťa 1,20 na deň a tí sa mali rozhodnúť, či mu uvaria doma, alebo ho pošlú do ŠJ. Tento zákon je nepripravený a míňa a minie sa účinku.

harulka napísal/a 10 sep 2018

Nedá sa nereagovať.. Nie je to dobrý nápad obedy zadarmo. Nielen že nebudú peniaze na vybavenie prevádzok, na platy pre nových pracovníkov, ale kde budeme brať peniaze na vývoz odpadu. Každý deň xxx litrov odpadu. Padol názor naučiť rodičov aby odhlasovali deti, ale ako?? Teraz neodhlasujú keď platia, nie to ešte potom. Bude im to ešte viacej ľahostajné. Teraz sa zariadenia boria s problémom nájsť kuchárku keď ochorie , alebo odíde., čo potom ????? Prikláňam sa k názoru zvýšiť rodinné prídavky, Myslím si, že by to bolo rozumnejšie. Prípadne učebné pomôcky, pracovné zošity a veci potrebné nech hradí štát. Padlo by to viacej na úrodnú pôdu ako obedy zadarmo. A keď p. Fico povedal A mal povedať aj B, a nie že ostatné ho nezaujíma a práve to by ho malo zaujímať. A ešte, veľa detí v dnešnej dobe majú alergie na potraviny , čo v takomto prípade? Nebudú sa môcť stravovať, nie všade sa dá poskytovať diétne stravovanie. Zbytočne prispeje štát na tie deti, A samosprávy teraz nemajú peniaze na dofinancovanie škôl a čo potom??.

Pavol napísal/a 10 sep 2018

Túto diskusiu doporučujem prečítať si ľuďom ktorí sa snažia presadiť takýto návrh.

Viera napísal/a 10 sep 2018

Určite je lepšie zvýšiť rodinné prídavky. Strava zadarmo je podľa mňa totálny nezmysel. a nezmyselné vyhadzovanie našich spoločných peňazí. Pádne dôvody prečo nie bezplatnú stravu uviedli ostatní účastníci tejto diskusie . Možno by si kompetentní mali pozornejšie vypočuť názory tých , ktorých sa to týka najviac- zamestnancov v školskom stravovaní

Terézia Lucia napísal/a 10 sep 2018

Úplne , úplne súhlasím, nikto tiež nepovie, že nie je to pre všetky deti. Deti učiace sa doma, tzv. domoškoláci nemajú nárok. Budú vytlačené deti pracujúcich rodičov, ktoré sa stravovali od 1. ročníka, resp. od MŠ len preto, lebo nebude miesta v ŠJ pre nich, oni dostanú suchú stravu,....

iduca napísal/a 10 sep 2018

Nesúhlasím s týmto návrhom. Je to plytvanie s peniazmi nás všetkých. Je to len predvolebná kampaň strany SMER.

vedúca napísal/a 07 sep 2018

Verím, že túto blbosť neschvália....skrátka je to zlý nápad...

lussy napísal/a 07 sep 2018

Ja osobne vítam tento spôsob stravovania detí. Už dávno sme počuli ako v niektorých štátoch EÚ je bezplatné stravovanie, tak prečo u nás nie?Treba sa na to postupne pripraviť. Aj starostovia nech sa pohnú, aby už konečne deti prešli na varenú stravu. Zoberú normatív a neriešia ŠJ.

vedúca napísal/a 07 sep 2018

Strava zadarmo je pre totálnu chudobu....prečo treba dávať almužny? Nech prispejú, kde je to treba. Ten návrh je totálny nezmysel...výsmech Slovensku...

Edita KN napísal/a 07 sep 2018

Obedy zadarmo, jedná sa o peknú myšlienku, ktorá nie je dotiahnutá do konca. Je našou úlohou nie len o komentovať, ale aj dávať návrhy, ako by som to riešila. Odborový zväz v spolupráci AŠKOS už rieši túto situáciu. Školské stravovanie je postavené pred ťažkou úlohou, ktorú budeme musieť zvládnuť. Všetkého nového sa bojíme, bolo to tak ak pri HACCP, riešenie odpadu, verejného obstarávania aj iných úloh. Neriešte prosím čo bude, ale ako to zvládneme, čo spravím preto, aby som si uľahčila robotu. Ak si navzájom nepomôžeme, tak nám nik nepomôže. Preto je tu AŠKOS naša mama, ktorá nám pomáha vždy vyriešiť všetko to zlé čo je okolo nás. Prajem pokojný piatok a pekný víkend.

Gabriela napísal/a 07 sep 2018

správne si napísala Editka KN, neriešme čo ako , ale ako to zvládneme a tu vidím cestu , niekto nás musí zastupovať a riešiť s nami naše problémy a máme tu ASKOS, len škoda že naše dievčence iba frflú a nič preto neurobia , ešte ani zaregistrovať do ASKOSU sa nevedia. Je to smutné ,kto nás bude zastupovať , až padne ASKOS a problémy ešte len prídu...

