ROZHODNUTIE nad ROZHODNUTIE, OPATRENIE k OPATRENIU, KTO SA V TOM MÁ VYZNAŤ???

zmatek

ROZHODNUTIE nad ROZHODNUTIE, OPATRENIE k OPATRENIU, KTO SA V TOM MÁ VYZNAŤ???

1157
11 jún 2020

Spomínate si na známu českú rozprávku a slávny výrok kráľa „odvolávam, čo som odvolal a sľubujem, čo som sľúbil“...

Do nadpisu článku sme použili otázku, ktorá prišla do redakcie od vedúcej školskej jedálne.

Pozreli sme sa na vydané rozhodnutia ministra školstva a musíme zhodnotiť, že bežný človek sa len ťažko orientuje, ktoré rozhodnutie platilo včera, dnes a ktoré bude platiť zajtra.

Rozhodnutie ministra (kliknite)

Spomínate si na známu českú rozprávku a slávny výrok kráľa „odvolávam, čo som odvolal a sľubujem, čo som sľúbil“...

Vypracovali sme pre vás súhrn jednotlivých rozhodnutí:

Minister školstva, vedy, výskumu a športu

s účinnosťou od 1. júna 2020

a) obnovuje školské vyučovanie, ak tak rozhodne zriaďovateľ,

 1. v materských školách,
 2. v materských školách pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 3. v materských školách pri zdravotníckych zariadeniach,
 4. v základných školách na účel výchovy a vzdelávania žiakov nultého ročníka a prvého až piateho ročníka a na účel konania komisionálnych skúšok a jazykových skúšok,
 5. v základných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na účel výchovy a vzdelávania žiakov všetkých ročníkov,
 6. v základných školách pri zdravotníckych zariadeniach na účel výchovy a vzdelávania žiakov všetkých ročníkov,

b) obnovuje školské vyučovanie v stredných školách na účel konania komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, prijímacích skúšok a ukončovania výchovy a vzdelávania v dennej a externej forme štúdia (maturitné skúšky, záverečné skúšky, záverečné pomaturitné skúšky a absolventské skúšky) a na účel skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania,

c) obnovuje školské vyučovanie v jazykových školách na účel konania štátnej jazykovej skúšky,

d) obnovuje prevádzku školských klubov detí, ak tak rozhodne zriaďovateľ,

e) obnovuje prevádzku zariadení školského stravovania,

s účinnosťou od 10. júna 2020

f) obnovuje školské vyučovanie v základných umeleckých školách, ak tak rozhodne zriaďovateľ,

g) obnovuje prevádzku centier voľného času, ak tak rozhodne zriaďovateľ.

s účinnosťou od 15. júna 2020 (celé znenie)

a) obnovuje školské vyučovanie, ak tak rozhodne zriaďovateľ,

 1. v materských školách,
 2. v materských školách pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 3. v materských školách pri zdravotníckych zariadeniach,
 • ruší sa obmedzenie počtu najviac 15 detí v skupine MŠ
 1. v základných školách na účel výchovy a vzdelávania žiakov nultého ročníka a prvého až piateho ročníka a na účel konania komisionálnych skúšok a jazykových skúšok,
 2. v základných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na účel výchovy a vzdelávania žiakov všetkých ročníkov,
 3. v základných školách pri zdravotníckych zariadeniach na účel výchovy a vzdelávania žiakov všetkých ročníkov,
 • ruší sa obmedzenie počtu najviac 20 žiakov v skupine ZŠ

b) obnovuje školské vyučovanie v stredných školách na účel konania komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, prijímacích skúšok a ukončovania výchovy a vzdelávania v dennej a externej forme štúdia (maturitné skúšky, záverečné skúšky, záverečné pomaturitné skúšky a absolventské skúšky) a na účel skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania,

c) obnovuje školské vyučovanie v jazykových školách na účel konania štátnej jazykovej skúšky,

d) obnovuje prevádzku školských klubov detí, ak tak rozhodne zriaďovateľ,

e) obnovuje prevádzku zariadení školského stravovania,

 • ZŠS poskytujú stravovanie deťom materskej školy a žiakom základnej školy, ktorí sa zúčastňujú výchovno-vzdelávacieho procesu v škole (bežným spôsobom), žiakom šiestych až deviatych ročníkov a pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú dištančne (výdaj do prenosných jednorazových nádob) a to všetko za dodržania podmienok uvedených vo vypracovanom dodatku k prevádzkovému poriadku ZŠS v čase mimoriadnej situácie COVID19. Podmienky organizácie stravovania nájdete článku v Organizácia prípravy a výdaja pokrmov od 1. júna TU.

f) obnovuje školské vyučovanie v základných umeleckých školách, ak tak rozhodne zriaďovateľ,

g) obnovuje prevádzku centier voľného času, ak tak rozhodne zriaďovateľ.

Na ďalšie rozhodnutie k obnove školského vyučovania v základných školách na účel výchovy a vzdelávania žiakov všetkých ročníkov od 22. júna 2020 si ešte musíme počkať. Dúfajme len, že bude v tomto školskom roku posledné.

Zdroj obrázku: <a href='https://www.freepik.com/free-photos-vectors/hand'>Hand photo created by drobotdean - www.freepik.com</a>

Diskusia (0x)

Pridať komentár k článku

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Thuries Academy
Granuldisk
LogIQ
Gastro Mach
Scanbox
Metos
Espik
Bidfood
Kema
Lawex
Gastma
Gastrolux
Rubbermade
Pomôžeme vám nájsť článok