Neviete sa zorientovať v spleti vydaných opatrení?

udivená

Neviete sa zorientovať v spleti vydaných opatrení?

1898 25 máj 2020

Prinášame Vám stručný prehľad nariadení k prevádzkovaniu zariadení školského stravovania v čase mimoriadnej situácie „COVID19“.

Po vydanom usmernení ministerky školstva, vedy ,výskumu a športu SR zo dňa 12.marca 2020 o prerušení vyučovania na školách a školských zariadeniach pre obdobie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 vrátane, prerušila sa aj činnosť „školských jedální“.

Všetci sme dúfali, že za dva týždne prerušenia si „oddýchneme“ a vrátime sa naspäť k svojej práci. Nestalo sa! Prišli problémy v oblasti pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov, zásoby v potravinových skladoch sa začali kaziť a dostali sme opatrenie hlavného hygienika OPL /3010/2020 zo dňa 2. apríla 2020, ktoré povoľuje prípravu stravy pre seniorov a prípravu suchej stravy pre deti zo sociálneho prostredia.

Čo ďalej? Chceme byť sociálni, ale na splnenie podmienok z uvedeného opatrenia chýbajú peniaze. Pre rozvoz stravy seniorom nemáme „potravinové“ autá, chýbajú ľudia. Zároveň pochybujeme o správnosti rozhodnutia podávať deťom obložené bagety, ktorých náklady na výrobu často presahujú cenu obeda v školskej jedálni a nespĺňajú hodnoty plnenia nutričných hodnôt, tak striktne požadovaných v školskom stravovaní. Vlastne, v tom čase ani nevieme, či je možné na prípravu bagiet použiť dotáciu na „obedy zadarmo“, keďže deti nie sú na vyučovaní v škole.

A máme to tu. Na naše otázky prichádza (takmer po mesiaci platnosti opatrenia) odpoveď v podobe Nariadenia vlády č.103/2020 Z.z. z 30.apríla 2020, kde sa dozvedáme, že škody na potravinách v materských a základných školách si čiastočne môžeme uplatniť z dotácie „na obedy zadarmo“ a pri príprave obeda pre deti a žiakov v čase mimoriadnej situácie sa považuje podmienka účasti na výchovno-vzdelávacej činnosti za splnenú, teda je možné použiť dotáciu. Však deti sa učia doma.

Ďalšie vydané opatrenie hlavného hygienika OLP/3991/2020 zo dňa 13.mája 2020 dopĺňa, že poskytovanie suchej stravy alebo už aj teplého jedla je možné poskytovať deťom všetkých sociálnych skupín na princípe spravodlivosti. Podmienkou je odobratie obeda v jednorazovom obale cez výdajné okienko zákonným zástupcom dieťaťa. Nechápeme! Rodič, ktorý je s dieťaťom doma alebo pracuje, si pôjde zobrať pre svoje dieťa bagetu alebo jednu porciu obeda v platovom obale do školskej jedálne?

Dňa 18. mája Ústredný krízový štáb informoval verejnosť, že od 1. júna sa opäť otvoria materské a základné školy, do ktorých sa môžu vrátiť deti a žiaci prvého až piateho ročníka.

Na ďalší deň a to 19. mája 2020 vydal minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Rozhodnutie číslo 2020/11506:1-A2110 o obnovení prevádzok zariadení školského stravovania v rozsahu a za podmienok uvedených v opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3991/2020 z 13. 5. 2020.

Jednoducho! Minister obnovuje prevádzku školských jedální, ktoré už vlastne od 2. apríla 2020 poskytujú stravu seniorom a deťom. Vydáva finančné pásmo na suchú stravu (1,20€ vrátane obalu) v čase, keď už školské jedálne podľa opatrenia z 13.mája 2020 môžu poskytovať teplé jedlo.

Ak ste čakali, že toto bude rozhodnutie ministra bude určovať podmienky pre začatie činnosti školských jedální v čase mimoriadnej situácie od 1. júna 2020, mýlili ste sa. Rozhodnutie, ktoré sa odvoláva na opatrenie OLP/3991/2020 je platné len do otvorenia škôl.

Takže zariadeniam školského stravovania zostáva len čakať na nové opatrenia, usmernenia, či rozhodnutia a veriť, že budú vydané včas ešte pre začatím ich náročnej činnosti.

 

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Granuldisk
LogIQ
Irinox
Kema
Scanbox
Metos
Espik
K-Ten
Kobra kefy
HACCP Bakošová
Maso z lúky
Pán Zemiak
Ryba Handlová
Savencia
Thuries Academy
Pomôžeme vám nájsť článok