Sisa napísal/a 07 sep 2018

Súhlasím s Vašim názorom,že treba hľadať spôsoby ako to zvládnuť, a nie hovoriť o dôvodoch prečo sa to nedá. Faktom však zostáva, že sme absolútne neinformované. Keby to nebolo prezentované v mediách (ako hotová vec), tak netušíme o ničom. Snažím sa celý čas zamýšľať nad praktickou stránkou obedov zadarmo. Réžiu za obedy bude predpokladám aj naďalej platiť rodič (a bude vyššia ako doteraz - zvýšené náklady na mzdy,energie a odpad). Financovanie od štátu bude predpokladám tiež v zálohových platbách vopred, nakoľko zmluvy s dodávateľmi nás zaväzujú uhrádzať faktúry do 14 dní. Harmonogram výdaja stravy sa bude musieť upraviť (15 minút na stravníka je málo). Spôsob vedenia dokumentácie o stravníkoch vrátane vyúčtovania je snáď tiež už premyslený (keďže sa jedná o peniaze štátu, podľa všetkého bude potrebné viesť podrobnú evidenciu). Termín zavedenia obedov zadarmo do praxe je skutočne šibeničný. Nájsť dostatok kvalifikovanej pracovnej sily netrvá deň, ani týždeň. Kedy bude rozhodnuté o obedoch zadarmo a kedy to dostaneme oficiálne? A ešte jeden detail: nie každý obed stojí 1,20 eur. Verím,že dovarenie s nulovým zostatkom bude potrebné len na konci roka (tak ako doteraz) a nie mesačne. Mám rada svoju prácu, beriem ju ako poslanie a toto je určite výzva.

eka napísal/a 07 sep 2018

Ja vítam túto myšlienku, áno všetko sa pomaly utrasie a my nabehneme presne tak ako vždy keď si navzájom pomôžeme, ale ja sa pýtam, pomôže nám AŠKOS aj pri hľadaní síl do kuchýň??? To je ten najväčší problém. Nemá kto variť a to je smutné.

Vedúca ŠJ napísal/a 07 sep 2018

Pani Editka, to, že obedy zadarmo je pekná myšlienka si myslí väčšina ľudí a aj ja. Ale NIE OD JANUÁRA! To je -ako by som mala pozemok a oznámim stavebnej firme, že zajtra tam chcem mať postavený dom, lebo už mám objednaných sťahovákov. Chcete návrhy? 1 .Sociálne balíčky poslať školským jedálňam, aby prerobili kuchyne do stavu, aby sa v nich mohli odstravovať všetky deti. (Ako môže "niekto" povedať, že to zabezpečí zriaďovateľ? -to mestá všetky financie presunú na jedálne a prvý týždeň v januári ich stihnú dať do poriadku?) 2.Nariadiť školám, aby prerobili rozvrh hodín, aby sa stihli deti naobedovať. (Druhý stupeň sa nestravuje preto, lebo keď si vystojí radu a dostane obed, tak zazvoní na hodinu a nestihne ho ani ochutnať.) 3. Zabezpečiť školenia, ako sa budú obedy účtovať. ("niekto" povedal, že sa preplatí obed za 1,2 €, čo je 120€ na rok- neviem o tom že by mal mesiac 12 stravovacích dní. Neviem si ani predstaviť, že platia stravu rodičia a od januára ju bude platiť štát. -vyúčtovanie sa robí na konci školského roka) 4. Zabezpečiť, aby boli také platy, aby mal kto tým deťom navariť. (Ako je možné, že niekoľko rokov, žiadame vyššie platy a konečne budeme mať od januára vyššie o 10%, ale od januára všetko zdražie minimálne o 10%) Všetkého nového sa bojíme? Ako HACCP, odpadu, verejného obstarávania? Editka Vy sa januára nebojíte??? HACCP - sa nedodrží, lebo nie je v čom variť a nemá kto variť. ODPAD - bude niekoľko násobne väčší. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - máte pocit, že dodávatelia sú pripravení od januára dodávať niekoľko-násobne viac potravín? Zabezpečiť obedy zadarmo je krásna myšlienka, ale podľa môjho názoru sa ju na skutočnosť premeniť do januára nedá. Možno to znie pesimisticky, ale rada si tu prečítam návrh, ako sa krásna myšlienka dá zrealizovať do januára na skutočnosť.

Vedúca ŠJ napísal/a 03 sep 2018

Podľa mňa je to dobrý nápad aby sa všetky deti stravovali zadarmo, lebo keď má niekto viac detí a je na tom finančne zle tak pre toho je to dobré. Inak viac ľudí je na tom finančne horšie a tí čo majú veľa peňazí tí si aj tak nevedia nič vážiť. Pomohlo by to veľa rodičom, lebo strava patrí medzi najdrahšie výdavky v domácnosti a tie naše biedne platy. Ja mám dve deti a mne by to konkrétne pomohlo. Ročné výdavky na stravnom u syna ma stoja vyše 200 €, a kde je ešte ostatné. Dcérka pôjde do škôlky. Ak chceme vyžiť, tak musíme chodiť do roboty, Z jedného platu sa žije ťažko, preto som musela ísť od malého dieťaťa, ročného do práce. Je to smutné, ale je to tak.

