STRATILI SA PROBLÉMY V ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ?

Logo DISKUSIA Jedalne.sk

STRATILI SA PROBLÉMY V ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ?

661
27 feb 2018

Mgr. Oľga Koklesová

Otvárame brány vašim starostiam a pracovným problémom s ktorými sa potýkate.
 

Od začiatku roka sme upriamili vašu aj našu pozornosť na pozitívnu stránku práce v oblasti školského stravovania. Považujeme za dôležité poskytovať vyvážené informácie a tak vás teraz vyzývame, aby ste nám napísali do diskusie pod článkom, s čím potrebujete pomôcť a čo je vašou aktuálnou témou. Najbližšie príspevky tak budú odpoveďou na vaše podnety.

Zároveň vás ale učíme prezentovať sa a hovoriť o kvalite vašej práce, o výsledkoch a vašich úspechoch. Ak máte záujem dopracovať sa v budúcnosti k lepšiemu finančnému ohodnoteniu, musí byť vaša práca vidieť. Musí sa o nej hovoriť. Je dôležitá vaša vzájomná spolupráca a súdržnosť. Vždy ste si navzájom pomáhali a inšpirovali sa. Teraz k tomu môžete využiť aj váš portál Jedalne.sk.

Stratili sa problémy v školskom stravovaní? Vráťme ich v dobrej diskusii do reality a vyjadrime svoj názor a potreby. Neviete si s niečím rady? Podeľte sa a zistite, že nie ste so svojím trápením sama.

Diskusia (6x)

vedúca sj napísal/a 05 mar 2018

Nerozumiem tomu. Ak to myslíte - normovať túto vzorku podľa kat. D. Prosím podrobnejšie vysvetliť Napríklad: Nátierka medová 10 detí/norma kat.B ... cena desiatej 0,36 € x 10 detí =3,6 € Maslo (0,17 kg x 8,82 = 1,5 €) + Med (0,10 kg x 1,02€) =Cena desiatej = 1,6 € Normované náklady 3,6, + vzorka ? skutočné náklady 1,60 Rozdiel: +2 € Ako mám vyrátať vzorku? Koľko bude stáť vzorka?

jedálne.sk napísal/a 02 mar 2018

Odkonzultovali sme s odborníkmi a upozornili nás, že v platnosti je už Zákon č. 355/2007 Z.z. Následne pre vás vybrali konkrétne paragrafy: V zmysle §26 ods. 4 písm. j) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov je povinnosťou „prevádzkovateľa“ zariadenia spoločného stravovania zabezpečiť pred výdajom stravy odber vzoriek pripravených hotových pokrmov. Náklady, ktoré vzniknú pri plnení povinností ustanovených týmto zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu verejného zdravia, uhrádza ten, kto je povinný tieto povinnosti plniť- §58 ods.2 zákona č.355/2007 Z.z.. Podmienky odoberania vzoriek hotových pokrmov sú ustanovené v §11 vyhlášky č.533/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania. Celé znenie zákona bude v utorok dostupné na stiahnutie pre všetkých členov AŠKOS.

veduca99 napísal/a 28 feb 2018

Podľa § 10 ods.(4) Vyhlášky 214/2003 Z.z. o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania musí mať vzorka minimálne 50 g. Z toho vyplýva, že normovať túto vzorku musíme podľa kat. D a to preto, aby sme dodržali hmotnosť vzorky tepelne upraveného mäsa. To ako to máme faktúrovať zriaďovateľovi by mohlo byť zakotvené vo VZN, ale pretože nariadenie vypracúva zriaďovateľ, musíme sami navrhnúť zmenu. Určite viaceré namietate, že je to nemožné dosiahnuť. Áno aj také skúsenosti máme, kde o spolupráci nieje ani slychu ani vidu. Určite by pomohlo nejaké metodické usmernenie nielen pre nás, ale aj pre zriaďovateľov. Tých sme sa bohužiaľ za posledné roky nedočkali

Koklesová Oľga napísal/a 02 mar 2018

Odkonzultovali sme s odborníkmi a upozornili nás, že v platnosti je už Zákon č. 355/2007 Z.z. Následne pre vás vybrali konkrétne paragrafy:

V zmysle §26 ods. 4 písm. j) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov je povinnosťou „prevádzkovateľa“ zariadenia spoločného stravovania zabezpečiť pred výdajom stravy odber vzoriek pripravených hotových pokrmov.

