Vianočný darček pre školské jedálne

composed-stack-wrapped-decorated-boxes-with-christmas-presents

Vianočný darček pre školské jedálne

1279 11 dec 2020

Vyhodnotenie žiadostí o dotácie MŠVVaŠ SR na zlepšenie vybavenia školskej jedálne

Celý rok sme vás zásobovali množstvom správ a informácií, ktoré vyplývali z mimoriadnej situácie spojenej s ochorením COVID 19. Dnes vám prinášame konečne jednu pozitívnu správu.

Bolo rozhodnuté, vybrané školské jedálne získajú dotácie na zakúpenie zariadení na prípravu jedál.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vyčlenilo kapitálové finančné prostriedky na zlepšenie vybavenia školských jedální. Cieľom poskytnutia dotácie je nákupu vybavenia do školských jedální v základných a stredných školách (napr. konvektomat, umývačka riadu, chladnička, chladiaci box, varný kotol, profesionálny robot, teplovzdušná rúra, ohrevný pult, profesionálna škrabka na zemiaky, digestor, a pod.).

Posúdenie a vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekt vykonala menovaná komisia. Hodnotených bolo celkovo 1337 žiadostí. Finančné prostriedky vo výške 749 857,80 EUR boli rozdelené 160 žiadateľom. Podrobnosti sa nachádzajú v zoznamoch podporených TU a nepodporených žiadostí na stránke ministerstva školstva.

Výška poskytnutej dotácie na jeden projekt je v rozpätí od 1 701 € do 5 000 €. V prípade, ak žiadateľ potreboval na realizáciu zámeru dotácie viac finančných prostriedkov, mohol tak urobiť prostredníctvom spolufinancovania.

Výšku pridelených finančných prostriedkov schválil minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa návrhu komisie.

Ministerstvo školstva na svojej stránke zverejnilo aj zoznam školských jedální, ktorých žiadosti neboli zaradené do zoznamu podporených projektov a to najmä z týchto dôvodov:

  • obmedzené finančné zdroje na podporu zlepšenia vybavenia školských jedální,
  • nesplnenie jedného z kritérií – školská jedáleň pri materskej škole,
  • neoprávnenosť zriaďovateľa - súkromný, cirkevný zriaďovateľ alebo okresný úrad
  • neoprávnenosť žiadateľa - žiadosť poslala škola, a nie zriaďovateľ,
  • žiadateľ nemá vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
  • žiadateľ má evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
  • nedoručenie žiadosti elektronicky na emailovú adresu jedalne@minedu.sk, len poštou alebo naopak,
  • nedodanie povinných príloh.

Dotáciu je potrebné vyčerpať najneskôr do 28. 02. 2021. Termín zúčtovania poskytnutej dotácie na kapitálové výdavky je do 31. 03. 2021. Podmienkou pre prijatie poskytnutej dotácie je číslo bankového účtu (vo formáte IBAN) prijímateľa na vedenie prostriedkov poskytovaných zo štátneho rozpočtu.

Kontrola použitia poskytnutej dotácie bude vykonávaná v súlade s platnou legislatívou priamo na mieste realizácie projektu.

Veríme, že tak ako avizoval minister školstva Branislav Gröhling pred týmto prvým kolom výzvy na zasielanie žiadostí, jedná sa iba o prvý prísun dotácií určených na tento účel, a že mnohé neúspešné žiadosti z dôvodu obmedzených finančných zdrojov na podporu zlepšenia vybavenia školských jedální na rok 2020 sa dostanú na rad v ďalšom kalendárnom roku.

Blahoželáme všetkým úspešným žiadateľom.

 

Zdroj obrázku: <a href='https://www.freepik.com/photos/christmas'>Christmas photo created by pvproductions - www.freepik.com</a>

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
Liebherr
Zdravýživka
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Granuldisk
LogIQ
Irinox
Kema
Scanbox
Metos
Espik
K-Ten
Kobra kefy
HACCP Bakošová
Maso z lúky
Pán Zemiak
Ryba Handlová
Savencia
Thuries Academy
Pomôžeme vám nájsť článok