Vedúca ŠJ napísal/a 03 sep 2018

Mohol by niekto kompetentný odpovedať, či je to na 100 % isté, že od januára budú obedy zadarmo? Dozvieme sa to aspoň do októbra? Niektoré z nás chceme dať dvojmesačnú výpoveď.

vedúca ŠJ napísal/a 14 aug 2018

obedy zadarmo ? Budú to väčšinou vyhodené peniaze, ktoré vôbec nesplnia svoj účel. Zasa niekto, kto vôbec nerozumie problematike školského stravovania pustí do sveta niečo, na čo k konečnom dôsledku doplatí školská jedáleň a jej zamestnanci. Všetko tu už bolo povedané ved takmer rovnaké problémy majú skoro všetky školské jedálne. Mnohé, nie všetky deti už teraz jedlo odnášajú skoro nedoktnuté, ako bolo povedané mnohé z nich polievky nejedia, alebo len oblejú tanier. Plytvanie potravinami sa ešte zvýši a pritom vo svete deti hladujú. Moderné mamy doma načisto prestanú variť a celú zodpovednosť za stravovanie detí prenesú na školskú jedáleň. Ked mamičke poviem, to vaše dieťa všetko odnesie odpovie mi že nevadí, nech zje koľko chce. Ked jej to neprekáža a musí obed zaplatiť, čo potom ked ho bude mať zadarmo? už to vôbec nebude riešiť, však z cudzieho krv netečie! Je to nepremyslené a nezodpovedné vypustiť takéto niečo na verejnosť, už sa o tom rozpráva medzi ľudmi. Sú veľké rozdiely medzi príjmami rodín a takí rodičia ktorí sa na tom zle si môžu aj vlasy trhať, ked rodina ktorá nevie čo s peniazmi ešte aj stravovanie detí bude mať zadarmo. Pevne dúfam že to neprejde, lebo je tam priveľa negatív.

evula napísal/a 14 aug 2018

celý nápad s obedmi zadarmo bol v počiatku možno dobrý, ale po skúsenostiach a komentároch zainteresovaných osôb si myslím, že je to skôr nie celkom šťastný nápad. Ľudia si necenia to, čo je zadarmo, deti nezjedia to, čo im nechutí, zbytočne štát resp zriaďovateľ zaplatí obed, ktorý pôjde do pomyjí. A tie poplatky okolo toho, sledovanie dochádzky a čojaviem čo ešte, to aby jeden sledoval len to, či má niekto nárok alebo nie. Radšej pridajte nejaké peniažky k rodinným prídavkom a rodič nech si zaplatí pre dieťa riadny obed a hotovo.

Monika napísal/a 14 aug 2018

Som matka školopovinného dieťaťa a návrh obedov zadarmo sa mi vôbec nepáči. Keď je niečo zadarmo, tak sa tým oveľa viac plytvá. Už teraz deti dosť veľa vyhadzujú a polievka sa vylieva nedotknutá, lebo starší žiaci často na polievku ani nejdú. Som za to, aby sa pomohlo viacdetným rodinám, ktoré majú skromný príjem a sú veľkým prínosom pre spoločnosť (rodiny v hmotnej núdzi túto možnosť už majú), ale nie celoplošne zabezpečiť obedy zadarmo. Takto budú prihlásené aj deti, ktoré možno pôjdu a možno nie na obed (rozhodnú sa počas dňa), v odhlasovaní zo stravy bude oveľa väčšia nezodpovednosť, oveľa viac odpadu vznikne, ŠJ budú mať väčšie náklady za vývoz odpadu, mnohé jedálne sú už teraz preplnené kvôli tomu, že sú preplnené školy, bude treba robiť prístavby/rekonštrukcie jedální a hľadať nové pracovné sily, ktoré je už teraz na západe ťažké nájsť (veľmi nízke platy). Aký to má zmysel? Naozaj to bude zadarmo? Ešte väčšie fin. náklady a efektivita nízka. Neverím, že pribudne viac detí, ktoré si budú vážiť hodnotné obedy. Keď je niečo zadarmo, ľudia si to menej vážia a viac sa tým plytvá. Už teraz sa veľa plytvá potravinami, potom to bude ešte oveľa horšie. Obed zadarmo bude viesť mnohých rodičov k tomu, aby dali deťom ešte väčšie vreckové na hlúposti (veď na strave sme ušetrili). Toto vôbec nepodporí zdravé stravovanie u detí. "Zadarmo" alebo "lacnejšie" len podľa nastavených pravidiel (nízky príjem), ale nie celoplošne.

nana napísal/a 14 aug 2018

súhlasím s Vaším názorom,že sú aj deti ,ktoré sa vôbec nechcú stravovať v ŠJ. V našej ŠJ stravujeme prevažne rómske deti vraj zo znevyhodneného prostredia, ktoré si vôbec nevážia ,že majú stravu za 0,03€ Niekedy je to až zaražajúce , ak dostanú ovocie, jogurty a keď ideme z práce vidíme ich pohádzané na ceste do osady.A na to sa máme skladať všetci daňovníci? Prepáčte ale vedela by som tie peniaze využiť oveľa lepšie.

nana napísal/a 14 aug 2018

súhlasím s Vaším názorom,že sú aj deti ,ktoré sa vôbec nechcú stravovať v ŠJ. V našej ŠJ stravujeme prevažne rómske deti vraj zo znevyhodneného prostredia, ktoré si vôbec nevážia ,že majú stravu za 0,03€ Niekedy je to až zaražajúce , ak dostanú ovocie, jogurty a keď ideme z práce vidíme ich pohádzané na ceste do osady.A na to sa máme skladať všetci daňovníci? Prepáčte ale vedela by som tie peniaze využiť oveľa lepšie.