Náklady, ktoré vzniknú pri plnení povinností ustanovených týmto zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu verejného zdravia, uhrádza ten, kto je povinný tieto povinnosti plniť- §58 ods.2 zákona č.355/2007 Z.z..

Podmienky odoberania vzoriek hotových pokrmov sú ustanovené v §11 vyhlášky č.533/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania.

Celé znenie zákona bude v utorok dostupné na stiahnutie pre všetkých členov AŠKOS.

Vedúca SJ napísal/a 28 feb 2018

Vzorky jedla by sme mali faktúrovať zriaďovateľovi. Podľa mňa by mala byť vzorka uvedená aj v normách (ako sú Jasle, A /MŠ/, B /I.st/, C /II.st./, D /15-18/, VŠ,učni a mala by byť suma uvedená aj vo finančných pásmach. Doteraz mi nikto nevysvetlil akú sumu by som mala za vzorku účtovať zriaďovateľovi a ako tú vzorku mám vynormovať. Ďakujem

edita napísal/a 28 feb 2018

Dobrý deň, už dlhé roky pretrváva, že stravujeme deti na materskú školu a nevieme dokázať vedeniu mesta, že aj za týchto stravníkov patria financie pre našu školskú jedáleň. (na MŠ sú výdajne). Týmto pádom sa nám vždy vytýka, že máme málo financie. Prosím viete mi pomôcť vypočítať na aký obnos financií má nárok naša školská jedáleň ? Ďakujem. 1. Jasle -zapísaných 15 - v priemere varíme 10 =tu je réžia, nedostávame ju 2. MŠ1 - zapísané deti 105 - varíme denne 75 =tu nedostávame nič 3. MŠ2 - zapísané deti 140 - varíme denne 100 =tu nedostávame nič 4. ZŠ - na škole deti 550 - varíme denne 380 = výpočet 550 x 151,51€ = 83 330,50 je správny ??? 5. špeciálna škola na škole 30 - stravujeme denne 20 = tu sú režijné náklady, nedostávame ich 6. Dos.stravník - pedagóg 50 ´denne varíme 45 = tu nedostávame nič 7. Dôchodcovia – cudzí zapísaný 100 - varíme denne 95 = tu sú režijné náklady, ktoré nedostávame Na koľko financií má nárok naša ŠJ . Ďakujem Edita 1 Jasle zapísané deti 15, denne varíme 10 = tu je réžia, nedostávame 2 materská škol 1 - zapísané deti 105, denne varíme 75 = tu nedostávame nič 3 materská škola 2 - zapísané deti 140, denne varíme 100 = tu nedostávame nič 4 základná škola žiaci na škole 550, denne varíme 380 = výpočet 550 x 151,51€ = 83 330,50 je správne ??? 5 špeciálna škola zapísaný 30, varíme denne 20 = tu sú režijné náklady, nedostávame ich 6. Dos.stravník - pedagóg 50 - denne varíme 45 = nedostávame nič 7 Dôchodcovia – cudzí 100 95 tu je réžia, nedostávame ju Na koľko financií má nárok naša ŠJ

Pridať komentár k článku

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Granuldisk
LogIQ
Irinox
Kema
Scanbox
Metos
Espik
K-Ten
Kobra kefy
HACCP Bakošová
Maso z lúky
Pán Zemiak
Ryba Handlová
Savencia
Thuries Academy
Pomôžeme vám nájsť článok