PREDSTAVUJEME ZAUJÍMAVÚ KNIHU

27017249_1794600117258299_2009899662_o

PREDSTAVUJEME ZAUJÍMAVÚ KNIHU

713 22 jan 2018

Mgr. Oľga Koklesová

70 rokov školského stravovania na Slovensku (2015)

Kniha plná histórie, zaujímavých informácií, dobových fotiek, tradičných receptov a vtipných ilustrácií.
 

„Myšlienka spracovať históriu vývoja školského stravovania vznikla pri príležitosti 70. výročia školského stravovania a spoločnej Medzinárodnej konferencie v októbri 2015 v Prahe, ktorá predstavuje vyvrcholenie spoločných osláv rezortov školstva Českej a Slovenskej republiky,“ vyjadrila sa Ing. Silvia Tokárová, recenzentka a odborný garant publikácie.

Autorka, Mgr. Katarína Nádaská, PhD., úzko spolupracovala s Celoslovenskou sekciou školského stravovania, s metodičkami pre školské stravovanie, pracovníkmi školských úradov, učiteľmi, riaditeľmi škôl a ženami, ktoré školské stravovanie denne zastrešujú: zamestnanci školských jedální, kuchárky a vedúce zariadení školského stravovania. Časť fotografií sprístupnilo aj Múzeum školstva a pedagogiky v Bratislave.

Výsledok tejto spolupráce si skutočne zaslúži našu pozornosť a vďaku. Publikácii sa úspešne podarilo priblížiť nielen históriu školského stravovania ale aj poslanie a úlohu školských jedálni. Má dar osloviť čitateľa. Každý si v nej nájde niečo pre seba. Posúďte sami. J

Ukážka z knihy:

„Pre žiakov cezpoľných a deti zamestnaných rodičov Základnej deväťročnej a materskej školy je zriadená školská jedáleň, ktorá je umiestnená v starej školskej budove pri kostole. Má dosť dobre zariadenú kuchyňu, komoru a jedáleň vo veľkosti normálnej triedy. Priemerný počet stravníkov na jeden deň je asi 90 osôb, ročne sa vydá 1688 obedov. Náklady na jeden obed činia 3,30 Kčs. Žiaci platia obedy podľa výšky zárobku rodičov, cenu určí MNV. Kuchyňa nemá primeraný počet zamestnancov k veľkému počtu stravníkov a popri tom musia ešte aj stravu donášať do vzdialenej materskej školy. Preto stravovňa ani nemohla uspokojiť všetky požiadavky prevádzky a mnohí žiaci nemohli byť prijatí na stravovanie. Toto obmedzenie teda zapríčiňuje malý počet zamestnancov (2), malé miestnosti, nedostatok príborov a iných potrieb a tiež nedostatok vody, ktorú musia donášať až zo záhrady na 150 met. vzdialenej. Ale i za týchto okolností a ťažkých podmienok, zamestnanci dobre plnia svoje úlohy. Jedáleň a kuchyňa je po vecnej a hygienickej stránke dobre vedená a akosť jedál je tiež dobrá, čo aj kontrolné nadriadené úrady s uspokojením pri revíziách konštatovali. Značný záujem žiakov o stravovanie nemôže školská kuchyňa uspokojiť, pre hore uvedené dôvody, robia sa však prípravy na rozšírenie prevádzky už v dohľadnej dobe.“
(Kronika obce Častá, 1962 str. 119)

 

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Thuries Academy
Granuldisk
LogIQ
Gastro Mach
Scanbox
Metos
Espik
Bidfood
Kema
Lawex
Gastma
Gastrolux
Rubbermade
Pomôžeme vám nájsť článok