Pavol napísal/a 14 aug 2018

Ja si myslím že na to doplatia tie deti ktoré sa doteraz stravovali a mali o stravu ozaj záujem lebo z dôvodu tohto opatrenia budú zamestnanci ŠJ odchádzať a nebude mať kto variť. Strana S..R utrpí velkú ostudu.

gaba napísal/a 11 júl 2018

Prečo obedy zadarmo pre predškolákov, I.a II.stupeň? Nie je to diskriminácia voči ostatným škôlkarom a žiakom stredných a vysokých škôl? Už teraz rodičia neodhlásia dieťa keď je choré, nieto ešte keď to nebudú musieť platiť! Naozaj chceme takéto plytvanie potravinami! Tieto ,,hurá,, projekty sú dobrý predvolebný ťah, ale inak je to úplny nezmysel. Školské kuchyne sú nedostatočné vybavené, personál úboho zaplatený. Keď odíde generácia 50 ročných do dôchodku, tak nebude mať kto variť!! Počty zamestnancov ŠJ vydané MŠVVaŠ sú len doporučené a nie záväzné, tým pádom to zriadovateľ vôbec neberie na vedomie. Nad tým by sa mala vláda zamyslieť, zmeniť a dofinancovať. Od zriaďovateľa ledva dostaneme financie podľa keoficientu a ani cent naviac. Na vybavenia alebo rekonštrukciu kuchyne nám nedajú nič. Vraj rozpočet obce nepustí. Je toho strašne veľa čo nefunguje v školskom stravovaní, Vedúce majú toľko povinností, že sa to už pomaly nedá v pracovnom čase zvládať. A toto by bola daľšia, ktorá by bola na naších pleciach. Viem že sú rodiny ktorým by to veľmi pomohlo. Nech zvýšia rodinné prídavky na rozumnú sumu a nie o smiešnych pár centov. Ceny máme porovnateľné (ak nie vyššie) s krajinami západnej Európy ale všetko ostatné vrátane platov a príspevkov od štátu je smiešne.

vedúca šj napísal/a 11 júl 2018

Dobrý deň, nesúhlasím s obedom zadarmo pre žiakov, nakoľko si stravu nevážia nielen deti, ale aj ich rodičia. Ak chceme rodičov naučiť aby svoje deti viedli k správnemu stravovaniu tak určite nie týmto spôsobom, ale išla by som do opačného postoja. Okrem iného nič nie je dobré čo je zadarmo! Deti v hmotnej núdzi predsa majú stravu zdarma a aj tie malé nedoplatky majú problém uhradiť. Pre takýchto rodičov je už toto problém, no na cigarety, pizzu v reštaurácii a rozvážanie sa autom na 400 m problém nie je. Preto sa prosím zvážte či tie finančné prostriedky nevyužiť na niečo prospešné.

Zuzana napísal/a 11 júl 2018

veľmi správny je názor, že NIČ čo je zadarmo si ľudia nevážia, a hlavne nie stravu v školskej jedálni. radšej treba investovať do kníh pre žiakov zadarmo a iných prostriedkov na vzdelávanie detí.

veduca99 napísal/a 13 jún 2018

Ak bude vláda chcieť aby sme stravovali všetkých žiakov školy zadarmo bez systémových opatrení, nebude mať kto variť, tí ktorí majú rozum využijú ponuku trhu práce a zamestnajú sa mimo obor a nebudú drieť za minimálnu plácu. Podľa údajov v štatistických ročenkách bolo v šk. roku 406 790 žiakov v štátnych základných školách a z nich bolo prihlásených na stravovanie 280 815, čo je 69%. Odrazu bez legislatívnych zmien máme odstravovať 100% žiakov ZŠ. Terajší zamestnanci ŠJ zvýšia svoju produktivitu o 30% za súčasných podmienok? S tabuľkovými platmi výrazne pod minimálnu mzdu, s nedostatočným personálnym obsadením prevádzok, pretože už roky máme ,,odporúčané,, počty zamestnancov, zo zastaraným vybavením, nedostatočnou kapacitou elektrických rozvodov.......? Viaceré zariadenia majú RÚVZ obmedzené počty stravníkov, tí budú ako postupovať? Ako sa zmení nariadenie vlády, ktorým sa určuje rozpis finančných prostriedkov pre originálne kompetencie, keď doteraz rozdeľovali balík peňazí, s tým že sa počítalo že všetky deti nechodia na obed, ako sa to teraz zmení, pridajú nám o 30% viac? Pre rokmi nám ,,upravili ,, koeficient na potenciálneho stravníka z 2 na 1,8, čím nám okresali financie. Zúčtovanie dotácie bude robiť kto, už teraz máme prácu navyše s deťmi v hmotnej núdzi, neviem si predstaviť kontrolovať dochádzku celej školy. Ak by všetko fungovalo ako má určite budeme radi, keď sa všetky deti budú stravovať, bohužiaľ zatiaľ bolo povedané len A, to B chýba a určite sa nebudú do ŠJ hrnúť záujemci o prácu, už teraz je veľký problém nájsť kvalifikovanú pracovnú silu. Sociálne opatrenia sú určite potrebné, ale mali by byť adresné a hlavne ich výkon by nemal zaťažovať.

