PRIPRAVTE SA NA SEPTEMBER!

Dokumentácia - obrázok

PRIPRAVTE SA NA SEPTEMBER!

893 27 máj 2019

Všetko čo potrebujete vedieť o aplikácii a o dotáciach nájdete prehľadne a na jednom mieste v 26 stranovej dokumentácii Prvej asociácie školského stravovania pripravenej pod názvom Aplikácia dotácií podľa zákona č. 544/2010 Z. Z. v školskom stravovaní pre riaditeľky & vedúce zariadení školského stravovania (odporúčaný postup). Jeho súčasťou je samostatná Bonusová príloha, ktorú tvoria nasledovné vzory dokumentov:

 

Komentár k vzorom 1 až 6
VZOR č. 1 Zápisný lístok stravníka ŠJ pri MŠ
VZOR č. 2 Zápisný lístok stravníka ŠJ pri ZŠ
Vzor č. 3 - Všeobecne záväzné nariadenie
Vzor č. 4 Dôvodová správa k návrhu VZN
VZOR č. 5 Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
VZOR č. 6 Oznámenie mesta o schválení dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa škole/zariadeniu školského stravovania
Komentár k vzorom č. 7 až 10
VZOR č. 7 Evidencia čerpania dotácie pridelenej školám január - august 2019
VZOR č. 8 Evidencia dochádzky dieťaťa a čerpanie dotácie za mesiac JANUÁR
VZOR č. 9 Evidencia neodhlásených detí zo stravy za Január - dotácia

VZOR č. 10 Výška pridelenej dotácie pre školy za obdobie od januára do augusta 2019

Prílohy sú vo formáte word a excel s možnosťou jednoduchej modifikácie pre potreby užívateľa.

A čo nájdete v 26 stranovej dokumentácii Aplikácia dotácií podľa zákona č. 544/2010 Z. Z. v školskom stravovaní?

Nájdete tam nielen odporúčanú postupnosť krokov (časové rozpätie príprav), ale aj právny základ, účel a rozsah poskytovania dotácií, podmienky poskytovania dotácií a termíny predkladania žiadostí, použitie dotácií, aplikácia dotácií v školskej jedálni podľa časovej osi a rôzne praktické prílohy. 

Čo mám spraviť a kedy to mám spraviť?

Čo si viem analyzovať a vyrokovať?


NAŠE HODNOTENIE: Prehľadne, odborne a prakticky spracovaný materiál. Výborný pomocník pre každé zariadenie školského stravovania pri aplikácii novely Zákona 544/2010 Z. z. o dotáciách na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. ODPORÚČAME.

Dokumentáciu AŠKOS vrátane bonusových príloh spracovala Prvá asociácia školského stravovania v elektronickej podobe pre všetkých svojich členov.
 

Nie ste členom Prvej asociácie školského stravovania a máte záujem o materiály?

  1. Môžete sa stať členom AŠKOS (ako fyzická osoba) a získať materiály zdarma.

Tu nájdete Prihlášku za člena AŠKOS.

  1. Zúčastnite sa odborného seminára Školské stravovanie dnes a zajtra II a materiály Vám budú zaslané na email spolu s prezentáciami odborníkov, ktorí vystúpia počas seminára.

Tu sa môžete prihlásiť na seminár II.

  1. Nie ste členom Prvej asociácie školského stravovania a nezúčastníte sa odborného seminára? Objednajte si kompletné materiály v elektronickej podobe za symbolickú cenu 3,90€.

 

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Granuldisk
LogIQ
Irinox
Kema
Scanbox
Metos
Espik
K-Ten
Kobra kefy
HACCP Bakošová
Maso z lúky
Pán Zemiak
Ryba Handlová
Savencia
Thuries Academy
Pomôžeme vám nájsť článok