Školskému stravovaniu odišla Dáma s veľkým D

sunflowers-1719119__340

Školskému stravovaniu odišla Dáma s veľkým D

746 07 júl 2022

Život každého človeka je ohraničený smrťou ako deň 24. hodinou. A práve tá 24. odbila pani Marte Hlavatej.

Dnes 7.7. sa koná posledná rozlúčka.

„Ak chceš žiť tak, ako žiť treba, musíš vziať ťarchu svojho času na bedrá a smelo ísť i proti ostrým šľahom vetra.“
 

Pani Marta Hlavatá bola osobnosťou, ktorá svojou vytrvalou 50. ročnou prácou prispela k výraznému rozvoju školského stravovania na Slovensku. Bola „učiteľkou“ vedúcich školských jedální, bola radcom a vzorom metodikom školského stravovania. S jej prácou sa denne stretáva každý zamestnanec v školskom stravovaní v podobe spracovaných receptúr v materiálno-spotrebných normách.

Tento človek, nám všetkým blízky a drahý, bol vynikajúcou osobnosťou, ktorá dokázala svojou dobrotou, láskou a ochotou pomáhať. Nebolo dňa, ktorý by premrhala lenivosťou.

Aký rýchly a neúprosný je beh času ...

Náhlime sa a v tomto životnom zhone a často objavujeme hodnoty človeka, až keď sa pominie. Ani sme si nestačili uvedomiť, že bola pri nás, správala sa ako jednoduchý, skromný človek, zdieľala naše osudy. Obdivovali sme jej životnú vitalitu i jej ochotu pomáhať všade tam, kde bolo treba, a každému, kto ju o to požiadal. Bola studnicou nevyčerpateľných skúseností a rád, bola to dáma s veľkým D.
 

Smrť – tá najkrutejšia podoba života – nám vzala vzácneho človeka, dobrého priateľa. A zrazu zisťujeme, že svet okolo nás akosi ochudobnel.
 

Nech Ti je zem, plná Tvojich šľapají, ľahká!
Česť Tvojej svetlej pamiatke!

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
Liebherr
Zdravýživka
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Granuldisk
LogIQ
Irinox
Kema
Scanbox
Metos
Espik
K-Ten
Kobra kefy
HACCP Bakošová
Maso z lúky
Pán Zemiak
Ryba Handlová
Savencia
Thuries Academy
Pomôžeme vám nájsť článok