externá metodička napísal/a 11 jún 2018

Nemyslím si, že je to až taký nezmysel, má to svoje za a aj proti. . Nie všetko je Bratislava. Sú aj iné okresy, kde naozaj by deti chodili na stravu, ale nemôžu si to dovoliť a ešte tam kde je viac detí. Áno, BA - nezamestnanosť veľmi malá. Nemôžeme sa porovnávať to je ,,štát v štáte,,. Určite nastanú problémy, nakoľko nie sú jedálne vybavené slušných veľkok.. zariadením, nehovoriac o pracovnej sile a mzde. A čo sa týka sumy- 1,20 na stravníka to je predsa strop. Ak strava bude drahšia ako 1,20 tak si stravník predsa doplatí. Štát prispeje a nech z časti prispeje aj sám rodič. Veď to bude zanedbateľná časť pre rodiča. Existujú finančné pásma, ktoré by bolo treba už upraviť ministerstvom školstva. Myslím si, že už by mala každá jedáleň byť aspoň v štvrtom až v piatom finančnom pásme, lebo sa nepodarí naplniť spotrebný kôš. Finančné pásma sa od r. 2011 nemenili, Ale za to, potraviny stúpli posledné 2 roky veľmi.myslím si, že pomôžeme zastravovať deti, ktoré doma neraňajkujú ba dokonca nemajú počas dňa ani jedno teplé jedlo. Doposiaľ vznikla tyv hmotná núdza a musíme to akceptovať a už je to dosť dlho. Prečo nie aj pre ostatné deti? Sú ľudia, ktorí sa tešia, ba dokonca sa aj nezamestnaných môže niekoľko zamestnať ako prac. sila v jedálni. V BA tonechcú robiť za také platy , ale v iných mestách, obciach sú rady, že budú môcť pracovať.

vedúca16 napísal/a 11 jún 2018

Prepáčte, odkiaľ ste, že sa u vás hrnú ľudia pracovať do školskej kuchyne, lebo ja nie som z Bratislavy a hrozím sa dňa, keď mi postupne kuchárky začnú odchádzať do dôchodku a bude to už o rok. A môj názor na obedy "zadarmo" - v súčasnosti totálne nedomyslené. Ak má štát toľko peňazí navyše, nech zmodernizuje kuchyne, jedálne, zaplatí zamestnancov tak, aby mali o túto prácu záujem a nadstaví s rozumom pravidlá.

Monika napísal/a 11 jún 2018

Ako rodič by som zaplatila aj viac, lebo nie je spravodlivé, že tí, ktorí sa tak narobia, sú podhodnotení. Žiaľ, radšej budeme robiť veci "naoko", aby ohúrili veľa ľudí, lebo viac voličov je z radu stravníkov než kuchárok a vedúcich ŠJ... Opäť sa vyhodia peniaze (tentokrát aj s množstvom jedla) a tam, kde ich treba, chýbajú...

gaba napísal/a 11 jún 2018

Veľmi sa mýlite, že inde budú radi že sa zamestnajú v ŠJ. Vypadla mi kuchárka a hlľadali sme na zastupovanie. Sme ďaleko od Bratislavy a čuduj sa svete, na naše výzvy v rozhlase okolitých obcí zareagoval NIKTO! Nezostávalo mi nič iné len 3 týždne pred vianocami variť pre 170 stravníkov a samozrejme robiť aj svoju robotu. Ako a kedy? To nikoho netrápilo, hlavne že to bolo.

eva napísal/a 11 jún 2018

Bude mať kto variť v školských jedálňach? Za tieto platy a podmieky bude ťažké nájsť ľudí do kuchyne. Kvalifikované sily nájdeme ťažko.

ŠJ Anna napísal/a 11 jún 2018

Naša škola je Spojená škola internátna ,skladá sa zo špeciálna ZŠ,praktická škola,odborné učilište.Verím,že stravovanie zadarmo by bolo prospešné, ale ak by sa tak stalo špeciálna ZŠ je od ŠJ vzdialená 15 km. Máme tam výdajnú ŠJ .Čiže varí sa na učilišti a vyváža sa do ZŠ. Keďže sme špeciálne školstvo máme žiakov čo postávajú po chodbe keď sa vydáva strava pre hmotnú núdzu , lebo sú hladní a rodičia rómskych detí samozrejme celú sumu nezaplatia.Na celodennú prevádzku mám dve kuchárky, ktorým sa hromadí nadčas a nemôžu ho vyčerpať,lebo ak áno všetko má zastupovať vedúca ŠJ. Je to približne 500 hod na jednu kuchárku za školský rok. Ak potrebujeme ja ved.ŠJ , alebo kuchárka voľno pracujú dve sily na deň na celodennú prevádzku.Ak treba auto na služobnú cestu nemá kto odviezť stravu do špec.ZŠ tak sa povie nech bude hotovo o 7.30 alebo o 9 00.Kapacita kuchyne by vystačila. No problém je v tom , že sa v ŠZŠ hľadali priestory na jedáleň , zasa to niekto zamietol , V ŠZŠ niesu priestory. Všetky priestory ktoré potrebujú pedag. zamestnanci pre svoju prácu s deťmi sa našli. Na jedáleň nie. Preto sa vyváža suchá strava desiatové balíčky,čo je v rozpore,lebo štát platí HN za obedy a s tým sa nikto nezaoberá A to sme splnili všetky hygienické požiadavky na výdaj stravy. Stravu v ŠZŠ samozrejme vydáva ved.ŠJ. Stredná škola má štipendium ktoré si aj tak zoberie rodič a študent nemá čo jesť.Detské prídavky to isté.Niektorý žiaci strednej školy z trošku lepšej rodiny si kúpia na desiatu 10 ks.biele pečivo a energetický nápoj ,alebo najlacnejšiu sladkú malinovku.Keď sú hladný a náhodou majú 0.02 euro ,tak prídu na školské mlieko . Podľa mňa by sa mali na odborných školách zrušiť štipendia a taktiež obedy zadarmo.Mojím snom je ,aby sme pre ŠZŠ vyvážali varené obedy všetkým deťom zadarmo. Ani jedno dieťa nemôže zato z akej je rodiny. Na to potrebujeme auto a pracovnú silu, ktorá by mala na starosti ŠZŠ od varenia až po výdaj stravy a z jednej triedy urobiť jedáleň.Čiže peniaze a peniaze .Ak kapacity kuchýň nebudú stačiť, pre zamestnancov nech varia reštaurácie podľa chuti, aspoň nebudú musieť konzumovať zdravé jedlá ktoré odmietajú.

mária 62 napísal/a 11 jún 2018

Mne sa táto myšlienka páči, lebo sú aj rodičia, ktorí nemajú nárok na podporu v hmotnej núdzi a predsa si nemôžu dovoliť zaplatiť obedy, a preto by som uvítala konštruktívnu debatu, ako by sa to vyriešilo. V prvom rade musíme oddeliť vekové skupiny v ZŠ , kedže bude rovnaká stravná jednotka, navrhujem finančné prostriedky , ktoré sa zvýšia pri mladšej vekovej skupine využiť na doplnok za jedlom a to len ovocie, zelenina a mlieko a mliečne výrobky. Ďalší krok usmerniť vedenie škôl, aby rozvrh hodín a prestávky boli urobené tak, aby sa stihli naobedovať všetci žiaci. Ďalej preniesť zodpovednosť na rodičov, aby vyhlasovali detí ak nie sú v škole, lebo dieťa má nárok na obed, len keď je na vyučovacom procese. Nájsť spôsob ako zaviazať mestá a obce, aby investovali do zariadení školského stravovania, príkladom môže byť mesto Prešov, ktoré každý rok poukáže finančné prostriedky na dovybavenie gastro techniky pre školské jedálne.

Monika napísal/a 11 jún 2018

Zaujímalo by ma, koľkí rodičia z kategórie "nemôžu si dovoliť zaplatiť obedy" si naozaj nemôžu dovoliť zaplatiť obedy. Obávam sa, že to je veľakrát tak, že raz za mesiac je 22 eur za obedy veľa, ale každý deň dať dieťaťu euro na sladkosti veľa nie je... Ako je možné, že sa v školách uživia automaty na sladkosti? Veď aj keď rodičia chcú dať dieťaťu napolitánku alebo malinovku, prečo ju má predraženú z automatu umiestneného v škole? Nehovoriac o tom, že dieťa "pobabre" zaplatený obed a kúpi si náhrady v automate.

veronika napísal/a 11 jún 2018

Súhlasim s diskutujúcimi niekto to musí zaplatiť. v prvom rade je potrebné vybaviť školské jedálne materiálne, personálne a dať kuchárkam adekvátne platy a potom robiť populistické opatrenia. Dnes si jedlo nikto neváži je veľa odpadu a čo potom keď to bude zadarmo? Kto bude zisťovať koľko žiakov ráno chýba? To sú nepremyslené a nedomyslené opatrenia.

Maca napísal/a 11 jún 2018

Súhlasím, že ide o populistické opatrenie. Ja osobne si neviem predstaviť ako by to malo fungovať. Peniaze dostaneme zálohovo a potom sa budú vyúčtovávať, alebo sa deti odstravujú a potom dostaneme peniaze. V takomto prípade neviem ako sa budú uhrádzať faktúry. Myslím si, že už teraz si deti stravu nevážia, Ak ju budú mať ,,zadarmo,, už vôbec si ju nebudú vážiť. Samozrejme, ak nebudú rodičia platiť stravu, detičky sa hromadne nahlásia na obedy. Na čom a kto im ich bude variť? Ženy dostávajú za svoju prácu smiešne vreckové a narobia sa teda riadne. Stále sa rokuje o tom ako sú podhodnotení pedagógovia, rozpráva sa o školstve. Zjavne do tejto kategórie patria jedálne len v prípade štrajku. Chcú rozdávať peniaze na zaplatenie obedov.... nemali by sa najskôr tie jedálne vybudovať? Nemyslím si, že treba takto celoplošne zaplatiť stravu bohatým či chudobnejším, skôr si myslím, že by sa mali začať individuálne posudzovať prípady, ktoré nemajú nárok na hmotnú núdzu. V našej jedálni sa stravuje 79% detí zo školy. Prípady hmotnej núdze nemáme. Mali sme tu však prípad rodiny, ktorá nespĺňala nárok na hmotnú núdzu, ale mali problém so zaplatením stravy. Riaditeľka školy spolu so starostom prípad posúdili individuálne a obec deťom stravu zaplatila . Príde mi to ako ďalšia komplikácia pre nás vedúce. Možno by mali uvažovať inak. Nech zvýšia rodinné prídavky na deti počas povinnej školskej dochádzky a nezaťažujú vedúce ďalšou super novinkou, ktorá má pomôcť nemenovanej strane s popularitou. Ak sú peniaze na takéto rozdávanie, mali by ich dostať ženy, ktoré v jedálni pracujú, pretože len veľmi málo ľudí ocení ich prácu. Pri vydávaní stravy si skôr užijú nemiestne poznámky ako srdečné ďakujem a pritom majú mnohí pocit, že nič nerobia, majú viac voľna. A to je hlboký omyl.

vedúca ŠJ 16 napísal/a 11 jún 2018

Nezmyselný a nepremyslený nápad podobný vlakom zadarmo. Nič nie je zadarmo, vždy to musí niekto zaplatiť. Jednotná cena za jedlo - mohla byť v čase, keď boli jednotné ceny potravín, vo väčšom meste nebude cena postačovať, v menšom meste alebo v obci nebudú vedieť, čo ešte dať na tanier. Už teraz sa vedúce boria s problémom preukazovania stravy pre deti v hmotnej núdzi. Načo budeme preplácať obed dieťaťu dobre situovaných rodičov, načo budeme preplácať stravu niekomu, kto o to nemá záujem, na obed nepríde a všetko skončí v odpade, za ktorý jedálne platia nemalé peniaze. Kde zoberú ŠJ pracovníkov do kuchyne ? Aj keď sa upraví platová tabuľka ( čo by už bol najvyšší čas nie 5 minút po dvanástej, ale hodinu po dvanástej ), ak aj bude začínať na minimálnej mzde, o koľko si pracovníčky prilepšia ? Problémov okolo tohto populistického návrhu strašne veľa, určite neprediskutovali so žiadnou vedúcou. Ak sa ekonomike tak dobre darí, podľa ľudí poriadne zaplatiť.

Vedúca ŠJ napísal/a 08 jún 2018

Veľmi dobrý nápad mať stravu pre deti zadarmo, nakoľko slovenské deti budú motivované rodičmi jesť zdravo a ušetrí sa tým v zdravotníctve - nakoľko budeme zdravý národ. Ale k tomu nestačí 106 mil. EUR, lebo k tomu treba prirátať: 1. náklady na prerobenie školských jedálni 2. náklady na prerobenie kuchýň 3. náklady na technológie 4.náklady na inventár 5. náklady na energie 6. náklady na mzdy (také mzdy, aby aj niekto mal záujem v školskej jedálni pracovať) 7. Dať aj prísne pravidlá: aby sa naozaj deti stravovali a aby nevznikol ešte väčší problém plytvaním potravinami. Zabezpečiť čas, kedy budú deti chodiť na obed (nakoľko sa celá škola neodstravuje za 30 min.) Ak toto všetko zabezpečia tak nám budú všetky krajiny závidieť.

Vedúca ŠJ napísal/a 08 jún 2018

Veľmi dobrý nápad mať stravu pre deti zadarmo, nakoľko slovenské deti budú motivované rodičmi jesť zdravo a ušetrí sa tým v zdravotníctve - nakoľko budeme zdravý národ. Ale k tomu nestačí 106 mil. EUR, lebo k tomu treba prirátať: 1. náklady na prerobenie školských jedálni 2. náklady na prerobenie kuchýň 3. náklady na technológie 3.náklady na inventár 4. náklady na energie 5. náklady na mzdy (také mzdy, aby aj niekto mal záujem v školskej jedálni pracovať) 6. Dať aj prísne pravidlá: aby sa naozaj deti stravovali a aby nevznikol ešte väčší problém plytvaním potravinami. Zabezpečiť čas kedy budú deti chodiť na obed (nakoľko sa celá škola neodstravuje za 30 min.) Ak toto všetko zabezpečia tak nám budú všetky krajiny závidieť.

veduca99 napísal/a 08 jún 2018

Obedy zadarmo??? Nič nie je zadarmo a bohužiaľ aj keď to vyzerá že idem proti sebe a proti školskému stravovaniu nesúhlasím s týmto návrhom. Už teraz sa stravuje 75% žiakov a ak by sa stravovali všetci potrebujem kuchárku na plný úväzok. Kde je vziať?? Zaujíma niekoho ako zabezpečíme tento bombastický návrh po stránke bezpečnostnej, správnej výrobnej praxe a časovej? Neviem si predstaviť výdaj obedov zo všetkými žiakmi. Metodické pokyny určujú kedy a aké majú byť prestávky, ale už teraz žiaci nemajú dostatok času na obed, doslova to do seba nahádžu, polievku nejedia a utekajú na autobus nenajedení. Odkiaľ budú financie na prevádzku, keď teraz sa na jedálne dopláca a zriaďovatelia určite budú šťastím bez seba, že treba ďalšie peniaze. Týmto balíčkom nám ukázali ako si vážia prácu zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme. Kto obháji ich záujmy a kedy konečne budú mať tabuľku odmeňovania začínajúcu minimálnou mzdou a vyššie platové triedy budú v súlade zo Zákonníkom práce? Sú nás desaťtisíce, ale treba podporiť tých ktorí to nepotrebujú, veď ak by zamestnanec dostal spravodlivú plácu nemá problém obedy deťom zakúpiť. Našej ekonomike sa vraj darí, asi áno lebo zamestnanci utekajú na lepšie platené miesta. Akosi zabudli na to, že tie obedy treba aj uvariť aj vydať a poumývať riad. Kto to bude robiť????

Vedúca ŠJ Mládežnícka napísal/a 08 jún 2018

Ja by som navrhovala, aby rodičom preplatili po školskom roku (júl - august) 500 € za jedno dieťa, ktoré zdokladuje, že sa stravovalo v školskej jedálni. (bolo by to podmienené, že keď bolo v škole stravu odoberalo a ak bolo v škole a stravu malo odhlásenú - nemá nárok na preplatenie stravy.

vedúca ŠJ napísal/a 08 jún 2018

Podľa mňa treba vyčísliť najprv náklady, koľko bude stáť prerobenie školských jedálni, aby sa mohlo odstravovať 100% žiakov, ktorí navštevujú školu. Nie len, že chýba technológia, ale ani podmienky nie sú na to, aby sa technológia dokúpila (výmena káblov - staré elektrické vedenie nezvláda pridať ďalšie elektrické spotrebiče) Samozrejme budú zvýšené náklady za energie, technológie, inventár, nábytok, odpad, mzdy... atď. Tiež som nerozumela. že bude preplácať 1,20 € za obed ..... sú finančné pásma, vekové kategórie + réžia. Kedy budú posielať peniaze - mesiac vopred??? Za čo pošlu peniaze - len za stravu, alebo aj réžiu? Podľa mňa na to nebude stačiť 106 mil. EUR ročne - možno až po tom, čo zabezbečí školské jedálne, aby mohli variť také množstvo - lebo každý bude chcieť stravu zadarmo aj keď ju neodobere a skončí v odpade - ktorý sa bude musieť zaplatiť.

vedúca ŠJ napísal/a 08 jún 2018

Podľa mňa treba vyčísliť najprv náklady, koľko bude stáť prerobenie školských jedálni, aby sa mohlo odstravovať 100% žiakov, ktorí navštevujú školu. Nie len, že chýba technológia, ale ani podmienky nie sú na to, aby sa technológia dokúpila (výmena káblov - staré elektrické vedenie nezvláda pridať ďalšie elektrické spotrebiče) Samozrejme budú zvýšené náklady za energie, technológie, inventár, nábytok, odpad, mzdy... atď. Tiež som nerozumela. že bude preplácať 1,20 € za obed ..... sú finančné pásma, vekové kategórie + réžia. Kedy budú posielať peniaze - mesiac vopred??? Za čo pošlu peniaze - len za stravu, alebo aj réžiu? Podľa mňa na to nebude stačiť 106 mil. EUR ročne - možno až po tom, čo zabezbečí školské jedálne, aby mohli variť také množstvo - lebo každý bude chcieť stravu zadarmo aj keď ju neodobere a skončí v odpade - ktorý sa bude musieť zaplatiť.

zuzana napísal/a 08 jún 2018

Ako a v akom časovom predstihu budú poukazované peniaze na účet ŠJ/teraz sa hradí mesiac vopred. Ako a kto bude odhlasovať dieťa zo stravovania Zákon školský/ iba má nárok počas šk.vyučovania- tak nebude mať nikto záujem, už nám dali na krk sociálku a my to robíme bez fin. ohodnotenia a teraz ako?Rodičia majú spoluúčasť na dofinancovaní réžijných nákladov/ u nás 2€ mesačne/je to z dôvodu nízkeho koeficientu na stravníka. Chcem upozorniť na vážny problém, a to my všetci zainteresovaní poznáme že o nás sa nikto nezaujíma či už sú to pracovné podmienky, ohodnotenie práce. Teraz si rodičia priplácajú na režijné výdavky a to je koeficient prepočítaný na potencionálneho stravníka. Ak bude 100 % stravníkov- bude sa neskutočne plytvať potravinami. Už teraz deti v hmotnej núdzi ohŕňajú nos nad stravou a nie všetci sa stravujú v ŠJ , aj keď môžu. Nevážia si nič, pretože všetko dostanú zadarmo. Ideme veľmi zlým smerom- nič čo sa dá zadarmo nie je dobré. Budú diskriminované deti do 5 rokov/jasle,škôlky, mladí v SŠ a VŠ/. Pýtam sa, ideme cestou ďalšej diskriminácie? Áno, ľudia namiesto slušnej mzdy/ a to pri práci v ŠJ / dostávajú žobračenky! Situácia je veľmi zlá. Doteraz sa nenašli peniaze na mzdy nepedagog.. pracovníkov a teraz sa idú bezmyšlienkovite rozhadzovať milióny. Myslí sa len na pedagógov, zdravotníkov a o nás nezakopne ani pes.Asi ďalším krokom vlády bude sprivatizovať jedálne samozrejme svojim favoritom- vedúca to nebude môcť dostať a peniaze bud tiecť....

Pridať komentár k článku

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
Liebherr
Zdravýživka
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Granuldisk
LogIQ
Irinox
Kema
Scanbox
Metos
Espik
K-Ten
Kobra kefy
HACCP Bakošová
Maso z lúky
Pán Zemiak
Ryba Handlová
Savencia
Thuries Academy
Pomôžeme vám nájsť článok